Tips oss: | Send e-post

Publisert 12.01.2018

  Har budd 100 år i same huset

  Han blei født heime i stova si i Hesby den 8. januar 1918 medan 1. verdskrig enno rasa ute i den store verda. Der blei han buande i 100 år.

  Tekst: Jon Asgaut Flesjå

  Det er med stor respekt og audmjukheit me møter jubilanten som på jubileumsdagen, måndag i denne veka, vart heidra både med helsing frå sjølvaste kong Harald, og med blomar og fine ord frå ordførar Halleland.
  Ein heidersmann, som me har hatt gleda av å vera sambygding til, i meir enn halvparten av denne tida.
  -Med unntak av eit to månader langt opphald i Canada og USA i 1985, då eg besøkte brørne mine Paul og Claus Hesby, som utvandra til Amerika, har eg budd i stova mi i Hesby i alle desse 100 åra, smiler den jubilanten.

  Lokal heidersmann
  Me møter den rolege og sindige bonden på Steinnesvåg i godstolen på rommet sitt på Finnøy sjukeheim. Der bad han sjølv sine nærmaste om få opphalda seg frå i september i fjor, og er tilfreds med godt stell pleie her. Sjølv om synet er i ferd med å bli dårleg, er minnet og humøret framleis til stades hjå den uvanleg klartenkte hundreåringen. Ei lokalhistorisk "oppslagsbok" som me ved fleire høve har hatt den store gleda av å få lytta til.
  Men også i dag, kjem historiane og forteljingane kjapt, og om det skulle stoppa litt opp innimellom kjem eldstesonen Oddmund oss raskt til unnsetning og komplimenterer forteljingane til far sin.
  For det har alltid vore ein stor tryggleik å ha både eldstesonen og svigerdottera buande så nær seg heime i Hesby.
  Om han naturleg nok ikkje hugsar noko frå slutten av 1. verdskrig, så treng ein ikkje gå lenger fram i tida etter dette, enn til det året han byrja på skulen, i 1925.
  -Eg hugsar at me var svært mange som byrja på Hesby skule den gong, og berre på dei tre fyrste årskulla var me 18 elevar til saman, minnest Johan.
  Sjølv hadde Johan svært kort veg ned til skulen i Steinnesvåg frå heimplassen like ovanfor Hesbysvingen.
  Det var heller ikkje til hinder når læraren Anna Hviding, som straff, sendte han heim etter penneskaftet som han ein gong gløymde. Og som om ikkje det var nok ,så måtte eg i tillegg sitja igjen etter skuletid. Ja, truleg har eg norgesrekord i å måtte sitja igjen på skulen, ler han Johan og fortel at dette skjedde tre tysdagar etter kvarandre det fyrste skuleåret.
  -I dei to andre tilfella måtte eg sitja igjen fordi eg ikkje kunne det eine talet i den gotiske talemåten, som me også måtte læra den gong.
  Det tredje tilfellet kan eg skjøna meir av grunnen for at eg måtte sitja igjen, held Johan fram. Det var eg og han Johan Tønnesen som kom i ugreie om noko på veg til skulen, og difor kom for seint. Også den tysdagen måtte eg sitja igjen, seier Johan, som om han på ein måte ynskjer å unnskylda seg i dag, -93 år etterpå. For om han Johan kanskje kom i ugreie med ein liten gutepjokk den gong, har det vore lite ugreie med den joviale og rolege sambygdingen, faren, bestefaren, oldefaren og tippoldefaren i alle åra etterpå. På sundag var mange av desse samla i nabolaget på Flesjå for å heidra jubilanten.

