Tips oss: | Send e-post

Publisert 12.01.2018

  Har budd 100 år i same huset

  Han blei født heime i stova si i Hesby den 8. januar 1918 medan 1. verdskrig enno rasa ute i den store verda. Der blei han buande i 100 år.

  Tekst: Jon Asgaut Flesjå

  Det er med stor respekt og audmjukheit me møter jubilanten som på jubileumsdagen, måndag i denne veka, vart heidra både med helsing frå sjølvaste kong Harald, og med blomar og fine ord frå ordførar Halleland.
  Ein heidersmann, som me har hatt gleda av å vera sambygding til, i meir enn halvparten av denne tida.
  -Med unntak av eit to månader langt opphald i Canada og USA i 1985, då eg besøkte brørne mine Paul og Claus Hesby, som utvandra til Amerika, har eg budd i stova mi i Hesby i alle desse 100 åra, smiler den jubilanten.

  Lokal heidersmann
  Me møter den rolege og sindige bonden på Steinnesvåg i godstolen på rommet sitt på Finnøy sjukeheim. Der bad han sjølv sine nærmaste om få opphalda seg frå i september i fjor, og er tilfreds med godt stell pleie her. Sjølv om synet er i ferd med å bli dårleg, er minnet og humøret framleis til stades hjå den uvanleg klartenkte hundreåringen. Ei lokalhistorisk "oppslagsbok" som me ved fleire høve har hatt den store gleda av å få lytta til.
  Men også i dag, kjem historiane og forteljingane kjapt, og om det skulle stoppa litt opp innimellom kjem eldstesonen Oddmund oss raskt til unnsetning og komplimenterer forteljingane til far sin.
  For det har alltid vore ein stor tryggleik å ha både eldstesonen og svigerdottera buande så nær seg heime i Hesby.
  Om han naturleg nok ikkje hugsar noko frå slutten av 1. verdskrig, så treng ein ikkje gå lenger fram i tida etter dette, enn til det året han byrja på skulen, i 1925.
  -Eg hugsar at me var svært mange som byrja på Hesby skule den gong, og berre på dei tre fyrste årskulla var me 18 elevar til saman, minnest Johan.
  Sjølv hadde Johan svært kort veg ned til skulen i Steinnesvåg frå heimplassen like ovanfor Hesbysvingen.
  Det var heller ikkje til hinder når læraren Anna Hviding, som straff, sendte han heim etter penneskaftet som han ein gong gløymde. Og som om ikkje det var nok ,så måtte eg i tillegg sitja igjen etter skuletid. Ja, truleg har eg norgesrekord i å måtte sitja igjen på skulen, ler han Johan og fortel at dette skjedde tre tysdagar etter kvarandre det fyrste skuleåret.
  -I dei to andre tilfella måtte eg sitja igjen fordi eg ikkje kunne det eine talet i den gotiske talemåten, som me også måtte læra den gong.
  Det tredje tilfellet kan eg skjøna meir av grunnen for at eg måtte sitja igjen, held Johan fram. Det var eg og han Johan Tønnesen som kom i ugreie om noko på veg til skulen, og difor kom for seint. Også den tysdagen måtte eg sitja igjen, seier Johan, som om han på ein måte ynskjer å unnskylda seg i dag, -93 år etterpå. For om han Johan kanskje kom i ugreie med ein liten gutepjokk den gong, har det vore lite ugreie med den joviale og rolege sambygdingen, faren, bestefaren, oldefaren og tippoldefaren i alle åra etterpå. På sundag var mange av desse samla i nabolaget på Flesjå for å heidra jubilanten.

