Tips oss: | Send e-post

Næring

Print
Publisert 23.11.2017

  Fiskeriministeren opnar Rogaland Havbrukspark

  No har Ryfylke Rensefisk flytta inn i flotte nye lokalar på Talgje, og i løpet av desember kjem sjølvaste fiskeriministeren for å offisielt opna lokalane. No satsar eigarane på at ennå fleire bedrifter følg på etter kvart.

  Tekst og foto: Håkon Jonassen Norheim

  Frostrøyken står ut av munnen på dei Petter Aanonsen, Per Øyvind Johansen og Kjersti Beate Rosland. Dei to førstnemnte har nett vore i forvaltningsstyret i kommunen for å presentera planar og visjonar rundt den nye Rogaland havbrukspark.

  Me er på Talgje, og der er det nye flotte bygget reist. Inn har Ryfylke Rensefisk flytta, og etter kvart skal dei også flytte inn kråkebolleproduksjon. Ein stor delikatesse, som blir stadig meir populært i Europa.

  Me står i den store produksjonshallen til Ryfylke Rensefisk med styreleiar Johansen, dagleg leiar Aanonsen og driftssjef Rosland. Her har dei seks store tankar som skal brukast til produksjon av reinsefisken rognkjeks, og vatnet sildrar godt gjennom tankane.

  - Vår visjon er å laga ein akvapark. Ein stad kor små og mellomstore bedrifter kan komma og utvikla sine eigne ting innanfor akvakultur. Me har sett av eit område, som me har fått delfinansiert av kommunane Stavanger og Finnøy, som gjer at bedrifter som ynskjer å flytta inn, vil få ei rimeleg billig leige, seier styreleiar Per Øyvind Johansen.

  Skapar arbeidsplasser

  Visjonen til leiarane av havbruksparken er også å skapa masse arbeidsplassar på Talgje. Til no har det flytta inn seks fast tilsette i Ryfylke Rensefisk, ein lærling, to teknikarar som er tilsett på prosjekt, og så har dei leigt inn nokon til å vaksinera fiskane frå avløysarlaget.

  -  Meininga er å setta av celler eller lukka rom til kvart prosjekt, så får dei lagt inn vatn og litt teknisk assistanse som gjer at folk kan etablera og utvikla sine havbruksprosjekt her. Me har store lokalar i både første og andre etasje, og gjennom det og vår verksemd vil me laga ei slags havbruksklynge i Rogaland. Eit senter for akvakultur, seier han.

  Etter kvart som fleire bedrifter kjem inn, håper dei å bli i alle fall 12-15 stykk som jobbar fast på Talgje.

  - Nett no sit me å diskuterer kor mange kontorplassar me treng. Me håpar på å kunne laga det om til ein stor arbeidsplass på sikt, og ynskjer å gjera det interessant for eksperimentering frå blant anna doktorgradsstudentar, seier Johansen.

  Per no har dei åtte mål til rådigheit på Talgje, men ifylgje dagleg leiar Aanonsen skal dei i gong med ein stor reguleringsplan, som etter kvart skal gjera at dei blir større.

  - Me håpar at reguleringsplanen skal gi oss om lag 100 mål. Me vil då ha områder på land som vart sprengt ut, og massen kan me bruka til å fylla ut i sjøen. Dette er for å tiltrekka oss ennå større aktørar.

  - Stor interesse

  - Opplev de at interessa og engasjementet er stor?

  - Det er ein veldig stor interesse for landbasert oppdrett. Landfast er det og alt. Men me må bygge stein for stein, seier Aanonsen.

  - Me har halde litt igjen. No må me få dette bygget opp og stå først, og få alt i orden her. Me har så vidt fått støtta frå Stavanger kommune, fortset Johansen.

  Ein av dei kanskje mest spennande planane til Rogland havbrukspark, er eit aktivitetssenter for havbruk. Dei er nemleg på idéstadiet med planar om å få til eit senter med visningskonsesjon for laks.

  - Dette er for å visa kva me held på med, og kor viktig lakseproduksjonen er både i Ryfylke og for nasjonen. Då vil me ha ein del på land og ein del med oppdrett. I samband med dette håper me på å kunne bygga opp eit stort senter, kor det også kunne ha vore ein havbruksrestaurant, seier han.

  Sandberg til Talgje

  Rogaland Havbrukspark er ikkje opna ennå, men i løpet av kort tid vil det skje. Då på ein storslått måte. Fiskeriminister Per Sandberg kjem nemleg for å utføra den offisielle opninga av Rogaland Havbrukspark innan kort tid.

  - Det betyr ganske mykje for oss. Me opplev på generell basis at det er stor politisk interesse for dette. Havbruk skal trass alt vera framtida for Norge. I og rundt havet. Eg er overtydd om at dette er ei viktig næring for framtida, og det er eit stort potensial. For vår del er det viktig å kunne visa til noko her ute, slik som med Rognkjeksen. Det blir noko anna enn å berre snakka om det, seier Johansen til Øyposten.

