Tips oss: | Send e-post

Publisert 02.01.2019

  Kven er den nye naboen din?

  Omsetting av eigedom i Finnøy og Rennesøy.

  Omsetting av eigedomar i Rennesøy kommune

  Del av Mosterøyveien 411 B (Gnr 51, bnr 5, seksjon 1) er overdrege frå Inge Johan Høiland til Kornelius Døskeland (03.12.2018)

  Del av Mosterøyveien 411 A (Gnr 51, bnr 5, seksjon 2) er overdrege frå Kornelius Døskeland til Inge Johan Høiland (03.12.2018)

  Del av Årabrotveien 106 (Gnr 54, bnr 116) er overdrege til Aadne Aasheim Andersen og Anneli Andersen (06.12.2018)

  Askjehagen 12 (Gnr 46, bnr 290) er overdrege for kr 5.170.000 frå Skorpefjellet as til Maria Elisabeth Fløisand Høiland og Tommy Høiland (10.12.2018)

  Askjehagen 5 (Gnr 46, bnr 284) er overdrege for kr 5.190.000 frå Skorpefjellet as til Maren Skaaren Pedersen og Torstein Skaaren Pedersen (12.12.2018)

  Vågedalsveien 43 (Gnr 35, bnr 177) er overdrege for kr 3.330.000 frå Nils Magnus Heggland til Hilde Gabrielsen Nygaard og Yngve Nygaard (13.12.2018)

  Hanasandveien 340 (Gnr 22, bnr 22) er overdrege for kr 3.300.000 frå Ove Kjell Gjesteland og Sidsel Gjesteland til Ingvild Høie og Magnar Høie (14.12.2018)

  Vågedalsveien 47 (Gnr 35, bnr 179) er overdrege for kr 3.330.000 frå Nils Magnus Heggland til Rune Breivikås (17.12.2018)

  Del av Gnr 39, bnr 13 er overdrege frå Henrikke Christine Hartvigsen til Harald Christian Hartvigsen (17.12.2018)

  Del av Gnr 39, bnr 13 er overdrege frå Harald Christian Hartvigsen til Inger Irene Eritzland, Dag Vidar Brimsø Hartvigsen, Harald Christian Hartvigsen, Stig Hartvigsen og May-Britt Hartvigsen Pallesen (17.12.2018)

  Overdraginga omfattar også Brimseveien 60 (Gnr 39, bnr 16)

  Del av Gnr 39, bnr 13 er overdrege for kr 2.000.000 frå Inger Irene Eritzland, Dag Vidar Brimsø Hartvigsen, Stig Hartvigsen og May-Britt Hartvigsen Pallesen til Harald Christian Hartvigsen (17.12.2018)

  Overdraginga omfattar også del av Brimseveien 60 (Gnr 39, bnr 16)

  Gnr 35, bnr 5 er overdrege for kr 2.300.000 frå Nils Magnus Heggland til Morten Ullenes (18.12.2018)

  Hegglandsmarka 31 (Gnr 35, bnr 147) er overdrege for kr 730.625 frå Kjetil Vignes til Kjetil Rosnes (20.12.2018)

  Askjehagen 3 (Gnr 46, bnr 285, seksjon 2) er overdrege for kr 3.190.000 frå Skorpefjellet as til Jan Henrik Aske og Tina Malena Tjøsvoll Berg (20.12.2018)

  Nordhusmarka 12 (Gnr 33, bnr 25) er overdrege for kr 3.500.000 frå Hetland Rogaland as til Løge Invest as (20.12.2018)

  Levert av Ambita as

  Omsetting av eigedomar i Finnøy kommune

  Kyrkjeskarvegen 181 (Gnr 12, bnr 18) er overdrege frå Jostein Steinnes til Kjellaug Marit Steinnes (30.11.2018)

  Overdraginga omfattar også Gnr 12, bnr 29

  Nesagjerdet 14 (Gnr 25, bnr 86) er overdrege for kr 6.850.000 frå Evy Gilje Østhus og Jon Håkon Østhus til Dorrit Vignes Isachsen og Even Berglund Isachsen (03.12.2018)

  Nyvollvegen 141 (Gnr 12, bnr 32, fnr 36) er overdrege for kr 2.250.000 til Bothild Jorunn Bore Kaldheim og Olav Atle Kaldheim (12.12.2018)