  Hovudet fullt av glasbitar
  Som bonde og hardt arbeidande arbeidskar gjennom eit langt liv, skulle ein gjerne tru at dette hadde sett sitt preg i ein sterkt aldrande kropp.
  -Eg har vore heldig og vore frisk og rask i heile mitt liv, fortel Johan. Berre ein gong var eg sjuk i ein lengre periode, og det var då eg hadde byrja på skulen og skulle vaksinerast mot koppar. Den vaksinen tolte eg ikkje, smiler Johan, og hugsar at han vart liggjande sjuk i lang tid på grunn av dette.
  Og som den arbeidsmannen han var, så gjekk Johan også rundt omkring på gardane og hjelpte til. Det var kanskje etter ei hending i samband med legging av drivhusglas i nabolaget, hjå Andreas Hesby, at helsa til han Johan blei mest utfordra i alle desse åra. For med ein stor stabel med glas i hendene framfor seg, fire meter opp i lufta frå drivhustaket, stupte Johan i bakken. Heile stabelen med glas vart knust mot hovudet, og glasbitar bora seg inn i topplokket til Johan. Ingen doktor var å oppdriva på øya, og det å sy saman det heile var nyttelaust. Difor blei det til at eg vart lappa saman seint om kvelden på kontoret til gamle doktor Oldeide, med god hjelp av kona, minnest Johan.
  -Men eg har sikkert framleis glasbitar oppe i skallen, smiler Johan mot oss, og fortel at han i årtider etterpå har lirka enkelte små glasbitar ut ettersom dei har plaga han.
  Eg høyrer også til dei som klarte å gjera noko så skjeldan som å kollidera med den einaste bilen som var å oppdriva på Finnøy den gong; nemleg bilen til gamle doktor Straume. Det var i ein smal sving rundt ein gamal jordkjellar i «Vettåbakken» ned frå Vestbø mot kyrkja. Eg var ute på sykkel og møtte bilen midt i denne svingen. Eg fauk som ein prosjektil over bilen og landa mest uskadd bak på andre sida. Det til doktor Straume sin store skrekk. Då eg ville prøva å reisa meg etterpå, brukte han all si makt for å prøva å halda meg nede fordi han trudde eg var alvorleg skada og ikkje måtte reisa meg. Og sykkelen, ja, den såg ut som eit trekkspel der framhjulet hadde plassert seg ved sida av bakhjulet, minnest Johan.

  Sentral i avlsarbeidet
  Trass i at garden til Johan var blant dei minste i hesbybygda, var han ein driftig bonde og flink med dyra. Bøndene i og på Finnøy har alltid vore langt framme i avlsarbeidet, og Johan husa i mange år både den lokale avlsoksen og avlshingsten, som dei andre bøndene i avlslaget også var medeigar i. Ei tid køyrde Johan rundt på Finnøy med avlshingsten sin, og då var det berre for bøndene å stilla langs vegkanten med hoppa, klar til å føra avlen vidare. Skulle gromkua bedekkast, derimot, måtte bonden sjølv ta turen ned til avlsoksen hjå han Johan i Hesby. Den var som regel uvanleg stor og olm, og hadde ofte ring i nasen.
  Under krigen tente Johan gode pengar hjå tyskarane som hadde base på Søre Vignes. Der fekk både han og andre bønder i bygda oppdrag med hesten og kjerra si, og køyrde sand og sement til arbeidet med ulike bunkersar og kaianlegg som dei bygde opp.
  - Eg hugsar at eg kunne få opp mot 28 kr dagen, som var mykje pengar den gong.
  Dei fyrste vintrane under krigen var det mykje snø og vintrane var lange. Ja, så ille kunne det vera, at Johan huskar då tyskarane køyrde seg fast med hest og kjerre nede i svingen i Steinnesvåg, og at han måtte vera med å hjelpa dei opp igjen.
  Johan fortel vidare at i det daglege gardsarbeidet, sjølv lenge etter at traktoren gjorde sitt inntog på gardane på Finnøy, brukte han hesten mykje i det daglege arbeidet. Johan var kjent for å dyrka både kålrot, sukkerroer og fôrmarg-kål til dyra sine for å få nest mogeleg godt fôr til dyra sine frå den vesle garden sin. Til dette arbeidet gjekk det mykje fortare å bruka hesten, meiner Johan. Lenge etter at sonen Oddmund tok over gardsdrifta, og Johan pensjonerte seg, var han å sjå i arbeid med hest og kjerre og andre reiskapar på slep. Både om det var i arbeid heime på garden rundt driftsbygningane og i åkeren på Hesby, eller om han tok ein lengre tur på skoging oppe i Hesbyheia.
  -Eg trur også at han far og onkel dreiv slik på at dei sleit ut både spade og spett, då dei ein vinter snudde og nydyrka ein større teig i skråningane like ovanfor Bøen heime i Hesby, skyt sonen Oddmund inn

