NYE STAVANGER: Legevakt og båt på Judaberg

Judaberg kan bli basen for legevakten i Nye Stavanger.

Rådmann Per Kristian Vareide legger frem dette forslaget til Arbeidsutvalget 13. mars:

«Prosjektrådmannen anbefaler at lokalisering av et framtidig legevaktskontor bør være på
Judaberg, i nærhet til basen for ambulansebåten. Dette vil kunne sikre nær og god
samhandling mellom legevaktslege og ambulansepersonell. Aktuelle plasseringer av et
legevaktskontor kan være på sykehjemmet på Judaberg, eller i en framtidig base for
Rogaland Brann og Redning IKS.
Dagens avtale mellom Helse Stavanger HF og L.Rødne & Sønner for drift av ambulansebåt
nærmer seg slutten, og ny anbudsprosess er i gang. Det er svært viktig for
legevaktsberedskapen i Ryfylke at ambulansebåten også i fremtiden innehar fullt utstyrt
legekontor, og at dagens kapasitet som t.d. toppfart og mannskapet sine lokalkunnskaper
blir videreført. Stavanger kommune og Finnøy kommune er representert i styringsgruppen
for utarbeiding av konkurransedokument til anbudet.»