Tips oss: | Send e-post

Næring

Print
Publisert 23.11.2017

  Fiskeriministeren opnar Rogaland Havbrukspark

  No har Ryfylke Rensefisk flytta inn i flotte nye lokalar på Talgje, og i løpet av desember kjem sjølvaste fiskeriministeren for å offisielt opna lokalane. No satsar eigarane på at ennå fleire bedrifter følg på etter kvart.

  Tekst og foto: Håkon Jonassen Norheim

  Frostrøyken står ut av munnen på dei Petter Aanonsen, Per Øyvind Johansen og Kjersti Beate Rosland. Dei to førstnemnte har nett vore i forvaltningsstyret i kommunen for å presentera planar og visjonar rundt den nye Rogaland havbrukspark.

  Me er på Talgje, og der er det nye flotte bygget reist. Inn har Ryfylke Rensefisk flytta, og etter kvart skal dei også flytte inn kråkebolleproduksjon. Ein stor delikatesse, som blir stadig meir populært i Europa.

  Me står i den store produksjonshallen til Ryfylke Rensefisk med styreleiar Johansen, dagleg leiar Aanonsen og driftssjef Rosland. Her har dei seks store tankar som skal brukast til produksjon av reinsefisken rognkjeks, og vatnet sildrar godt gjennom tankane.

  - Vår visjon er å laga ein akvapark. Ein stad kor små og mellomstore bedrifter kan komma og utvikla sine eigne ting innanfor akvakultur. Me har sett av eit område, som me har fått delfinansiert av kommunane Stavanger og Finnøy, som gjer at bedrifter som ynskjer å flytta inn, vil få ei rimeleg billig leige, seier styreleiar Per Øyvind Johansen.

  Skapar arbeidsplasser

  Visjonen til leiarane av havbruksparken er også å skapa masse arbeidsplassar på Talgje. Til no har det flytta inn seks fast tilsette i Ryfylke Rensefisk, ein lærling, to teknikarar som er tilsett på prosjekt, og så har dei leigt inn nokon til å vaksinera fiskane frå avløysarlaget.

  -  Meininga er å setta av celler eller lukka rom til kvart prosjekt, så får dei lagt inn vatn og litt teknisk assistanse som gjer at folk kan etablera og utvikla sine havbruksprosjekt her. Me har store lokalar i både første og andre etasje, og gjennom det og vår verksemd vil me laga ei slags havbruksklynge i Rogaland. Eit senter for akvakultur, seier han.

  Etter kvart som fleire bedrifter kjem inn, håper dei å bli i alle fall 12-15 stykk som jobbar fast på Talgje.

  - Nett no sit me å diskuterer kor mange kontorplassar me treng. Me håpar på å kunne laga det om til ein stor arbeidsplass på sikt, og ynskjer å gjera det interessant for eksperimentering frå blant anna doktorgradsstudentar, seier Johansen.

  Per no har dei åtte mål til rådigheit på Talgje, men ifylgje dagleg leiar Aanonsen skal dei i gong med ein stor reguleringsplan, som etter kvart skal gjera at dei blir større.

  - Me håpar at reguleringsplanen skal gi oss om lag 100 mål. Me vil då ha områder på land som vart sprengt ut, og massen kan me bruka til å fylla ut i sjøen. Dette er for å tiltrekka oss ennå større aktørar.

  - Stor interesse

  - Opplev de at interessa og engasjementet er stor?

  - Det er ein veldig stor interesse for landbasert oppdrett. Landfast er det og alt. Men me må bygge stein for stein, seier Aanonsen.

  - Me har halde litt igjen. No må me få dette bygget opp og stå først, og få alt i orden her. Me har så vidt fått støtta frå Stavanger kommune, fortset Johansen.

  Ein av dei kanskje mest spennande planane til Rogland havbrukspark, er eit aktivitetssenter for havbruk. Dei er nemleg på idéstadiet med planar om å få til eit senter med visningskonsesjon for laks.

  - Dette er for å visa kva me held på med, og kor viktig lakseproduksjonen er både i Ryfylke og for nasjonen. Då vil me ha ein del på land og ein del med oppdrett. I samband med dette håper me på å kunne bygga opp eit stort senter, kor det også kunne ha vore ein havbruksrestaurant, seier han.

  Sandberg til Talgje

  Rogaland Havbrukspark er ikkje opna ennå, men i løpet av kort tid vil det skje. Då på ein storslått måte. Fiskeriminister Per Sandberg kjem nemleg for å utføra den offisielle opninga av Rogaland Havbrukspark innan kort tid.

