Tips oss: | Send e-post

Publisert 12.01.2018

  Har budd 100 år i same huset

  Han blei født heime i stova si i Hesby den 8. januar 1918 medan 1. verdskrig enno rasa ute i den store verda. Der blei han buande i 100 år.

  Tekst: Jon Asgaut Flesjå

  Det er med stor respekt og audmjukheit me møter jubilanten som på jubileumsdagen, måndag i denne veka, vart heidra både med helsing frå sjølvaste kong Harald, og med blomar og fine ord frå ordførar Halleland.
  Ein heidersmann, som me har hatt gleda av å vera sambygding til, i meir enn halvparten av denne tida.
  -Med unntak av eit to månader langt opphald i Canada og USA i 1985, då eg besøkte brørne mine Paul og Claus Hesby, som utvandra til Amerika, har eg budd i stova mi i Hesby i alle desse 100 åra, smiler den jubilanten.

  Lokal heidersmann
  Me møter den rolege og sindige bonden på Steinnesvåg i godstolen på rommet sitt på Finnøy sjukeheim. Der bad han sjølv sine nærmaste om få opphalda seg frå i september i fjor, og er tilfreds med godt stell pleie her. Sjølv om synet er i ferd med å bli dårleg, er minnet og humøret framleis til stades hjå den uvanleg klartenkte hundreåringen. Ei lokalhistorisk "oppslagsbok" som me ved fleire høve har hatt den store gleda av å få lytta til.
  Men også i dag, kjem historiane og forteljingane kjapt, og om det skulle stoppa litt opp innimellom kjem eldstesonen Oddmund oss raskt til unnsetning og komplimenterer forteljingane til far sin.
  For det har alltid vore ein stor tryggleik å ha både eldstesonen og svigerdottera buande så nær seg heime i Hesby.
  Om han naturleg nok ikkje hugsar noko frå slutten av 1. verdskrig, så treng ein ikkje gå lenger fram i tida etter dette, enn til det året han byrja på skulen, i 1925.
  -Eg hugsar at me var svært mange som byrja på Hesby skule den gong, og berre på dei tre fyrste årskulla var me 18 elevar til saman, minnest Johan.
  Sjølv hadde Johan svært kort veg ned til skulen i Steinnesvåg frå heimplassen like ovanfor Hesbysvingen.
  Det var heller ikkje til hinder når læraren Anna Hviding, som straff, sendte han heim etter penneskaftet som han ein gong gløymde. Og som om ikkje det var nok ,så måtte eg i tillegg sitja igjen etter skuletid. Ja, truleg har eg norgesrekord i å måtte sitja igjen på skulen, ler han Johan og fortel at dette skjedde tre tysdagar etter kvarandre det fyrste skuleåret.
  -I dei to andre tilfella måtte eg sitja igjen fordi eg ikkje kunne det eine talet i den gotiske talemåten, som me også måtte læra den gong.
  Det tredje tilfellet kan eg skjøna meir av grunnen for at eg måtte sitja igjen, held Johan fram. Det var eg og han Johan Tønnesen som kom i ugreie om noko på veg til skulen, og difor kom for seint. Også den tysdagen måtte eg sitja igjen, seier Johan, som om han på ein måte ynskjer å unnskylda seg i dag, -93 år etterpå. For om han Johan kanskje kom i ugreie med ein liten gutepjokk den gong, har det vore lite ugreie med den joviale og rolege sambygdingen, faren, bestefaren, oldefaren og tippoldefaren i alle åra etterpå. På sundag var mange av desse samla i nabolaget på Flesjå for å heidra jubilanten.