  Kor enn me går verkar det til å vera eit topp moderane anlegg. I eit av romma er det eig gigantisk reinseanlegg, som reinsar vatnet frå uheldige bakteriar. Aanonsen meiner dette er ei heilt ny verd for Ryfylke Rensefisk som blei etablert på Judaberg i 2012.

  - Produksjonsmengda er ti gonger høgare enn på Judaberg. Her har me 1500 kubikk vatn å produsera på, og kan produsera 150-200 tonn, noko som tilseier 3-4 millionar rognkjeks i året. Me opplev at etterspurnaden er veldig stor, seier Aanonsen.

  I ein av tankane er det 45.000 rimeleg små rognkjeks, som har om lag sju veker igjen før dei er fullt utvaksen. Ein rognkjeks bruker mellom sju og ni månadar på å bli fullt utvaksen frå den klekker til den blir levert.

  - Rognkjeksen blei tidlegare brukt til mat, hovudsakleg blei rogna utnytta, denne blei til «limfjordkaviar». Det dei fann ut, var at denne fisken et lus. Og laksebransjen trengte eit alternativ for å få ned lusebestanden. Tidlegare vart det brukt stinter/leppefisk, men det er ein naturleg bestand, det er kome restriksjonar på dette fisket. Desse her som vart klekka i fangenskap har eit stort potensiale for vidare avlsarbeid, og me kan få fram en mykje meir effektiv fisk på denne måten, seier Kjersti Beate Rosland.

  I løpet av kort tid flyttar også kråkebolleproduksjon inn, og det er også planar om at Norwegian Lobster Farm skal flytta inn etter kvart. Det bognar av havbruk på Talgje for tida. 

   

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 12.12.2017 - 23:04

  Hanasand ferjekai gjenoppstår

  Hanasand ferjekai,som heilt fram til opninga av Finnfast i oktober 2009,var endestasjon i ferjesambandet Fogn-Finnøy-Talgje-Hanasand,gjenoppstår no i ny drakt.I dag vart ferjene som går Mortavika-Arsvågen klarert for bruk og som reservekai i dette sambandet.Då som anløpskai i samband med stenging av kaien i Mortavika.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 12.12.2017 - 12:34
  IMG_0906 (004).jpg

  Fskeriminister Sandberg opna havbruksparken

  Det låg eit historisk sus over den vesle øya Talgje, lengst sør i Finnøy kommune, då sjølvaste fiskeriminister Per Sandberg stod for den offisielle opninga av havbruksparken. Ein havbrukspark som er bygd opp på den tidlegare ferjekaien lengst nord på øya. Både ordførar Christine Sagen Helgø i Stavanger, og kollega Henrik Halleland i Finnøy (bilete),var også med å kasta glans over opningsseansen i føremiddag.- 

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 05.12.2017 - 15:30

  19 vil ha jobb som rådmann i Finnøy

  I alt 19 personar har søkt på den utlyste rådmannstillinga i Finnøy. 13 menn og 6 kvinner. Fire av desse har trekt seg. Her er søkarlista. 

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 23.11.2017 - 12:09
  10 Butikken på Fogn.jpg

  Meir enn berre ein butikk

  Helsekost for sjela, sjukdomsførebygging, sosial møteplass, folkehelse og eldreomsorg er nokre av orda som blir brukt om butikken på Fogn. Takka vera glasstova på utsida kan butikken smykka seg med desse fine titlane.

  » Les heile saka

  Næring

  Publisert 23.11.2017 - 10:41
  DSC_02741.JPG

  Fiskeriministeren opnar Rogaland Havbrukspark

  No har Ryfylke Rensefisk flytta inn i flotte nye lokalar på Talgje, og i løpet av desember kjem sjølvaste fiskeriministeren for å offisielt opna lokalane. No satsar eigarane på at ennå fleire bedrifter følg på etter kvart.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 17.11.2017 - 14:17
  Fiber Fogn.JPG

  Endeleg fiber i heile Finnøy

  I løpet av november skal, ifylgje rådmannen, kommunen signera avtalen med utbyggjarane. Det betyr at fiberen, for langt dei fleste i kommunen, er innan rekkevidde

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 20.11.2017 - 22:46

  Føler seg totalt oversett i fiberutbygginga

  -Eg lurer jo på om Fisterøyane framleis er ein del av Finnøy kommune,seier ei oppglødd byredame,Gunhild Flatebø,på ironisk vis.For medan det står å lesa i lokalavisa at heile kommunen no skal få tilgong til fiber for internettilkobling,har ikkje innbyggjarane på Bokn-Byre og Måløy høyrt eit einaste pip om at noko slikt var under planlegging elles rundt omkring på dei ikkje landfaste øyane i kommunen.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 16.11.2017 - 18:42
  Jon Arne 11.jpg

  Pilt-Ola-prisen til Jon Arne Helgøy

  Hurtigbåtkaptein, bonde og fruktdyrkar Jon Arne Helgøy er tidenes første vinnar av Pilt-Ola-prisen.