  - Det betyr ganske mykje for oss. Me opplev på generell basis at det er stor politisk interesse for dette. Havbruk skal trass alt vera framtida for Norge. I og rundt havet. Eg er overtydd om at dette er ei viktig næring for framtida, og det er eit stort potensial. For vår del er det viktig å kunne visa til noko her ute, slik som med Rognkjeksen. Det blir noko anna enn å berre snakka om det, seier Johansen til Øyposten.

  Kor enn me går verkar det til å vera eit topp moderane anlegg. I eit av romma er det eig gigantisk reinseanlegg, som reinsar vatnet frå uheldige bakteriar. Aanonsen meiner dette er ei heilt ny verd for Ryfylke Rensefisk som blei etablert på Judaberg i 2012.

  - Produksjonsmengda er ti gonger høgare enn på Judaberg. Her har me 1500 kubikk vatn å produsera på, og kan produsera 150-200 tonn, noko som tilseier 3-4 millionar rognkjeks i året. Me opplev at etterspurnaden er veldig stor, seier Aanonsen.

  I ein av tankane er det 45.000 rimeleg små rognkjeks, som har om lag sju veker igjen før dei er fullt utvaksen. Ein rognkjeks bruker mellom sju og ni månadar på å bli fullt utvaksen frå den klekker til den blir levert.

  - Rognkjeksen blei tidlegare brukt til mat, hovudsakleg blei rogna utnytta, denne blei til «limfjordkaviar». Det dei fann ut, var at denne fisken et lus. Og laksebransjen trengte eit alternativ for å få ned lusebestanden. Tidlegare vart det brukt stinter/leppefisk, men det er ein naturleg bestand, det er kome restriksjonar på dette fisket. Desse her som vart klekka i fangenskap har eit stort potensiale for vidare avlsarbeid, og me kan få fram en mykje meir effektiv fisk på denne måten, seier Kjersti Beate Rosland.

  I løpet av kort tid flyttar også kråkebolleproduksjon inn, og det er også planar om at Norwegian Lobster Farm skal flytta inn etter kvart. Det bognar av havbruk på Talgje for tida. 

   

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 15.11.2018 - 09:39
  ombo8.jpg

  Må venta på grenseavklaring

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det ikkje travelt med å avklara kommunegrensa på Ombo.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 12.11.2018 - 11:39
  DSC_7162.JPG

  Traktor velta og stoppa trafikken

  Ein traktor har velta og sperrar nå trafikken på FV 519 ved Judaberg. Ambulanse og politi er på staden. Trafikken i Vikekleiva stoppa opp etter ulykka, der traktoren og tilhengaren framleis  ligg i vegbana. Politiet opplys at føraran av traktoren ikkje skal vera skada. Det er ennå ikkje klart når vegen kan vera open for vanleg trafikk igjen.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 09.11.2018 - 11:54

  Islendingane hjelper ryfylkebøndene ut av fôrkrisa

  I dag startar lossingen av heile 2700 runballar med grovfôr på Island med adresse Ladstein på Finnøy.Derfrå skal rundballane distribuerast rundt omkring til bønder over heile Ryfylke.Alle bønder  som manglar grovfor til husdyra sine etter den uvanlege kraftige tørkesommaren.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 09.11.2018 - 10:03

  Positive signal vedrørande hurtigbåtkutt

  Ein delegasjon ordførarar frå Ryfylke,saman med fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal,var i går i møte med kommunal-og moderniseringsminister Monica Mæland i Oslo vedrørande dei kraftige kutta i dei økonomiske overføringane til drifta av hurtigbåtar i Ryfylke og Rogaland.Dette kan få alvorlege følgjer for rutetilbodet i heile Ryfylke,med eit betydelige svekka rutetilbod.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 08.11.2018 - 08:27
  DSC_5643.JPG

  Låg tillit til dei tilsette i kommunane

  Politikarane i Finnøy og Rennesøy har låg tillit til dei tilsette i kommunen. Det syner ei stor spørjeundersøking.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 07.11.2018 - 12:26

  Kolumbus positive til Buss-taxi i Rennesøy

  Etter eit møte med kommuneleiinga i forrige veke vedrørande moglegheita for å få innført ei ordning med Buss-taxi i Rennesøy, ser varaordføarar Jostein Eiane ,Kr.F, positivt på at ein kan få dette til alt frå skulestart neste år.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 06.11.2018 - 14:51

  Vil ha lysløype i Teigen

  Til ein netto kostnad på langt under ein million kroner,etter fratrekk for moms og spelemidlar, vil ein kunne få til ei 1,2 kilometer lang lysløype i det populære turområdet i Teigen på Finnøy.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 06.11.2018 - 13:21

