Tips oss: | Send e-post

Næring

Print
Publisert 23.11.2017

  Fiskeriministeren opnar Rogaland Havbrukspark

  No har Ryfylke Rensefisk flytta inn i flotte nye lokalar på Talgje, og i løpet av desember kjem sjølvaste fiskeriministeren for å offisielt opna lokalane. No satsar eigarane på at ennå fleire bedrifter følg på etter kvart.

  Tekst og foto: Håkon Jonassen Norheim

  Frostrøyken står ut av munnen på dei Petter Aanonsen, Per Øyvind Johansen og Kjersti Beate Rosland. Dei to førstnemnte har nett vore i forvaltningsstyret i kommunen for å presentera planar og visjonar rundt den nye Rogaland havbrukspark.

  Me er på Talgje, og der er det nye flotte bygget reist. Inn har Ryfylke Rensefisk flytta, og etter kvart skal dei også flytte inn kråkebolleproduksjon. Ein stor delikatesse, som blir stadig meir populært i Europa.

  Me står i den store produksjonshallen til Ryfylke Rensefisk med styreleiar Johansen, dagleg leiar Aanonsen og driftssjef Rosland. Her har dei seks store tankar som skal brukast til produksjon av reinsefisken rognkjeks, og vatnet sildrar godt gjennom tankane.

  - Vår visjon er å laga ein akvapark. Ein stad kor små og mellomstore bedrifter kan komma og utvikla sine eigne ting innanfor akvakultur. Me har sett av eit område, som me har fått delfinansiert av kommunane Stavanger og Finnøy, som gjer at bedrifter som ynskjer å flytta inn, vil få ei rimeleg billig leige, seier styreleiar Per Øyvind Johansen.

  Skapar arbeidsplasser

  Visjonen til leiarane av havbruksparken er også å skapa masse arbeidsplassar på Talgje. Til no har det flytta inn seks fast tilsette i Ryfylke Rensefisk, ein lærling, to teknikarar som er tilsett på prosjekt, og så har dei leigt inn nokon til å vaksinera fiskane frå avløysarlaget.

  -  Meininga er å setta av celler eller lukka rom til kvart prosjekt, så får dei lagt inn vatn og litt teknisk assistanse som gjer at folk kan etablera og utvikla sine havbruksprosjekt her. Me har store lokalar i både første og andre etasje, og gjennom det og vår verksemd vil me laga ei slags havbruksklynge i Rogaland. Eit senter for akvakultur, seier han.

  Etter kvart som fleire bedrifter kjem inn, håper dei å bli i alle fall 12-15 stykk som jobbar fast på Talgje.

  - Nett no sit me å diskuterer kor mange kontorplassar me treng. Me håpar på å kunne laga det om til ein stor arbeidsplass på sikt, og ynskjer å gjera det interessant for eksperimentering frå blant anna doktorgradsstudentar, seier Johansen.

  Per no har dei åtte mål til rådigheit på Talgje, men ifylgje dagleg leiar Aanonsen skal dei i gong med ein stor reguleringsplan, som etter kvart skal gjera at dei blir større.

  - Me håpar at reguleringsplanen skal gi oss om lag 100 mål. Me vil då ha områder på land som vart sprengt ut, og massen kan me bruka til å fylla ut i sjøen. Dette er for å tiltrekka oss ennå større aktørar.

  - Stor interesse

  - Opplev de at interessa og engasjementet er stor?

  - Det er ein veldig stor interesse for landbasert oppdrett. Landfast er det og alt. Men me må bygge stein for stein, seier Aanonsen.

  - Me har halde litt igjen. No må me få dette bygget opp og stå først, og få alt i orden her. Me har så vidt fått støtta frå Stavanger kommune, fortset Johansen.

  Ein av dei kanskje mest spennande planane til Rogland havbrukspark, er eit aktivitetssenter for havbruk. Dei er nemleg på idéstadiet med planar om å få til eit senter med visningskonsesjon for laks.

