Her er dei nye vegnamna

Fem vegar i Rennesøy får nytt namn.

I samband med kommunesamanslåinga vil fem vegar i Rennesøy få nytt namn. Det er :

Austbøveien får namnet Dalakerveien.
Godalen får namnet Mehushagen.
Mølleveien får namnet Smidalen.
Nygårdsveien får namnet Golhaugveien.
Vågedalsveien får namnet Hegglandsveien.