Politisk ferjefiasko i Finnøy

Så har det skjedd igjen, for tredje gang på vel to måneder er ferjerutene i Finnøy lagt om. Denne gangen snikinnført med informasjon sendt ut i romjulen og oppstart 2. januar. Slik at verken reisende eller beslutningstakere ser ut til å ha fått det med seg.

Når Finnfast ble vedtatt bygget ble det samtidig lovet at øyene i Finnøy som ikke ble landfaste skulle beholde et minst like godt kollektivtilbud etter Finnfast, nå ser det ut til at politikerne har glemt denne, og senere lovnader, som de har for vane, og latt operatørselskap og veimyndigheter overta styringen over sambandet. Med dramatiske resultater.

Fogn får i dette siste ruteoppsette redusert sin åpningstid om kvelden med 50 minutt i forhold til forrige oppsett, Halsnøy, Eidssund og Sjernarøyene får redusert sin åpningstid med 45 min med en siste kveldsavgang så tidlig som 2145 fra Judaberg. Åpningstiden om morgenen blir det også knepet på. I tillegg er det for øyene lagt inn ”stengningsperioder” på dagtid, det verste utslaget blir nordre Sjernarøy til del med en ”stengningstid” midt på formiddagen på 4 timer og 15 minutter hvis du skal reise fra kommunesenteret til Nesheim. Dette er en forverring av det interne kollektivtilbudet i kommunen og er vel som fryktet at skulle skje etter Finnfast, selv om fylkessamferdselsutvalget senest 1. oktober 09 lovet utvidet frekvens og åpningstid for alle øyene i kommunen.

Vi har i løpet av de to siste månedene sett et glimt av det gode ferjetilbudet vi trodde vi skulle få fra mars av, vi har til og med sett ferjer det skummer rundt baugen på. Nå ser det betydelig mindre lystig ut. Dette nye ruteopplegget gjør livs og arbeidssituasjonen svært vanskelig for de som fortsatt er øybuer i Finnøy, spesielt for nordre Sjernarøy sin del. Se for deg at du skal ha en håndverker, eller fraktet varer til gårds, når ikke vedkommende ferjen på Judaberg kl 0940 er neste sjanse kl 1355. Veldig praktisk. Med å ha Helgøy som endestopp på avgangene midt på dagen settes det også stopp for mye av den interne trafikken mellom Sjernarøyene, noe som setter stopp for mye av organisasjonslivet i øyene. De som jobber på sykehjemmet går også tunge tider i møte; tenk at du går kveldsvakt på sykehjemmet og ikke bor på Finnøy, skiftet slutter klokken 2200 (som allerede har blitt forsøkt justert etter forrige ruteendring) og siste ferje er dessverre gått. Tidligere kunne du reise hjem og legge deg i din egen seng, men nå blir du tilbudt en madrass på gulvet i et kjellerrom på sykehjemmet, av den samme kommunen som har latt ditt ferjetilbud bli desimert.

Her har vi en operatør (Tide) som tydeligvis har klart å overtale en byråkrat i Leikanger til å sette både kommune og fylkespolitikernes beslutninger til side, for å innføre et ruteopplegg som passer operatøren, ikke de reisende. Tide har også på besynderlig vis klart å skremme politikere og fremtredene samferdselslobbyister i kommunen til taushet med argumenter om hviletid og ferjer som blir liggende til kai pågrunn av ansatte som slutter i protest. Og på toppen av det hele klarer Tide å skylde det hele på sine ansatte! Disse ansatte, mange bor selv på de berørte øyene, bestemmer vel neppe hvordan en milliardbedrift skal styres. Her er det snakk om dårlig planleggings- og tilpassningsevne fra Tide, som bør tenke litt nytt, og ikke henge seg opp i at skiftordningen skal være best tilpasset de av de ansatte som har ferjejobben som en ”bijobb”. Det er flere måter å løse denne problematiske og ekstremt lange åpningstiden på, og i samme slengen holde seg innenfor det arbeidstidsreglementet som gjelder. Her er det snakk om en ca 19 timer på den ferja med lengst åpningstid. Det er ikke umulig, det fins faktisk fartøy, også ferjer vil jeg tro, som driver med døgndrift! Tenk det.

Og, hvis den nåværende operatøren ikke klarer dette oppdraget innenfor de gitte rammer så kunne nok både Veolia, FosenNamsos og Fjord1 tenke seg oppdraget.

Til fylkes og kommunepolitikerne, våre folkevalgte. Akter dere nå å gjøre det dere er blitt valgt til å gjøre, nemlig tjene folket og gi oss det ferjetilbudet dere har lovt oss? Skal dere la et 30 talls ansatte på 2 ferjer bære ansvaret for at dere ikke holder det dere lover, eller skal dere sette veibyråkrater og operatørselskap til veggs og vise hvem som faktisk bestemmer frekvens og åpningstid på fylkesveissambandene? Hvis dere ikke tar tak og ordner opp i denne farsen umiddelbart kan dere etter min mening bare rydde kontorpultene deres å gå, og overlate jobben til noen som har vilje og evne til å gjøre det de lover. Og ordfører Nes, nå er ikke tiden for å være lei ferjer og ferjeruter, det er nettopp nå du må brette opp armene og vise deg som den handlingens mann du har vist glimt av ved tidligere anledninger.

Til innbyggere på øyene, hyttefolk og brukere av ferjesambandet. Nå må dere våkne og engasjere dere. Hvorfor skal vi finne oss i en slik reduksjon i tilbudet, mot alle lovnader? Husk på: dette er veien vår! Tror dere Finnøybuen, nå etter et par måneder med en ny transporthverdag, hadde akseptert stengning av tunnelen midt på dagen en 3-4 timer, og bommen ned og lyset av etter klokken 2145 om kvelden??

Og til de som tenker, dette er jo bare midlertidig… Nytt anbud begynner jo først i mars. Jaja, hva er det som får dere til å tro at det blir lettere for operatøren å klare 19 timers åpningstid fra mars av, når de ikke klarer det nå? Jo, man fjerner en kai fra reknestykket, men åpningstiden, driftstimene, blir de samme. Og hvorfor skal vi finne oss i et så dårlig tilbud i kanskje så mye som 3-4 måneder, vi kan tross alt ikke bare legge ned samfunnet på øyene i påvente av at Nord Talgje – Tjul broen skal åpne, og tro at alt skal blir så magisk mye bedre da. Det tilbudet som er nå, kan man risikere at er kommet for å bli hvis vi ikke nå våkner opp. Synes jeg hører samferdselsbyråkraten jeg: ”Jaja, tenker vi holder oss til dette, det er jo ingen som klager”! Faren for å bli sittende igjen med bare en ferje blir stadig mer reell hvis vi ikke passer på at vi får de rutene vi har krav på.

Arnt Ove Rødne
Sjernarøy