Tips oss: | Send e-post

Næring

Print
Publisert 23.11.2017

  Fiskeriministeren opnar Rogaland Havbrukspark

  No har Ryfylke Rensefisk flytta inn i flotte nye lokalar på Talgje, og i løpet av desember kjem sjølvaste fiskeriministeren for å offisielt opna lokalane. No satsar eigarane på at ennå fleire bedrifter følg på etter kvart.

  Tekst og foto: Håkon Jonassen Norheim

  Frostrøyken står ut av munnen på dei Petter Aanonsen, Per Øyvind Johansen og Kjersti Beate Rosland. Dei to førstnemnte har nett vore i forvaltningsstyret i kommunen for å presentera planar og visjonar rundt den nye Rogaland havbrukspark.

  Me er på Talgje, og der er det nye flotte bygget reist. Inn har Ryfylke Rensefisk flytta, og etter kvart skal dei også flytte inn kråkebolleproduksjon. Ein stor delikatesse, som blir stadig meir populært i Europa.

  Me står i den store produksjonshallen til Ryfylke Rensefisk med styreleiar Johansen, dagleg leiar Aanonsen og driftssjef Rosland. Her har dei seks store tankar som skal brukast til produksjon av reinsefisken rognkjeks, og vatnet sildrar godt gjennom tankane.

  - Vår visjon er å laga ein akvapark. Ein stad kor små og mellomstore bedrifter kan komma og utvikla sine eigne ting innanfor akvakultur. Me har sett av eit område, som me har fått delfinansiert av kommunane Stavanger og Finnøy, som gjer at bedrifter som ynskjer å flytta inn, vil få ei rimeleg billig leige, seier styreleiar Per Øyvind Johansen.

  Skapar arbeidsplasser

  Visjonen til leiarane av havbruksparken er også å skapa masse arbeidsplassar på Talgje. Til no har det flytta inn seks fast tilsette i Ryfylke Rensefisk, ein lærling, to teknikarar som er tilsett på prosjekt, og så har dei leigt inn nokon til å vaksinera fiskane frå avløysarlaget.

  -  Meininga er å setta av celler eller lukka rom til kvart prosjekt, så får dei lagt inn vatn og litt teknisk assistanse som gjer at folk kan etablera og utvikla sine havbruksprosjekt her. Me har store lokalar i både første og andre etasje, og gjennom det og vår verksemd vil me laga ei slags havbruksklynge i Rogaland. Eit senter for akvakultur, seier han.

  Etter kvart som fleire bedrifter kjem inn, håper dei å bli i alle fall 12-15 stykk som jobbar fast på Talgje.

  - Nett no sit me å diskuterer kor mange kontorplassar me treng. Me håpar på å kunne laga det om til ein stor arbeidsplass på sikt, og ynskjer å gjera det interessant for eksperimentering frå blant anna doktorgradsstudentar, seier Johansen.

  Per no har dei åtte mål til rådigheit på Talgje, men ifylgje dagleg leiar Aanonsen skal dei i gong med ein stor reguleringsplan, som etter kvart skal gjera at dei blir større.

  - Me håpar at reguleringsplanen skal gi oss om lag 100 mål. Me vil då ha områder på land som vart sprengt ut, og massen kan me bruka til å fylla ut i sjøen. Dette er for å tiltrekka oss ennå større aktørar.

  - Stor interesse

  - Opplev de at interessa og engasjementet er stor?

  - Det er ein veldig stor interesse for landbasert oppdrett. Landfast er det og alt. Men me må bygge stein for stein, seier Aanonsen.

  - Me har halde litt igjen. No må me få dette bygget opp og stå først, og få alt i orden her. Me har så vidt fått støtta frå Stavanger kommune, fortset Johansen.

  Ein av dei kanskje mest spennande planane til Rogland havbrukspark, er eit aktivitetssenter for havbruk. Dei er nemleg på idéstadiet med planar om å få til eit senter med visningskonsesjon for laks.