  Nest eldst
  Eit ordtak seier at det er berre hardt arbeid som er grunnlag for suksess og det å lukkast i livet.
  Han Johan har i alle i høve lukkast med å få eit uvanleg langt og rikt liv. Det legg han då heller ikkje skjul på.
  Men trass i eit langt liv med mykje hardt fysisk arbeid, så er det ein uvanleg sprek og klartenkt 100-åring som reiser seg frå godstolen framfor oss på sjukeheimen denne tysdag ettermiddagen. Det hundre og ein dag etter at han vart født inn i stova i Hesby på Steinnesvåg.
  Viss du fekk leva hundre år om igjen, ville du då ha levd det same livet?
  - Sannsynleg ville eg det, men på ein ny måte. Mest fordi eg har fått lov til å gjera det eg har hatt mest lyst til, nemleg å vera bonde, avsluttar den 100 år gamle lokale «bondehøvdingen» som no er Finnøy sin nest eldste innbyggjar etter Laura Mjølsnes på 101.

   

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 21.10.2018 - 23:23
  5A2BE6B9-0A2B-459E-B88C-E356BCEFBDC2.jpeg

  Historisk sus over øyafotballen på Kvitsøy

  Av Jon Asgaut Flesjå

  Dei har møtt kvarandre på fotballbanen i over 50 år,og i all hovudsak på det aller lågaste nivået i divisjonsfotballen.Lørdag ettermiddag,derimot,møttes Kvitsøy og Finnøy til noko så skjeldan som ein opprykkskamp .Det spesielle var også at begge dei to øyalaga var klare for opprykk til 5.divisjon alt før kampen starta.Då med Kvitsøy som puljevinnar.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 17.10.2018 - 22:27
  jubel-fil.jpg

  Tre poeng på overtid

  Finnøy venta lenge med å avgjera kampen mot Stavanger 2, men Jarle Sigbjørn Risanger Eike dundra inn sigersmålet i det 92. minuttet.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 17.10.2018 - 16:21
  freya mjølsnes.jpg

  Freya tok NM-gull

  Freya Njølsnes frå Finnøy tok gull i 15-årsklassen under NM i terrengløp.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 15.10.2018 - 20:46
  DSC_2823.JPG

  Språknøytral - men utan nytt kommunevåpen

  Nye Stavanger skal ikkje bruka 10 millionar på nytt kommunevåpen

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 13.10.2018 - 06:51
  1EA7909A-F66D-4026-A065-5D8D9BD69CBD.jpeg

  Ein tøff kamp mot klokka og regnet

  Det flotte været dei to siste dagane, har ført til at slåmaskinane og rundballpressa har gått døgnet rundt med håp om endeleg å kunne få berga ein 3.slått

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 11.10.2018 - 08:30
  nils petter flesjå.jpg

  Flesjå på sikker plass

  Nils Petter Flesjå er nummer 5 på Høgre si liste til kommunevalet i 2019.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 10.10.2018 - 11:06
  092a6794.jpg

  Treng bøsseberarar

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 09.10.2018 - 20:16
  259787ED-7C10-4FF7-93F6-A3CF22118A17.jpeg

