Brann på Nord-Talgje

Låve i brann. Brannvesenet, ambulansebpt og politibåt er på veg til staden.

I følgje politiet skal det ikkje være folk eller dyr i låven