Får nær millionen i spelemidlar

Til møte i regional- og kulturutvalet i fylket fyrstkomande torsdag,innstiller idrettskonsulenten i Fylkeskommunen på at Finnøy kommune får 783 000 kroner i spelemidlar til ny kunstgrasbane ved sentralskulen, og kr 200 000 i spelemidlar til nærmiljøanlegget/aktivitetsanlegget som også skal byggjast i samband med dette.