  Tomatgartnarane får fritak for CO2-avgift

  Den viktige tomatnæringa i Finnøy og Rennesøy,og heile veksthusnæringa elles her i landet,får likevel fritak for CO2-avgifta .Det var i samband med utarbeidingen av sjølve innhaldet i regjeringsplattforma til den nye trepartiregjeringa at det blei kjent at det skulle innførast ei flat CO2 avgift.I regjeringa sitt budsjett som vart lagt fram ,derimot kjem det fram at næringa likevel skal få fritak ved bruk av naturgass og propangass som energikjelde.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 09.10.2018 - 15:35
  SAM_3393.JPG

  Treng bøsseberarar til TV-aksjonen

  Søndag 21 oktober går den årlege TV-aksjonen av stabelen.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 06.10.2018 - 13:35

  Miljøstasjonen held fram som tidlegare

  Frå 1.oktober tok den nye renovasjonsordninga for store delar av Finnøy kommune til.Det etter at kommunen har skrive samarbeidsavtale med Stavanger kommune og Renovasjon IKS.Dermed vert det også endeleg innført kjeldesortering.Miljøstasjonen på Judaberg held likevel fram som i dag.Dermed slepp ein også å køyra heilt til Forus for å bli kvitt større mengder avfall og spesialavfall.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 05.10.2018 - 14:23
  DF7C3FC3-B1CF-43D0-8BA6-5941B9654367.jpeg

  Halleland aktuell som KrF-topp i Stavanger

  Finnøy-ordførar Henrik Halleland,er ein av fire kandidatar som kjempar om å bli nominert på toppen av Stavanger KrF si liste til kommunevalet neste år.Dei tre andre er stavangerpolitikarane Inge Takle Mæstad,Anne Kristin Bruns og Marie Ljones Brekke.Det er Stavanger Aftenblad som skriv dette i dag.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 05.10.2018 - 13:44
  FF47ADAF-6706-4487-8155-6F4851C1F44D.jpeg

  Eit langt steg mot 5.divisjon

  Etter at den største utfordraren til 2.plassen i pulje 3 i 6.divisjon,bylaget Pol,tapte sin heimekamp mot Hundvåg 2 onsdag kveld,er Finnøy nærmast klar for spel i 5.divisjon frå neste fotballsesong.Når laget onsdag 17.okt tek imot SIF 2 heime på Leikvoll,skal mykje gå galt om det skal hindra Finnøy frå å rykka opp ein divisjon.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 04.10.2018 - 09:54
  F45D45E5-0F36-42BC-83D1-37967A3F54A7.jpeg

  Vikekleiva forsvinn-Hauskjevegen blir til Øvre Hauskje

  Arbeidsutvalget for Nye Stavanger vedtok i sitt møte i går å endre 19 gatenavn tilhøyrande i den nye storkommunen.Fem av desse ligg i Rennesøy og to i Finnøy.På Finnøy forsvinn kjente stadnamn som Hauskje og Vikekleiva ut av det offentlege vokabularet,ettersom noverande Hauskjevegen vert erstatta med Øvre Hauskjeveg og Vikekleiva med Utsynvegen.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 03.10.2018 - 14:59

  Eikenøtter tek livet av sau

  Saubonde Marit L.Sinnes på Ombo (bilete),har mista heile seks sauer den siste veka etter at dei har ete i seg eikenøtter .No åtvarar ho andre sauebønder til å vera spesielt oppmerksomme på denne faren å ta sine forholdsreglar.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 03.10.2018 - 09:50

  Finnøy går mot opprykk

  Seks år etter at Finnøy «frivillig» tok vegen ned i 7.divsjon,kan endelig målet om opprykk til 5. Divisjon igjen bli ein realitet frå neste år.Tysdag kveld sikra laget seg eit uhyre viktig bortepoeng i 2-2 kampen mot Vaulen 2.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 26.09.2018 - 08:41