  Hovudet fullt av glasbitar
  Som bonde og hardt arbeidande arbeidskar gjennom eit langt liv, skulle ein gjerne tru at dette hadde sett sitt preg i ein sterkt aldrande kropp.
  -Eg har vore heldig og vore frisk og rask i heile mitt liv, fortel Johan. Berre ein gong var eg sjuk i ein lengre periode, og det var då eg hadde byrja på skulen og skulle vaksinerast mot koppar. Den vaksinen tolte eg ikkje, smiler Johan, og hugsar at han vart liggjande sjuk i lang tid på grunn av dette.
  Og som den arbeidsmannen han var, så gjekk Johan også rundt omkring på gardane og hjelpte til. Det var kanskje etter ei hending i samband med legging av drivhusglas i nabolaget, hjå Andreas Hesby, at helsa til han Johan blei mest utfordra i alle desse åra. For med ein stor stabel med glas i hendene framfor seg, fire meter opp i lufta frå drivhustaket, stupte Johan i bakken. Heile stabelen med glas vart knust mot hovudet, og glasbitar bora seg inn i topplokket til Johan. Ingen doktor var å oppdriva på øya, og det å sy saman det heile var nyttelaust. Difor blei det til at eg vart lappa saman seint om kvelden på kontoret til gamle doktor Oldeide, med god hjelp av kona, minnest Johan.
  -Men eg har sikkert framleis glasbitar oppe i skallen, smiler Johan mot oss, og fortel at han i årtider etterpå har lirka enkelte små glasbitar ut ettersom dei har plaga han.
  Eg høyrer også til dei som klarte å gjera noko så skjeldan som å kollidera med den einaste bilen som var å oppdriva på Finnøy den gong; nemleg bilen til gamle doktor Straume. Det var i ein smal sving rundt ein gamal jordkjellar i «Vettåbakken» ned frå Vestbø mot kyrkja. Eg var ute på sykkel og møtte bilen midt i denne svingen. Eg fauk som ein prosjektil over bilen og landa mest uskadd bak på andre sida. Det til doktor Straume sin store skrekk. Då eg ville prøva å reisa meg etterpå, brukte han all si makt for å prøva å halda meg nede fordi han trudde eg var alvorleg skada og ikkje måtte reisa meg. Og sykkelen, ja, den såg ut som eit trekkspel der framhjulet hadde plassert seg ved sida av bakhjulet, minnest Johan.

  Sentral i avlsarbeidet
  Trass i at garden til Johan var blant dei minste i hesbybygda, var han ein driftig bonde og flink med dyra. Bøndene i og på Finnøy har alltid vore langt framme i avlsarbeidet, og Johan husa i mange år både den lokale avlsoksen og avlshingsten, som dei andre bøndene i avlslaget også var medeigar i. Ei tid køyrde Johan rundt på Finnøy med avlshingsten sin, og då var det berre for bøndene å stilla langs vegkanten med hoppa, klar til å føra avlen vidare. Skulle gromkua bedekkast, derimot, måtte bonden sjølv ta turen ned til avlsoksen hjå han Johan i Hesby. Den var som regel uvanleg stor og olm, og hadde ofte ring i nasen.
  Under krigen tente Johan gode pengar hjå tyskarane som hadde base på Søre Vignes. Der fekk både han og andre bønder i bygda oppdrag med hesten og kjerra si, og køyrde sand og sement til arbeidet med ulike bunkersar og kaianlegg som dei bygde opp.
  - Eg hugsar at eg kunne få opp mot 28 kr dagen, som var mykje pengar den gong.
  Dei fyrste vintrane under krigen var det mykje snø og vintrane var lange. Ja, så ille kunne det vera, at Johan huskar då tyskarane køyrde seg fast med hest og kjerre nede i svingen i Steinnesvåg, og at han måtte vera med å hjelpa dei opp igjen.
  Johan fortel vidare at i det daglege gardsarbeidet, sjølv lenge etter at traktoren gjorde sitt inntog på gardane på Finnøy, brukte han hesten mykje i det daglege arbeidet. Johan var kjent for å dyrka både kålrot, sukkerroer og fôrmarg-kål til dyra sine for å få nest mogeleg godt fôr til dyra sine frå den vesle garden sin. Til dette arbeidet gjekk det mykje fortare å bruka hesten, meiner Johan. Lenge etter at sonen Oddmund tok over gardsdrifta, og Johan pensjonerte seg, var han å sjå i arbeid med hest og kjerre og andre reiskapar på slep. Både om det var i arbeid heime på garden rundt driftsbygningane og i åkeren på Hesby, eller om han tok ein lengre tur på skoging oppe i Hesbyheia.
  -Eg trur også at han far og onkel dreiv slik på at dei sleit ut både spade og spett, då dei ein vinter snudde og nydyrka ein større teig i skråningane like ovanfor Bøen heime i Hesby, skyt sonen Oddmund inn

  Nest eldst
  Eit ordtak seier at det er berre hardt arbeid som er grunnlag for suksess og det å lukkast i livet.
  Han Johan har i alle i høve lukkast med å få eit uvanleg langt og rikt liv. Det legg han då heller ikkje skjul på.
  Men trass i eit langt liv med mykje hardt fysisk arbeid, så er det ein uvanleg sprek og klartenkt 100-åring som reiser seg frå godstolen framfor oss på sjukeheimen denne tysdag ettermiddagen. Det hundre og ein dag etter at han vart født inn i stova i Hesby på Steinnesvåg.
  Viss du fekk leva hundre år om igjen, ville du då ha levd det same livet?
  - Sannsynleg ville eg det, men på ein ny måte. Mest fordi eg har fått lov til å gjera det eg har hatt mest lyst til, nemleg å vera bonde, avsluttar den 100 år gamle lokale «bondehøvdingen» som no er Finnøy sin nest eldste innbyggjar etter Laura Mjølsnes på 101.