  Østabøringen 22 (Gnr 43, bnr 53) er overdrege for kr 1.985.000 frå Bertel Gard til Odd Undheim og Anita Fjukmoen (13.12.2018)

  Gnr 61, bnr 10 er overdrege for kr 6.200.000 frå Reidar Fossen til Marton Audun Haga og Christin Svensen (19.12.2018)

  Salet omfattar også Gnr 61, bnr 16

  Del av Borgaråsvegen 37 (Gnr 6, bnr 43) er overdrege for kr 1.500.000 frå Håvard Bjørnestad til Sven Bjørnestad (20.12.2018)

  Østabøkroken 11 (Gnr 43, bnr 31) er overdrege for kr 3.800.000 frå Lars Vårdal og Synnøve Vårdal til Torhild Vårdal (21.12.2018)

  Gnr 46, bnr 5 er overdrege for kr 1.000.000 frå Olav Øvretveit til Åse Margrethe Bysheim og Roar Øvretveit (21.12.2018)

  Rygjabøvegen 4 C (Gnr 26, bnr 112, seksjon 5) er overdrege for kr 2.590.000 frå Ola Steinar Flesjå til Richard Langbak (27.12.2018)

  Del av Gnr 51, bnr 3 er overdrege for kr 510.000 frå Astrid Jørstad Knudsen, Kåre Magnar Knudsen og Eldbjørg Revheim til Tone Astrid Norheim Ebbestad (27.12.2018)

  Salet omfattar også del av Gnr 51, bnr 4

   

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 14.01.2019 - 12:30
  BAF012BC-BD1C-43D5-B048-180EBEB650C3.jpeg

  Glatte vegar-trailer i grøfta

  Det har i morgentimane i dag vore svært glatte vegar på enkelte strekninger på og i Finnøy og Rennesøy.På strekninga Kvame-Steinnesvåg har ein større utanlandsk trailer køyrd i grøfta og køyrd seg fast.Det har likevel ikkje ført til trafikale problem elles,og bilar kan passera.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 11.01.2019 - 15:27

  Stiftelsen Restauration er konkurs

  Stiftelsen som driv replikaen av utvandrarskipet Restauration er konkurs.Det er enka etter Folke Hermansen,Yuhong Hermanssen som eig skipet i dag.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 10.01.2019 - 11:00
  vårtegn.jpg

  Tidleg vårteikn

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 10.01.2019 - 09:36
  rebekka2.jpg

  Gir opp pendlinga

  - Det var vanskeleg nok å pendla som det var, og no har det blitt endå verre, seier Rebecka Bø Rolfsen frå Fogn.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 09.01.2019 - 12:04
  bompenger.JPG

  Forslag om kr.42,40 for elbilar i Finnfast

  Allereie frå neste månad kan det bli slutt på gratispasseringar i Finnfast for elbilar. Det melder NRK Rogaland på sine nettsider i dag.

  Det avheng av om kommunstyret i Finnøy den 11. februar sluttar seg til forslaget til nye takstar som Statens Vegvesen no kjem med. Men i praksis vil det truleg ikkje skje før seinare på etterjulsvintren eller i løpet av våren. 

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 09.01.2019 - 11:48
  hurtigbåt.JPG

  Protest mot hurtigbåt-kutt

  Ein ny kostnadsnøkkel for båt og ferje gjer at det statlege tilskotet til drift av hurtigbåtane i Rogaland skal kuttast med titals millionar kroner innan 2021.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 08.01.2019 - 16:29
  båtbrann3.JPG

  Ein har tilstått tjuveri

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 03.01.2019 - 14:43
  kirke1.JPG

  Tilskot til trussamfunn

  Rennesøy kommune har delt ut tilskot til trus –og livssynssamfunn for 2018.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 03.01.2019 - 14:12
  DSC_2910.JPG

  30 frå Finnøy til tunnelmaraton

  Ryfast halvmaraton er fullteikna.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 02.01.2019 - 13:03
  judaberg.JPG

  Kven er den nye naboen din?