  Hovudet fullt av glasbitar
  Som bonde og hardt arbeidande arbeidskar gjennom eit langt liv, skulle ein gjerne tru at dette hadde sett sitt preg i ein sterkt aldrande kropp.
  -Eg har vore heldig og vore frisk og rask i heile mitt liv, fortel Johan. Berre ein gong var eg sjuk i ein lengre periode, og det var då eg hadde byrja på skulen og skulle vaksinerast mot koppar. Den vaksinen tolte eg ikkje, smiler Johan, og hugsar at han vart liggjande sjuk i lang tid på grunn av dette.
  Og som den arbeidsmannen han var, så gjekk Johan også rundt omkring på gardane og hjelpte til. Det var kanskje etter ei hending i samband med legging av drivhusglas i nabolaget, hjå Andreas Hesby, at helsa til han Johan blei mest utfordra i alle desse åra. For med ein stor stabel med glas i hendene framfor seg, fire meter opp i lufta frå drivhustaket, stupte Johan i bakken. Heile stabelen med glas vart knust mot hovudet, og glasbitar bora seg inn i topplokket til Johan. Ingen doktor var å oppdriva på øya, og det å sy saman det heile var nyttelaust. Difor blei det til at eg vart lappa saman seint om kvelden på kontoret til gamle doktor Oldeide, med god hjelp av kona, minnest Johan.
  -Men eg har sikkert framleis glasbitar oppe i skallen, smiler Johan mot oss, og fortel at han i årtider etterpå har lirka enkelte små glasbitar ut ettersom dei har plaga han.
  Eg høyrer også til dei som klarte å gjera noko så skjeldan som å kollidera med den einaste bilen som var å oppdriva på Finnøy den gong; nemleg bilen til gamle doktor Straume. Det var i ein smal sving rundt ein gamal jordkjellar i «Vettåbakken» ned frå Vestbø mot kyrkja. Eg var ute på sykkel og møtte bilen midt i denne svingen. Eg fauk som ein prosjektil over bilen og landa mest uskadd bak på andre sida. Det til doktor Straume sin store skrekk. Då eg ville prøva å reisa meg etterpå, brukte han all si makt for å prøva å halda meg nede fordi han trudde eg var alvorleg skada og ikkje måtte reisa meg. Og sykkelen, ja, den såg ut som eit trekkspel der framhjulet hadde plassert seg ved sida av bakhjulet, minnest Johan.

  Sentral i avlsarbeidet
  Trass i at garden til Johan var blant dei minste i hesbybygda, var han ein driftig bonde og flink med dyra. Bøndene i og på Finnøy har alltid vore langt framme i avlsarbeidet, og Johan husa i mange år både den lokale avlsoksen og avlshingsten, som dei andre bøndene i avlslaget også var medeigar i. Ei tid køyrde Johan rundt på Finnøy med avlshingsten sin, og då var det berre for bøndene å stilla langs vegkanten med hoppa, klar til å føra avlen vidare. Skulle gromkua bedekkast, derimot, måtte bonden sjølv ta turen ned til avlsoksen hjå han Johan i Hesby. Den var som regel uvanleg stor og olm, og hadde ofte ring i nasen.
  Under krigen tente Johan gode pengar hjå tyskarane som hadde base på Søre Vignes. Der fekk både han og andre bønder i bygda oppdrag med hesten og kjerra si, og køyrde sand og sement til arbeidet med ulike bunkersar og kaianlegg som dei bygde opp.
  - Eg hugsar at eg kunne få opp mot 28 kr dagen, som var mykje pengar den gong.
  Dei fyrste vintrane under krigen var det mykje snø og vintrane var lange. Ja, så ille kunne det vera, at Johan huskar då tyskarane køyrde seg fast med hest og kjerre nede i svingen i Steinnesvåg, og at han måtte vera med å hjelpa dei opp igjen.
  Johan fortel vidare at i det daglege gardsarbeidet, sjølv lenge etter at traktoren gjorde sitt inntog på gardane på Finnøy, brukte han hesten mykje i det daglege arbeidet. Johan var kjent for å dyrka både kålrot, sukkerroer og fôrmarg-kål til dyra sine for å få nest mogeleg godt fôr til dyra sine frå den vesle garden sin. Til dette arbeidet gjekk det mykje fortare å bruka hesten, meiner Johan. Lenge etter at sonen Oddmund tok over gardsdrifta, og Johan pensjonerte seg, var han å sjå i arbeid med hest og kjerre og andre reiskapar på slep. Både om det var i arbeid heime på garden rundt driftsbygningane og i åkeren på Hesby, eller om han tok ein lengre tur på skoging oppe i Hesbyheia.
  -Eg trur også at han far og onkel dreiv slik på at dei sleit ut både spade og spett, då dei ein vinter snudde og nydyrka ein større teig i skråningane like ovanfor Bøen heime i Hesby, skyt sonen Oddmund inn