  - Dette er for å visa kva me held på med, og kor viktig lakseproduksjonen er både i Ryfylke og for nasjonen. Då vil me ha ein del på land og ein del med oppdrett. I samband med dette håper me på å kunne bygga opp eit stort senter, kor det også kunne ha vore ein havbruksrestaurant, seier han.

  Sandberg til Talgje

  Rogaland Havbrukspark er ikkje opna ennå, men i løpet av kort tid vil det skje. Då på ein storslått måte. Fiskeriminister Per Sandberg kjem nemleg for å utføra den offisielle opninga av Rogaland Havbrukspark innan kort tid.

  - Det betyr ganske mykje for oss. Me opplev på generell basis at det er stor politisk interesse for dette. Havbruk skal trass alt vera framtida for Norge. I og rundt havet. Eg er overtydd om at dette er ei viktig næring for framtida, og det er eit stort potensial. For vår del er det viktig å kunne visa til noko her ute, slik som med Rognkjeksen. Det blir noko anna enn å berre snakka om det, seier Johansen til Øyposten.

  Kor enn me går verkar det til å vera eit topp moderane anlegg. I eit av romma er det eig gigantisk reinseanlegg, som reinsar vatnet frå uheldige bakteriar. Aanonsen meiner dette er ei heilt ny verd for Ryfylke Rensefisk som blei etablert på Judaberg i 2012.

  - Produksjonsmengda er ti gonger høgare enn på Judaberg. Her har me 1500 kubikk vatn å produsera på, og kan produsera 150-200 tonn, noko som tilseier 3-4 millionar rognkjeks i året. Me opplev at etterspurnaden er veldig stor, seier Aanonsen.

  I ein av tankane er det 45.000 rimeleg små rognkjeks, som har om lag sju veker igjen før dei er fullt utvaksen. Ein rognkjeks bruker mellom sju og ni månadar på å bli fullt utvaksen frå den klekker til den blir levert.

  - Rognkjeksen blei tidlegare brukt til mat, hovudsakleg blei rogna utnytta, denne blei til «limfjordkaviar». Det dei fann ut, var at denne fisken et lus. Og laksebransjen trengte eit alternativ for å få ned lusebestanden. Tidlegare vart det brukt stinter/leppefisk, men det er ein naturleg bestand, det er kome restriksjonar på dette fisket. Desse her som vart klekka i fangenskap har eit stort potensiale for vidare avlsarbeid, og me kan få fram en mykje meir effektiv fisk på denne måten, seier Kjersti Beate Rosland.

  I løpet av kort tid flyttar også kråkebolleproduksjon inn, og det er også planar om at Norwegian Lobster Farm skal flytta inn etter kvart. Det bognar av havbruk på Talgje for tida. 

   

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 08.08.2018 - 09:40
  dugnad1.JPG

  Idrettslaget treng dugnadsfolk

  Meld frå om du skal vera med på dugnad. Finnøy IL treng deg.

  Med sin enorme dugnadsinnsats spelar Finnøy Idrettslag ei sentral rolle for å få til Tomatfestivalen, men dugnadssjef Kristian Spanne slit litt med å få respons frå folket:

  - Me skal ha 250 menneske på dugnad og me har fått svar frå 80 som skal vera med og 25 som ikkje kan vera med. Men eg treng svar fråd dei siste 160. Me treng å vita om dei kjem eller ikkje, seier han.

  Dugnaden startar allereie litt på onsdag og blir avslutta søndag.