  Storflaum på Finnøy

  Sjølv om storparten av dei enorme nedbørsmengdene som tidvis fell ned over øyane i Ryfylke relativt raskt finn vegen til sjøen,har dei veldige nedbørsmengdene i natt ført til oversvømmelsar på vegar og marker.På Coop Extra på Judaberg har store mengder vatn som kjem fossende nedover kaien,ført til at det har danna seg ein større innsjø framfor inngangspartiet til butikken.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 24.09.2018 - 22:47
  7A68FE2D-9A82-45E2-B289-A9131D2AED5F.jpeg

  Fersk brudgom blei matchvinnar i toppoppgjør

  Laurdag stod han brudgom og vart «smidd i Hymnens lenker».I kveld vart bryllupsfesten til Einar Nordbø krona med nok ein viktig siger,då han kriga inn seiersmålet i toppkampen mot Pol på Leikvoll.

  Finnøy befesta dermed sin 2. plass på tabellen med  sin 3-2 siger , og la også bylaget 4 poeng bak seg i kampen om direkte opprykk til 5.divisjon.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 22.09.2018 - 09:45
  F7542E4C-BE39-4C38-A258-395ED7DD4AFE.jpeg

  Ingen alvorlege skader etter stormen

  Etter det Øyposten kjenner til,er det ikkje kome inn meldingar om betydelige skader i vårt distrikt etter stormen som herja langs kysten av Rogaland og Agder fredag ettermiddag og kveld.Skjølv om fleire tre har velta,også i vårt område,har innbyggjarane på Nord -Jæren og i Ryfylke behalde straumen.Vinden har no minka betydeleg utover morgonkvisten,og det same har nedbørsintensiteteten.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 17.09.2018 - 19:22
  E4CB5E32-2025-44D9-AF28-090712D1ADC4.jpeg

  Nye Stavanger vil ha Finnøy med på «Hjem-jobb-hjem»

  Ei samrøystes Fellesnemd for Nye Stavanger,vedtok i dag at prosjektrådmannen for den nye storkommunen skulle gå i dialog med fylkeskommunen med tanke på at også Finnøy og Rennesøy skulle bli med i den såkalla «hjem-jobb-hjem» ordninga.Då i form av ei sterkt rabattert billettordning på hurtigbåt og event. supplerande tog og buss.Det var representanten Frode Myrhol frå FNP (folkeaksjonen nei til bompenger) som fremja forslaget.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 16.09.2018 - 00:03
  58518102-D2C0-42F8-999E-429A8AB4A9F8.jpeg

  Bil kjørte av vegen ved Hagatunet

  Politiet melder på Twitter i kveld at ein bil har kjørt utfor vegen ved Hagatunet i Judaberg sentrum.Det er betydeleg materielle skader på bilen,og det skal berre vera føraren som har vore i bilen då ulykka skjedde.Ambulansepersonell skal vera på staden.Føraren skal vera oppegåande,og såleis ikkje alvorleg skada.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 12.09.2018 - 15:00
  bustader sjernarøy.jpg

  «Treng ikkje fleire bustadfelt»

  Rådmann Karin Dokken Austvik ser ikkje behov for å setta av meir areal til bustader i Finnøy.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 11.09.2018 - 15:07
  Odd Bleie.jpg

  Bleie trekkjer seg ut av politikken

  Nåverande varaordførar i Finnøy,Odd Bleie frå Senterpartiet, har både pensjonert seg som bonde,og vil frå neste år også tre tilbake frå lokalpolitikken.-Eg har gitt beskjed til nominasjonskomiteen at det ikkje blir aktuelt å bli med vidare,seier Bleie til ØP-nett.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 10.09.2018 - 22:28
  EA167CD5-D219-4D72-9023-C85917F29E79.jpeg

  Storsiger til Finnøy

  Finnøy vann heile 5-0 over botnlaget Tasta 2 på Leikvoll i kveld.Dermed ligg laget enno på direkte opprykksplass,berre to poeng bak Kvitsøy, etter at øyalaget noko overraskande gjekk på ein skikkelig smell heime mot Pol i siste serierunde.

  » Les heile saka