  Nest eldst
  Eit ordtak seier at det er berre hardt arbeid som er grunnlag for suksess og det å lukkast i livet.
  Han Johan har i alle i høve lukkast med å få eit uvanleg langt og rikt liv. Det legg han då heller ikkje skjul på.
  Men trass i eit langt liv med mykje hardt fysisk arbeid, så er det ein uvanleg sprek og klartenkt 100-åring som reiser seg frå godstolen framfor oss på sjukeheimen denne tysdag ettermiddagen. Det hundre og ein dag etter at han vart født inn i stova i Hesby på Steinnesvåg.
  Viss du fekk leva hundre år om igjen, ville du då ha levd det same livet?
  - Sannsynleg ville eg det, men på ein ny måte. Mest fordi eg har fått lov til å gjera det eg har hatt mest lyst til, nemleg å vera bonde, avsluttar den 100 år gamle lokale «bondehøvdingen» som no er Finnøy sin nest eldste innbyggjar etter Laura Mjølsnes på 101.

   

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 16.07.2018 - 22:19

  Skyttarlaget og Fogn oppvekstsenter får spelemidlar

  Finnøy skyttarlag får tildelt kr 928 000,- til ny innandørs skytebane,og Fogn oppvekstsenter Kr 280 000,- til sitt nye fleirbruks-/leikeområdet ved skulen.Finnøy Idrettslag,derimot,er ikkje prioritert for tildeling av spelemidlar til sitt nye klubbhus på Leikvoll som er under planlegging.Dette kjem fram av Rogaland Fylkeskommune sine prioriteringar for spelemiddeltilskot til idrettsanlegg og kulturbygg for 2018.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 15.07.2018 - 10:42
  55079C4E-3088-4EE1-8A8E-89A8A6ABBE08.jpeg

  Kraftig avlingssvikt-2.slåtten alt over

  Medan sola og varmen steiker, og før rekordtørken gir enno kraftigare innhogg i grasavlingane,prøver bøndene å berga dei siste restane av det som berre for to- tre veker sidan såg ut til å bli ein tidleg og god 2.slått.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 02.07.2018 - 13:02

  Øyposten tek ferie!

  Øyposten tek ferie fram til 23. juili.

  Håpar du har ein strålande ferie!

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 28.06.2018 - 17:27
  skartveitdag3.JPG

  Klart for Skartveitdagen laurdag 30. juni

  I dagens avis skreiv me sundag 30. juni, dette skulle sjølvsagt vore laurdag 30. juni.

  Om du ikkje allereie har gjort det – sett av søndag 30. juni til eit besøk på Skartveitdagen.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 28.06.2018 - 11:59
  kenny33.jpg

  Ken Øystein tok styringa

  Han var skulelei og fekk elendige karakterar, men så fann Ken Øystein Handeland ny motivasjon.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 27.06.2018 - 09:58
  DSC_3635.JPG

  Kjekt på fotballdagen

  120 ungar i alderen 6-9 år var med på Øyposten og Finnøy IL sin fotballdag.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 26.06.2018 - 09:49
  ottohuset.JPG

  Skrinlegg kulturhus

  Stftelsen Otto-huset er lei av å venta på pengar frå Finnøy kommune. Planane om kulturhus blir lagt vekk.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 22.06.2018 - 13:48
  oppdrett1.jpg

  Får nye oppdrettsmillionar

  Finnøy kommune kan få 30-40 millionar frå Havbruksfondet i 2018.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 21.06.2018 - 10:42
  skartveitdag.JPG

  Skartveitdagen 30. juni

  Skartveitdagen blir arrangert laurdag 30. juni.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 16.06.2018 - 19:41
  BBC5859F-9C52-4F56-B5E9-5863A7C27FB9.jpeg