  - Det er lette oppgåver, slik at alle kan delta. Det er berre å ta kontakt med meg på telefon 915 25 019, oppfordrar Spanne.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 01.08.2018 - 15:10
  Ombo4.jpg

  Stor trafikk på ferjene

  At trafikken til tider kan vera stor på fergene i Finnøysambandet i utfartsthelger,er ei kjent sak.Men at bilar blir ståande att på trafikkterminalen på Judaberg ein vanleg føremiddag i byrjinga av august,er vel heller skjeldan.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 27.07.2018 - 09:26
  AF575093-BCE4-40C0-8DEB-A7BE90104889.jpeg

  Gjer alt dei kan for å sikra beite til dyra

  Bønder på Finnøy, som har tilgang til private vasskjelder som små vatn, tek i bruk utradisjonelle metodar og alle verkemiddel for å skaffa dyra nok beite.På Ladstein er hundrevis av meter med slanger frå dei såkalla slangesprederane tekne i bruk til å vanne kulturbeite med.Utstyr som til vanleg vert nytta til å spreie tyntflytande husdyrgjødsel.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 26.07.2018 - 18:38
  8B684CAC-3CAB-48E3-BA37-E34CF6AA97C9.jpeg

  Avslutta med heiderlege resultat i Dana Cup

  Finnøy sitt gode Gutt 16 årslag leverte gode prestasjonar og spela seg heilt fram til 16- dels finalen i A-Sluttpelet i Dana cup i dag.Der vart det eit tøft møte med Lørenskog frå Akershus,som vann kampen heile 7-0.I kampen tidlegare i dag vann dei 1-0 over Eidskog.Dette var også den siste kampen der desse lovande guttespelarane er samla som eitt lag.I august går turen vidare på  vidaregåande skule, og laget vil såleis bli oppløyst.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 18.07.2018 - 18:17
  DBEE0144-50C1-4D5D-8D21-0E26C3E81368.jpeg

  Grågåsa forsterkar fôrkrisa

  Det er ei kjent sak at grågåsa ofte beitar enga og et opp dei første grøne grasstråa om våren på øyane i Finnøy og Rennesøy.Fleire bønder søkjer difor om fellingsløyve for å avdempe skadene med dette.Det nye denne tørkesommaren,er at no har grågåsa igjen innvadert grasmarkene på Ryfylkeøyane, og konkurrerer med bonden sjølv om å få tak i dei få grøne grasstråa som veks.No vert både veggrøftene ( sjå bilete),og anna areal der graset enno gror, slege ned for å spe på forgrunnlaget.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 16.07.2018 - 22:19

  Skyttarlaget og Fogn oppvekstsenter får spelemidlar

  Finnøy skyttarlag får tildelt kr 928 000,- til ny innandørs skytebane,og Fogn oppvekstsenter Kr 280 000,- til sitt nye fleirbruks-/leikeområdet ved skulen.Finnøy Idrettslag,derimot,er ikkje prioritert for tildeling av spelemidlar til sitt nye klubbhus på Leikvoll som er under planlegging.Dette kjem fram av Rogaland Fylkeskommune sine prioriteringar for spelemiddeltilskot til idrettsanlegg og kulturbygg for 2018.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 15.07.2018 - 10:42
  55079C4E-3088-4EE1-8A8E-89A8A6ABBE08.jpeg

  Kraftig avlingssvikt-2.slåtten alt over

  Medan sola og varmen steiker, og før rekordtørken gir enno kraftigare innhogg i grasavlingane,prøver bøndene å berga dei siste restane av det som berre for to- tre veker sidan såg ut til å bli ein tidleg og god 2.slått.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 02.07.2018 - 13:02

  Øyposten tek ferie!

  Øyposten tek ferie fram til 23. juili.

  Håpar du har ein strålande ferie!

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 28.06.2018 - 17:27
  skartveitdag3.JPG

  Klart for Skartveitdagen laurdag 30. juni

  I dagens avis skreiv me sundag 30. juni, dette skulle sjølvsagt vore laurdag 30. juni.