  - Dette er for å visa kva me held på med, og kor viktig lakseproduksjonen er både i Ryfylke og for nasjonen. Då vil me ha ein del på land og ein del med oppdrett. I samband med dette håper me på å kunne bygga opp eit stort senter, kor det også kunne ha vore ein havbruksrestaurant, seier han.

  Sandberg til Talgje

  Rogaland Havbrukspark er ikkje opna ennå, men i løpet av kort tid vil det skje. Då på ein storslått måte. Fiskeriminister Per Sandberg kjem nemleg for å utføra den offisielle opninga av Rogaland Havbrukspark innan kort tid.

  - Det betyr ganske mykje for oss. Me opplev på generell basis at det er stor politisk interesse for dette. Havbruk skal trass alt vera framtida for Norge. I og rundt havet. Eg er overtydd om at dette er ei viktig næring for framtida, og det er eit stort potensial. For vår del er det viktig å kunne visa til noko her ute, slik som med Rognkjeksen. Det blir noko anna enn å berre snakka om det, seier Johansen til Øyposten.

  Kor enn me går verkar det til å vera eit topp moderane anlegg. I eit av romma er det eig gigantisk reinseanlegg, som reinsar vatnet frå uheldige bakteriar. Aanonsen meiner dette er ei heilt ny verd for Ryfylke Rensefisk som blei etablert på Judaberg i 2012.

  - Produksjonsmengda er ti gonger høgare enn på Judaberg. Her har me 1500 kubikk vatn å produsera på, og kan produsera 150-200 tonn, noko som tilseier 3-4 millionar rognkjeks i året. Me opplev at etterspurnaden er veldig stor, seier Aanonsen.

  I ein av tankane er det 45.000 rimeleg små rognkjeks, som har om lag sju veker igjen før dei er fullt utvaksen. Ein rognkjeks bruker mellom sju og ni månadar på å bli fullt utvaksen frå den klekker til den blir levert.

  - Rognkjeksen blei tidlegare brukt til mat, hovudsakleg blei rogna utnytta, denne blei til «limfjordkaviar». Det dei fann ut, var at denne fisken et lus. Og laksebransjen trengte eit alternativ for å få ned lusebestanden. Tidlegare vart det brukt stinter/leppefisk, men det er ein naturleg bestand, det er kome restriksjonar på dette fisket. Desse her som vart klekka i fangenskap har eit stort potensiale for vidare avlsarbeid, og me kan få fram en mykje meir effektiv fisk på denne måten, seier Kjersti Beate Rosland.

  I løpet av kort tid flyttar også kråkebolleproduksjon inn, og det er også planar om at Norwegian Lobster Farm skal flytta inn etter kvart. Det bognar av havbruk på Talgje for tida. 

   

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 23.05.2018 - 13:34
  ungar1.JPG

  Fleire i Finnøy

  Fersk befolkningsstatistikk viser vekst i folketalet i Finnøy.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 17.05.2018 - 16:02
  SAM_2908.JPG

  Stor oppslutnad om 17. maifeiringa på Finnøy

  Bilkortesje rundt øya om morgonen, kransenedlegging ved bautaen over eidsvollmannen Asgaut Regelstad, og påfylgjande gudsteneste i Hesby Kyrkje etterpå. Det var hovedmenyen på 17.maiprogrammet på Finnøy i føremiddag. Kl.12.30 hadde nærmare 1000 menneske samla seg i fleibrukshallen, der 7. klasse og foreldre som 17. maikomite sytte for eit variert og flott program.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 17.05.2018 - 08:58
  8FF8438F-99A3-4D33-A01B-35801CC9CF5F.jpeg

  70 år i bilkortesje rundt Finnøy 17. Mai

  Like visst som den noko spesielle bilkortesjen rundt Finnøy som starten på 17.maifeiringa har funne stad i 70 år,like visst har superveteranen på pluss 90,Sigmund Landa,vore å finna i framsete.I dag var det yngstesonen Arne, som hadde teke plassen bak rattet i den gamle raude Ford stasjonsvogna hans.Men sjølvsagt måtte far Sigmund sitja ved sida av,å få med seg sin 70.bilkortesje rundt «perlå i Ryfylke»,på denne utruleg vakre 17. Mai morgonen.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 15.05.2018 - 14:51
  17mai1112.jpg

  17.mai-bilete

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 09.05.2018 - 13:59

  Liv laga for idrettslaget?