  Finnøy vant toppoppgjøret mot Kvitsøy

  Dei har møtt kvarandre på fotballbanen heilt sidan 1950-og 60 talet,men at dei skulle møtast til toppkamp i 6.divisjon og til å med innta tabelltoppen saman når serien er halvspela,var det vel dei færraste fotballinteresserte Kvitsøy- og  finnøybuar som hadde trudd då sesongen starta.Likevfullt er det nettopp desse to øyalaga som tronar aleine øverst på tabellen når laga no tek sommarferie.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 12.06.2018 - 17:16

  Finnfast kan vera nedbetalt i 2023

  Eit fleirtal i fylkestinget,bestående av partia FrP,Høgre,Ap og Senterpartiet,vedtok i sitt møte i i går,tysdag,at også elbilar skal betala for passering i alle bomstasjonar.Det skal maksimalt betalast halv takst av ordinære diesel- og bensinkjøretøy.Det kan føra til at nedbetalinga av Finnfast kan veta fullført alt i 2023.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 11.06.2018 - 12:43

  Fylkesmannen vil ikkje flytte kommunegrensa på Ombo

  Sjølv om eit solid fleirtal av innbyggjarane på Ombo gjennom folkehøyringar har gitt uttrykk for at dei ynskjer å høyra til i ein kommune,tilrår Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa, at kommunegrensa mellom Hjelmeland og Finnøy blir som i dag.Det bur til saman omlag 240 innbyggjarar på øya.90 av dei høyrer til i Hjelmeland.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 07.06.2018 - 12:02

  Øyposten feirer tomata!

  Det er i dag 90 år sidan den fyrste tomata vart planta på Finnøy!

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 04.06.2018 - 23:38

  Forbod mot slåing av veggrøftene

  Du har kanskje lagt merke til det,og gjerne irritert deg litt over det også;Både graset og ugraset står framleis meterhøgt langs veggrøftene rundt omkring på øyane i Finnøy, men også elles.Det er likevel ein grunn til at vegrøftene ikkje er slegne enno.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 29.05.2018 - 13:06

  Har starta etterforsking på Ombo

  Etterforskinga rundt brannen på Ombo er i full gang.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 29.05.2018 - 12:16
  biltrafikk.JPG

  Kven har vikeplikt?

  I fleire kryss i Finnøy er det ikkje klart nok kven som eigentleg har vikeplikt og forkøyrsrett.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 28.05.2018 - 10:06
  BRANN OMBO mannskap1.jpg

  OPPDATERT: Det brenn framleis på Ombo

  Måndag morgon er det et igjen sett inn helikopter i slukkingsarsarbdeit på Ombo. 

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 27.05.2018 - 23:54

  Brenn framleis

  Då Øyposten reiste frå Ombo sundag kveld klokka 2300 var det framleis flammar å sjå to satder på øya. 

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 27.05.2018 - 18:37

  Brannen blussar stadig opp

  Folk på Ombo førebur seg no på evakuering

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 27.05.2018 - 17:33
  9601C16C-B410-4E8D-89C6-3A44853E8030.jpeg

  Store ressursar er sett inn i skogbrannen på Ombo

  Både Sivilforsvaret,lokalt brannvesen og tre helikopter er sett inn  i arbeidet med å slukke skogbrannene like nordaust for Eidsund på Ombo.Over 1000 mål skog og kratt er brunne ned.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 24.05.2018 - 10:53
  finnøy fotball.JPG

  Fotballfest på heimebane

  24. juni lagar Finnøy IL og Øyposten fotballturnering på Leikvoll.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 23.05.2018 - 13:34
  ungar.JPG

  Fleire i Finnøy

  Fersk befolkningsstatistikk viser vekst i folketalet i Finnøy.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 17.05.2018 - 16:02
  SAM_2908.JPG

  Stor oppslutnad om 17. maifeiringa på Finnøy

  Bilkortesje rundt øya om morgonen, kransenedlegging ved bautaen over eidsvollmannen Asgaut Regelstad, og påfylgjande gudsteneste i Hesby Kyrkje etterpå. Det var hovedmenyen på 17.maiprogrammet på Finnøy i føremiddag. Kl.12.30 hadde nærmare 1000 menneske samla seg i fleibrukshallen, der 7. klasse og foreldre som 17. maikomite sytte for eit variert og flott program.

  » Les heile saka