Av ymse grunnar er dei utanfor arbeidslivet. Det er då Arak kjem inn i bildet.