  Omsetting av eigedom i Finnøy og Rennesøy.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 30.12.2018 - 12:35

  Populær romjulsfotball for alle

  Nærmare 120 unge og litt eldre fotballspelarar frå både Finnøy og øyane omkring,møttes til romjulsturnering i Fleirbrukshallen laurdag.Og hallen var tidvis stappfull av ivrige fotballspelarar og eit stort publikum utover ettermiddagen.Det er andre året på rad at denne uhøytidelege turneringa, med både mixlag av gutar og jenter i mest alle aldrar,finn stad.Men der også reine ungdoms- og seniorlag av ulike kompisgjengar og venninner møtes.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 27.12.2018 - 23:17

  Hjorten har etablert seg på Finnøy

  Dei siste åra har det kome melding om at enkeltpersonar tidvis har sett spor av hjort på Finnøy.Denne hausten og forvinteren, har det også blitt tydeleg dokumentert at ein større hjortestamme er ferd med å etablera seg på øya.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 24.12.2018 - 10:41

  Set av 11 millionar årleg til Øyfast

  Kommunestyret har samrøystes vedteke å setja av 11millionar kroner årleg dei fem første åra, til eitsåkalla «Øyfastfond».Pengane blir tekne frå den framtidige avkastninga frå Havbruksfondet,som politikarane meiner i gjennomsnitt vil gi ei årleg utbetaling på 44 millionar kroner dei neste åra.I inneverande år er avkastninga på vel 46 millionar kroner.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 22.12.2018 - 00:01

  Arbeidet med gang og sykkelsti er klart for anbod

  Den langdryge prosessen med å få starta opp arbeidet med den nye gang og sykkelstien mellom Judaberg og Ladstein startar no opp.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 21.12.2018 - 14:39
  DSC_7848.JPG

  Seks av ti vil betala for Øyfast

  Næringslivet i Finnøy håpar på Øyfast og er villig til å betala kva det kostar i bompengar.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 21.12.2018 - 14:33
  ombo333.JPG

  Folkemøte på Ombo

  Måndag 4. februar kjem ordførarane i Finnøy og Hjelmeland til Ombo for å møte folket.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 21.12.2018 - 11:59
  hus på fogn 11.jpg

  Fylkesmannen går på nok eit nederlag i ei frådelingssak

   Som i den såkalla «Nordbø-saka» frå tidlegare i år, får Fylkesmannen i Rogaland heller ikkje medhald frå settefylkesmannen i Sogn og Fjordane i ei anna klagesak.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 20.12.2018 - 11:29
  julegave.jpg

  Julegåve frå banknissen

  Sparebank1 SR-Bank leika julenisse for frivillig sektor i Finnøy i dag.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 19.12.2018 - 22:12

  Løyver 750 000 kroner til lysløype i Teigen

  Det har lenge vore ein draum for både «Teigens venner» og dei mange turgåarane i det populære turområde øvst på Berge på Reilstad.No blir draumen om ei lysløype alt ein realitet frå neste år etter at kommunestyret i kveld løyvde 750 000kr til prosjektet. -Dette var stort og verkeleg ei flott julegave å få på forskot, jublar primus motor i Teigens venner,Arild Flesjå.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 19.12.2018 - 21:34
  E7BF197B-085D-4C89-B772-343FC8D9D9B6.jpeg

  Grieg Seafood får hand om attraktiv sentrumstomt.

  Med 19 mot to røyster,vedtok kommunestyret i kveld at kommunen skal gå i forhandlingar med oppdrettsgiganten Grieg Seafood AS med tanke på overføring av den attraktive sentrumstomta på Judaberg der den tidlegare legebustaden står. Like ovanfor trafikkterminalen på Judaberg.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 19.12.2018 - 13:23
  henrik halleland4.JPG

  "Grieg er viktig for oss"

  Ordførar Henrik Halleland meiner kommunen kan få til ein god avtale med Grieg om tomta på Judaberg.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 19.12.2018 - 07:33
  grieg tomt22.JPG

  "Tomta er ikkje gratis"

  Grieg Seafood meiner Finnøy kommune vil tena 1,5 millionar kroner på å gi bort ei tomt i sentrum av Judaberg.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 18.12.2018 - 12:29
  oppdrett3.jpg

  Vil ha gratis tomt av kommunen

  Oppdrettsgiganten Grieg Seafood vil ha gratis tomt frå Finnøy kommune for fortsatt å ha hovudkvarteret sitt på Judaberg.

  » Les heile saka