  (Foto: Kristofer Ryde, Negative)

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 14.11.2017 - 12:55

  (Nesten) slutt på salt i Finnøy

  Ei rekke fylkesvegar med låg trafikk blir frå denne vinteren ikkje salta.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 13.11.2017 - 14:29
  Bålkos.JPG

  Kan bli kåra til Norges finaste julatre

  Anna Mæland frå Finnøy til NM-finale i juletre.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 12.11.2017 - 17:18

  Stopp i flyktningmottaket

  Etter å ha busett over 50 flyktningar dei tre siste åra,vil det ikkje vera behov for at Finnøy skal ta imot nokon flyktningar i 2018.Det er IMDI som melder dette i eit brev som er sendt kommunen.Bakgrunnen er at det på nasjonalt plan er eit langt mindre behov for å busetja flyktningar i kommunane i dag,enn kva tilfellet har vore dei siste åra.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 10.11.2017 - 15:13
  SAM_24823.JPG

  Lokale bønder søkjer erstatning

  Den våte og uvanleg regnfulle sommaren har ført til store avlingstap hjå husdyrbøndene i Finnøy. Ein rask oversikt viser, at meir enn 20 husdyrbønder i kommunen har søkt styresmaktene om erstatning for avlingstap på grunn av uvanleg små avlingar med dårleg fôrkvalitet

  » Les heile saka

  Samferdsle

  Publisert 09.11.2017 - 10:43
  12 Ny båt Rødne 3D.jpg

  På matsafari i Ryfylke?

  L. Rødne & Sønner, Ryfylkekokken og Ryfylke Livsgnist går saman om eit samarbeid for å visa fram mat, kultur og natur i Ryfylke. – Utruleg spanande, seier Tor Øyvind Skeiseid i Ryfylke Livsgnist. Sjå videopresentasjon av den nye båten nederst i saka

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 09.11.2017 - 11:12

  Brann i Rygerdoktoren

  Sør-Vest politidistrikt melder på Twitter at det har oppstått brann i ambulansebåten Rygerdoktoren. 

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 09.11.2017 - 10:33

  Gir 2,5 millionar til nytt kyrkjeleg fellesråd

  Nye Stavanger kommune har motteke søknad om omstillingsmidlar til samanslåing av dei kyrkjelege fellesråd i dei tre kommunane Finnøy, Rennesøy og Stavanger. Den ynskjer dei å delvis løyva.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 08.11.2017 - 20:20

  Teken for cannabis

  Ein person i midten av tjueåra er mellom 8. september og dags dato teken av politiet for innehav eller oppbevaring av cannabis.

  » Les heile saka

  Næring

  Publisert 06.11.2017 - 13:49
  4 Oppdrett1.JPG

  Fryktar at oppdrettsavgifta kan ryka

  Kystkommunane fryktar at dei kan tapa mange millionar dersom KrF og Venstre ikkje pressar regjeringa til å gjennomføra Stortinget sitt vedtak om ei eksportavgift på oppdrettslaks. Dei meiner KrFs Steinar Reiten sit med nøkkelen.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 03.11.2017 - 10:23
  SAM_2455.JPG

  Stor etterspurnad etter brukte elbilar

  Den nye bomringen rundt Oslo og innføringa av rushtidsavgift, har ført til ein heilt ekstrordinær stor etterspurnad etter brukte elbilar. Dei har som kjent fritak for ei slik rushtidsavgift. Det er NRK P1 som melde dette i dag

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 03.11.2017 - 10:05
  DSC_0158 (1)2.JPG

  Kr.F vil gi mjølkebønder 450 millionar til omstilling

  I samband med den førsetåande behandlinga av statsbudsjettet, så vil Kr.F føreslå å oppretta eit statleg omstillingsfond på 450 millionar kroner. Midlane skal primært gå til mjølkeprodusentar med budskapar frå 15-30 kyr som vil leggja om til produksjon av storfêkjøt. I Finnøy er storparten av mjølkebruka innanfor denne storleiken.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 02.11.2017 - 17:17

  Løyver pengar til nytt klubbhus på Leikvoll

  Rådmann,Helene M.Ohm, har teke dei politiske signala,og er i samband med budsjettet raus med løyvingane til investeringane i kultur og idrett.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 02.11.2017 - 08:54
  sam_245234.jpg

  Rådmannen sit på 26 millionar i «skjulte reserver»

  Rådmannen har klart å spara opp heile 26 millionar på dei sju åra ho har vore rådmann i Finnøy. Likevel innrømmer ho at det ville ha vore vanskeleg å fortsett som eigen kommune. Les om budsjettframlegginga onsdag, her.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 30.10.2017 - 15:33
  Hurtigbåt (5).JPG

  Føreslår dyrare hurtigbåtar

  I fylkesrådmannen sitt forslag til budsjett for 2018 til 2021 blir båtrutene beskrevne som ikkje bærekraftige. Han føreslår samstundes å auka billettprisen med tre prosent i 2018.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 27.10.2017 - 12:25

  Ombobu på inntektstoppen i Finnøy

  Det er advokat og bonde, ombobuen Erling Ueland, som tronar øverst på både inntekst- og formuetoppen i Finnøy, med ei inntekt på 19, 6 millionar og 56,8 millionar kroner i formue for inntekstsåret 2016. 

  » Les heile saka