  Skal Sjernarøy Idrettslag bestå eller forgå?

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 09.05.2018 - 13:03

  Forsinka Øyposten

  Grunna ein feil hjå Posten på Forus kjem ikkje Øyposten ut til Finnøy i dag. Avisa vil vera på plass på Finnøy på fredag. Me beklagar dette og jobbar for at dette ikkje skal skje igjen. Last ned PDF utgåva i linken under.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 07.05.2018 - 23:24

  Ny solid heimesiger til Finnøy

  Finnøy vann ein fullt fortent siger då dei banka Hundvåg 2,3-0, i seriekampen på Leikvoll i kveld. Etter ein noko rufsete og lite velspela 1. omgnag, der Finnøy tok leiinga like før laga gjekk til pause, var det eit heilt nytt heimelag som kom på banen i 2.omgang. Dei to bytta trenar Flesjå-Johansen gjorde i pausen, slo også positivt ut. Og sigeren var ikkje eit mål for stor etter spel og sjansar, og slik kampen utarta seg. Dermed står Finnøy med 6 poeng etter tre spelte kampar. Ein jury kåra,Tomasz Cieslikowski, til dagens finnøyspelar.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 04.05.2018 - 15:28

  Målar ferdig Rennfast-no står Finnfast for tur

  Arbeidet med å måla tunnelveggane i Rennfast kvite vert ferdigstilt i løpet av komande helg, opplyser Statens vegvesen. Deretter vil det same målararbeidet bli gjennomført i Finnfast. Medan arbeidet i Finnfast vert gjennomført, vil det bli gjennomført kontinuerleg kolonnekøyring.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 04.05.2018 - 14:25
  Plastinnsamliong.JPG

  500 søppelsekker rivne bort

  Øyposten har vore ein sentral aktør som koordinator og marknadsføringskanal i den store ryddeaksjonen, som har funne stad rundt omkring i øykommunen vår dei siste dagane.I løpet av ettermiddagen i går vart også dei siste av totalt 500 plastsekker til aksjonen delt ut frå vårt kontor på Judaberg.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 04.05.2018 - 09:17
  Bendik.jpg

  Aktiv organisasjonsmann tek over leiarvervet i FIL

  Han var eigentleg tiltenkt rolla som aktivitetsleiar for breiddesatsinga i Finnøy Idrettslag. Men for å få den endelege styrekabalen til å gå opp på det ekstraordinere årsmøte torsdag kveld, rykka Bendik Hegglund opp til nyvalt leiar i laget, og får no avlastning som aktivitetsleiar. 

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 03.05.2018 - 14:15

  «Det er viktig å plukka plast»

  Elevane på Finnøy er ikkje i tvil om at det er viktig å bidra til eit reinare nærmiljø.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 03.05.2018 - 13:26

  Forsinka avis

  Grunna trøbbel med forsendelsen får ikkje alle abonnentar avisa i dag. Dei som ikkje har fått avisa kan lese den som pdf her. Me beklagar og kjem knallsterkt tilbake fyrstkommande onsdag.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 03.05.2018 - 12:11
  352-5e28838c-b91a-42c9-ae03-8786c08934c2_3.jpg

  Ryddedagen, send oss bileter

  Er du ute å plukker søppel? Send oss gjerne bileter på sms eller e-post 91745171 eller bladstova@oyposten.no

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 03.05.2018 - 10:18
  SAM_2863.JPG