  Om du ikkje allereie har gjort det – sett av søndag 30. juni til eit besøk på Skartveitdagen.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 28.06.2018 - 11:59
  kenny33.jpg

  Ken Øystein tok styringa

  Han var skulelei og fekk elendige karakterar, men så fann Ken Øystein Handeland ny motivasjon.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 27.06.2018 - 09:58
  DSC_3635.JPG

  Kjekt på fotballdagen

  120 ungar i alderen 6-9 år var med på Øyposten og Finnøy IL sin fotballdag.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 26.06.2018 - 09:49
  ottohuset.JPG

  Skrinlegg kulturhus

  Stftelsen Otto-huset er lei av å venta på pengar frå Finnøy kommune. Planane om kulturhus blir lagt vekk.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 22.06.2018 - 13:48
  oppdrett.jpg

  Får nye oppdrettsmillionar

  Finnøy kommune kan få 30-40 millionar frå Havbruksfondet i 2018.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 21.06.2018 - 10:42
  skartveitdag.JPG

  Skartveitdagen 30. juni

  Skartveitdagen blir arrangert laurdag 30. juni.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 16.06.2018 - 19:41
  BBC5859F-9C52-4F56-B5E9-5863A7C27FB9.jpeg

  Finnøy vant toppoppgjøret mot Kvitsøy

  Dei har møtt kvarandre på fotballbanen heilt sidan 1950-og 60 talet,men at dei skulle møtast til toppkamp i 6.divisjon og til å med innta tabelltoppen saman når serien er halvspela,var det vel dei færraste fotballinteresserte Kvitsøy- og  finnøybuar som hadde trudd då sesongen starta.Likevfullt er det nettopp desse to øyalaga som tronar aleine øverst på tabellen når laga no tek sommarferie.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 12.06.2018 - 17:16

  Finnfast kan vera nedbetalt i 2023

  Eit fleirtal i fylkestinget,bestående av partia FrP,Høgre,Ap og Senterpartiet,vedtok i sitt møte i i går,tysdag,at også elbilar skal betala for passering i alle bomstasjonar.Det skal maksimalt betalast halv takst av ordinære diesel- og bensinkjøretøy.Det kan føra til at nedbetalinga av Finnfast kan veta fullført alt i 2023.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 11.06.2018 - 12:43

  Fylkesmannen vil ikkje flytte kommunegrensa på Ombo

  Sjølv om eit solid fleirtal av innbyggjarane på Ombo gjennom folkehøyringar har gitt uttrykk for at dei ynskjer å høyra til i ein kommune,tilrår Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa, at kommunegrensa mellom Hjelmeland og Finnøy blir som i dag.Det bur til saman omlag 240 innbyggjarar på øya.90 av dei høyrer til i Hjelmeland.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 07.06.2018 - 12:02

  Øyposten feirer tomata!

  Det er i dag 90 år sidan den fyrste tomata vart planta på Finnøy!

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 04.06.2018 - 23:38

  Forbod mot slåing av veggrøftene

  Du har kanskje lagt merke til det,og gjerne irritert deg litt over det også;Både graset og ugraset står framleis meterhøgt langs veggrøftene rundt omkring på øyane i Finnøy, men også elles.Det er likevel ein grunn til at vegrøftene ikkje er slegne enno.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 29.05.2018 - 13:06

  Har starta etterforsking på Ombo

  Etterforskinga rundt brannen på Ombo er i full gang.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 29.05.2018 - 12:16
  biltrafikk.JPG

  Kven har vikeplikt?

  I fleire kryss i Finnøy er det ikkje klart nok kven som eigentleg har vikeplikt og forkøyrsrett.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 27.05.2018 - 23:54

  Brenn framleis

  Då Øyposten reiste frå Ombo sundag kveld klokka 2300 var det framleis flammar å sjå to satder på øya. 

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 28.05.2018 - 10:06
  BRANN OMBO mannskap.jpg

  OPPDATERT: Det brenn framleis på Ombo

  Måndag morgon er det et igjen sett inn helikopter i slukkingsarsarbdeit på Ombo. 

  » Les heile saka