   

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 15.01.2018 - 22:43
  30DE097D-8981-4034-8AB6-2161202E015A.jpeg

  Skifjell melder seg ut av Venstre

  Mangårig kommunestyrerepresentant og tidlegare leiar i Ryfylke Næringshage,Heidi Skifjell,melder seg ut av Venstre.Grunnen er den nye regjeringsplattforma,og partiet sitt inntog i trepartiregjeringa med Fr.P og Høgre.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 14.01.2018 - 12:40

  Ny runde med kolonnekjøring

  Frå i kveld,søndag kl.22.00, og fram til fredag,blir det igjen kolonnekjøring i tidsrommet 22.00-06.00.Det blir kolonnekjøring med følgebil kvar halvtime.Det skal igjen gjennomførast tunnelvask både i Byfjordtunnelen og Mastrafjordtunnelen.Det er Statens Vegvesen som opplyser dette.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 12.01.2018 - 11:21
  20180107_135157_001 (002).jpg

  Har budd 100 år i same huset

  Han blei født heime i stova si i Hesby den 8. januar 1918 medan 1. verdskrig enno rasa ute i den store verda. Der blei han buande i 100 år.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 10.01.2018 - 22:19

  Solid skatteinngang i 2017

  Den akkumulerte skatteinngangen i kommunen,var ved utgangen av 2017 på 93,8 millionar kroner. Det er ein auke på heile 8,85% i forhold til tilsvarande periode i 2016. Skatteinngangen er også 2,3 millionar over det vedtekne budsjett for 2017.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 10.01.2018 - 08:35

  Nord Hidle fejekai opnar igjen i morgon

  Ferjekaien på Nord Hidle vil i morgon tidleg igjen bli teken i bruk til ordinær ferjetrafikk. Kaien har vore stengt for anløp av fejene i Finnøysambandet sidan måndag.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 06.01.2018 - 09:19

  Venterommet på kaien er igjen opna

  Venterommet ved trafikkterminalen på Judaberg, som har vore stengt i lengre tid på grunn av hærverk på begge toaletta,er igjen opna for dei reisande.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 03.01.2018 - 17:48
  edd.jpg

  Rutinert avismann tek over som redaktør

  Nordlendingen,Edd Meby, er tilsett som ny redaktør i Øyposten. Meby har sidan september 2016 vore tilsett som redaktør og dagleg leiar i avisa Ryfylke i Sauda. Frå 1. april finn du han i Øyposten.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 28.12.2017 - 23:23

  Nye ferjeruter med utvida seglingstid

  Dei nye fergerutene i Finnøysambandet,med verknad frå 01.01.18-31.12.19,er no klare.Dei viser at seglingtida er utvida både i det søre og nordre sambandet.Sambandet vil framleis ha endestasjon på Jelsa med to daglege anløp.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 21.12.2017 - 14:46

  Posten sendte posten til Flekkefjord

  Posten vert forsinka til dei fleste øyane i Finnøy grunna feilsending.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 19.12.2017 - 22:59

  Fekk mest millionen frå Havbruksfondet

  Finnøy kommune,som den største havbrukskommunen i Rogaland,fekk utbetalt i overkant av 917000kr frå det nyoppretta havbruksfondet som nyleg blei fordelt mellom kommunar som har gitt konsesjonar for lakseoppdrett.

