Stille og roleg inn i ein ny kommune…

Om det er usemje på Ombo om ny kommune, så kom den ikkje fram på folkemøtet i kveld.

Nye Stavanger stilla sterkt, med ordførar og rådmann frå Finnøy, varaordførar frå Rennesøy, ordførar og rådmann i Stavanger, i tillegg til folk frå administrasjonen. Og bodskapet var klart; slapp av, dette skal gå bra. Ombo er svært velkommen i den nye storkommunen, og på møtet verka det som om folk på Ombo vil ta godt imot ein ny kommune.

Rundt 60 frammøtte fekk ei oppdatering på arbeidet med Nye Stavanger, og dei fekk høyra det dei var mest opptekne av, at tenestetilbodet skal vera som i dag. Tilboda innafor skule, barnehage og omsorg skal vera der folk bur, på Ombo.

-Tenestane skal ver der folk bur. I den grad me skal spara pengar, så skal det skje på andre måtar, sa prosjektrådmann Per Kristian Vareide.

Les meir frå folkemøtet i Øyposten torsdag.