  Årets første jordbær frå Finnøy

  I desse dagar kan den ferske jordbærbonden, Kåre Nordbø på Steinnesvåg,plukka dei første norske jordbæra og senda dei ut på marknaden. Det er i første omgang Meny-butikkane i Stavanger-området som vil kunne gleda seg over desse raude og søte delikatessane frå Finnøy. Øya som i 90 år har vore mest kjent som tomatøya, kan nå også skryta på seg med å vera først ute på marknaden med dei første jordbæra som er dyrka fram i veksthus. Ein produksjon som fleire tidlegare tomatprodusemntar på øya no har starta opp med.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 02.05.2018 - 16:46
  352-5e28838c-b91a-42c9-ae03-8786c08934c2_.jpg

  Stort engasjement rundt søppelhenting

  Sjernarøyane blir av mange kalla for heile Rogaland sin skjergard, men også her flyt plastavfall i strandsona og spesialavfallet blir dumpa på den sterkt trafikkerte ferjekaien på Helgøy.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 24.04.2018 - 16:01
  Landa.jpg

  Heider til finnøybønder

  Hilde Sandvin og Thore Landa har mottatt sølvtina.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 24.04.2018 - 10:40
  SAM_2800_4.jpg

  Jevetispe med hi og ungar oppdaga i Suldal

  Sauebønder frå både Halsnøy og Finnøy som årleg har sauene sine på fjellbeite i Røldal- og Suldals-heiane, har tidvis lidd store tap dei siste åra. Observasjonar tyder på at det har vore ein jerv på ferde i området.No har statens Naturoppsyn for fyrste gong i moderne tid oppdaga jerv som har ungekull på Veslandet. Og det til og med i Suldalsheiane

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 22.04.2018 - 10:08
  FA178198-583B-4CD8-9611-46018DF5F148.jpeg

  Vakker og fargesprakande kunst i «Galleri Perlemorstrand»

  Ramma rundt opninga av sommarutstillinga i «Galleri Perlemorstrand» i Ramsvig i idylliske Aubøsund denne flotte vårdagen i april kunne knapt nok vore betre,då sommarutstillinga «Ikon 2017» i regi av den kjente kunstnaren,80- åringen Kjell Pahr-Iversen, vart opna lørdag føremiddag.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 19.04.2018 - 08:36
  B27E2A8A-90E5-41C8-A078-A75BDB554C93.jpeg

  Finnøy på openheits-toppen

  Av:Jon Asgaut Flesjå

  Finnøy er den kommunen i Rogaland som scorar høgast på openheit og innsyn.Det kjem fram av ein rapport som det såkalla Offentlighetsutvalget har gjennomført med bakgrunn i krav om innsyn hjå alle landets kommunar.Også dei to andre kommunane i Nye Stavanger,Rennøy og Stavanger,scorar høgt.Finnøy ligg også heil oppe på ein 12.plass blandt alle landets kommunar.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 16.04.2018 - 13:23

  Meir kolonnekøyring i Rennfast

  Frå kl.22.00 i kveld,måndag 16.april og ei veke framover, vil det på ny bli gjennomført kolonnekøyring i både Mastrafjordtunnelen og Byfjordtunnelen.Årsaka er at tunnelveggen skal malast kvite,opplyser Statens Veivesen.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 14.04.2018 - 06:49
  4F043D82-274F-409E-B391-42FA57B13C14.jpeg

  Tre omkom i brann i campingvogn på Sokn

  Tekst og foto:Jon Asgaut Flesjå

  Tre personar er av politiet bekrefta omkomne etter brann i ei campingvogn på Sokn.Fleire campingvogner er også totalskada Rennesøy kommune har kalla ut kriseteam.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 12.04.2018 - 10:46

  Ordføraren var til stades

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 11.04.2018 - 23:09

  Kraftig auke i skatteinngangen

  Finnøy kommune kunne gleda seg over ein auke i skatteinngangen for mars 2018 i forhold til mars 2017 på heile 3,4 millionar kroner.Det er ein auke på 27,4 prosent.Mars månad er ein viktig månad med omsyn til innbetaling av både forskotsskatt og arbeidsgivaravgift.For dei tre første månadane i 2018 er det også ein betydeleg auke i forhold til same periode i 2017 på 16,7 %.

  » Les heile saka