  Hurtigbåtrutene til høgste politiske nivå

  Ordførarane i Ryfylke kjempar for å behalda rutetilbodet med hurtigbåtar.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 05.11.2018 - 23:09

  Sunnanå Hausken toppar Senterparti-lista

  Rennesøyordførar Dagny Sunnanaa Hausken er av nominasjonskomiteen for Stavanger Sp nominert på toppen av lista til kommunevalet neste haust.Sjernarøybuen Birger Hetland er kumulert som nummer tre på lista.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 03.11.2018 - 22:52

  Finnøy,Kvitsøy og Mastra kan møtast i tøffe nabooppgjør

  Det kan bryggja opp til nye og spandande fotballkampar mellom øyanaboane Kvitsøy,Mastra i Rennesøy og Finnøy i 5.divisjon i fotballsesongen 2019.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 31.10.2018 - 21:59

  Halleland innstilt som KrF sin ordførarkandidat i Stavanger.

  Ordførar i Finnøy,Henrik Halleland,er av nominasjonskomiteen i Stavanger KrF innstilt som partiet sin førstekandidat til kommunevalet neste år.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 31.10.2018 - 11:54
  DSC_0348.JPG

  Vil ha Erik som trenar

  Trenar Erik Flesjå-Johansen har lyst til å fortsetta utviklinga av A-laget til Finnøy IL. Det vil klubben også.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 27.10.2018 - 16:37

  Over 20 sauer forgifta av eikenøtter

  Meir enn 20 sauer, berre i Finnøy, har fram til no daua etter at dei har ete i seg eikenøtter som ligg på bakken.Det er sjølve garvesyra i eikenøtter som er giftig.Akkurat i sommar har det vore ekstra mykje eikenøtter på trea, og etter stormar og mykje sterk vind dei siste vekene,ligg det store mengder eikenøtter på bakken.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 24.10.2018 - 19:34

  Influensavaksinen er klar

  Finnøy kommune opplyser at den mykje omtala influensavaksinen no er komen,og at folk kan bestilla time på legekontoret for å bli vaksinert.Kostnaden for å bli vaksinert er sett til Kr.220,-.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 24.10.2018 - 15:08

  Gir grønt lys for «Open sjukeheim» til 116 millionar

  -Den nye sjukeheimen skal vera ein open plass og sjølve limet mellom alle generasjonar finnøybuar midt i Judaberg sentrum. For dette er sentrumsutvikling i ordets rette betydning.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 24.10.2018 - 09:02
  siri_crop.jpg

  Ut med mobbing - inn med gleding!

  Siri Abrahamsen meiner me må snakka meir om sjølvkjensle og meistring.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 21.10.2018 - 23:23
  5A2BE6B9-0A2B-459E-B88C-E356BCEFBDC2.jpeg

  Historisk sus over øyafotballen på Kvitsøy

  Av Jon Asgaut Flesjå

  Dei har møtt kvarandre på fotballbanen i over 50 år,og i all hovudsak på det aller lågaste nivået i divisjonsfotballen.Lørdag ettermiddag,derimot,møttes Kvitsøy og Finnøy til noko så skjeldan som ein opprykkskamp .Det spesielle var også at begge dei to øyalaga var klare for opprykk til 5.divisjon alt før kampen starta.Då med Kvitsøy som puljevinnar.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 17.10.2018 - 22:27
  jubel-fil.jpg

  Tre poeng på overtid

  Finnøy venta lenge med å avgjera kampen mot Stavanger 2, men Jarle Sigbjørn Risanger Eike dundra inn sigersmålet i det 92. minuttet.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 17.10.2018 - 16:21
  freya mjølsnes.jpg

  Freya tok NM-gull

  Freya Njølsnes frå Finnøy tok gull i 15-årsklassen under NM i terrengløp.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 15.10.2018 - 20:46
  DSC_2823.JPG

  Språknøytral - men utan nytt kommunevåpen

  Nye Stavanger skal ikkje bruka 10 millionar på nytt kommunevåpen

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 13.10.2018 - 06:51
  1EA7909A-F66D-4026-A065-5D8D9BD69CBD.jpeg

  Ein tøff kamp mot klokka og regnet

  Det flotte været dei to siste dagane, har ført til at slåmaskinane og rundballpressa har gått døgnet rundt med håp om endeleg å kunne få berga ein 3.slått

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 11.10.2018 - 08:30
  nils petter flesjå.jpg

  Flesjå på sikker plass

  Nils Petter Flesjå er nummer 5 på Høgre si liste til kommunevalet i 2019.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 10.10.2018 - 11:06
  092a6794.jpg

  Treng bøsseberarar

  » Les heile saka