  I 2017 er fondet på vel 60 millionar kroner,der 7.5 millionar vert fordelt til fylkeskommunar som har oppdrettsanlegg innanfor sine  fylkesgrenser.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 19.12.2017 - 19:46
  41AA8517-6066-44C8-B64A-79F1D3788DF7.jpeg

  Pengedryss til skyttarlaget

  Under den årlege tildelinga av midlar til frivillige lag og organisasjonar i regi av Gjensidigestiftelsen,vart Finnøy Skyttarlag tilgodesett med ei gåve på heile 200 000 kroner til det nye skyteanlegget på Kvame.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 15.12.2017 - 10:32

  Ny brannstasjon på Få brygge

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 12.12.2017 - 23:04

  Hanasand ferjekai gjenoppstår

  Hanasand ferjekai,som heilt fram til opninga av Finnfast i oktober 2009,var endestasjon i ferjesambandet Fogn-Finnøy-Talgje-Hanasand,gjenoppstår no i ny drakt.I dag vart ferjene som går Mortavika-Arsvågen klarert for bruk og som reservekai i dette sambandet.Då som anløpskai i samband med stenging av kaien i Mortavika.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 12.12.2017 - 12:34
  IMG_0906 (004).jpg

  Fskeriminister Sandberg opna havbruksparken

  Det låg eit historisk sus over den vesle øya Talgje, lengst sør i Finnøy kommune, då sjølvaste fiskeriminister Per Sandberg stod for den offisielle opninga av havbruksparken. Ein havbrukspark som er bygd opp på den tidlegare ferjekaien lengst nord på øya. Både ordførar Christine Sagen Helgø i Stavanger, og kollega Henrik Halleland i Finnøy (bilete),var også med å kasta glans over opningsseansen i føremiddag.- 

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 23.11.2017 - 12:09
  10 Butikken på Fogn.jpg

  Meir enn berre ein butikk

  Helsekost for sjela, sjukdomsførebygging, sosial møteplass, folkehelse og eldreomsorg er nokre av orda som blir brukt om butikken på Fogn. Takka vera glasstova på utsida kan butikken smykka seg med desse fine titlane.

  » Les heile saka

  Næring

  Publisert 23.11.2017 - 10:41
  DSC_02741.JPG

  Fiskeriministeren opnar Rogaland Havbrukspark

  No har Ryfylke Rensefisk flytta inn i flotte nye lokalar på Talgje, og i løpet av desember kjem sjølvaste fiskeriministeren for å offisielt opna lokalane. No satsar eigarane på at ennå fleire bedrifter følg på etter kvart.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 20.11.2017 - 22:46

  Føler seg totalt oversett i fiberutbygginga

  -Eg lurer jo på om Fisterøyane framleis er ein del av Finnøy kommune,seier ei oppglødd byredame,Gunhild Flatebø,på ironisk vis.For medan det står å lesa i lokalavisa at heile kommunen no skal få tilgong til fiber for internettilkobling,har ikkje innbyggjarane på Bokn-Byre og Måløy høyrt eit einaste pip om at noko slikt var under planlegging elles rundt omkring på dei ikkje landfaste øyane i kommunen.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 17.11.2017 - 14:17
  Fiber Fogn.JPG

  Endeleg fiber i heile Finnøy

  I løpet av november skal, ifylgje rådmannen, kommunen signera avtalen med utbyggjarane. Det betyr at fiberen, for langt dei fleste i kommunen, er innan rekkevidde

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 16.11.2017 - 18:42
  Jon Arne 1.jpg

  Pilt-Ola-prisen til Jon Arne Helgøy

  Hurtigbåtkaptein, bonde og fruktdyrkar Jon Arne Helgøy er tidenes første vinnar av Pilt-Ola-prisen.

  (Foto: Kristofer Ryde, Negative)

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 14.11.2017 - 12:55

  (Nesten) slutt på salt i Finnøy

  Ei rekke fylkesvegar med låg trafikk blir frå denne vinteren ikkje salta.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 13.11.2017 - 14:29
  Bålkos.JPG

  Kan bli kåra til Norges finaste julatre

  Anna Mæland frå Finnøy til NM-finale i juletre.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 12.11.2017 - 17:18

  Stopp i flyktningmottaket

  Etter å ha busett over 50 flyktningar dei tre siste åra,vil det ikkje vera behov for at Finnøy skal ta imot nokon flyktningar i 2018.Det er IMDI som melder dette i eit brev som er sendt kommunen.Bakgrunnen er at det på nasjonalt plan er eit langt mindre behov for å busetja flyktningar i kommunane i dag,enn kva tilfellet har vore dei siste åra.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 10.11.2017 - 15:13
  SAM_24823.JPG

  Lokale bønder søkjer erstatning

  Den våte og uvanleg regnfulle sommaren har ført til store avlingstap hjå husdyrbøndene i Finnøy. Ein rask oversikt viser, at meir enn 20 husdyrbønder i kommunen har søkt styresmaktene om erstatning for avlingstap på grunn av uvanleg små avlingar med dårleg fôrkvalitet

  » Les heile saka