Tips oss: | Send e-post

Nyheter

Publisert 31.08.2017

  Set Ombo-justering på vent

  Innbyggjarane på Hjelmeland-sida av Ombo krev omkamp for å bli verande i Hjelmeland kommune. Fylkesmannen set saka på vent.

  Ifylgje innbyggjarundersøkinga som Opinion gjorde for kommunane Finnøy og Hjelmeland i fjor, var 92 prosent av innbyggjarane klar på at dei ynskja å vera del av ein kommune. 73 prosent av innbyggjarane ville at Ombo skulle høyre til Nye Stavanger. Likevel var det 74 prosent av dei 36 spurte innbyggjarane på Hjelmeland-sida, som svara at dei ville høyre til Hjelmeland.

  I tillegg har Ombo bygdaråd tidlegare spelt inn at mange innbyggjarar ikkje har blitt spurt. Både Finnøy og Hjelmeland har vedteke at heile Ombo skal bli ein del av Stavanger, men i eit brev sendt til ordførar i Hjelmeland, Bjørn Laugaland, vil 52 av innbyggjarane på Hjelmeland-sida no ha omkamp.

  Saka vart lagt fram som ei orienteringssak i formannskapet tysdag, og ifylgje Stavanger Aftenblad skal den opp i sin heilskap i formannskapet den 12. september. Då skal rådmannen visa til dei økonomiske konsekvensane av å mista Ombo til Nye Stavanger.

  Endringar

  I brevet frå innbyggjarane på Hjelmeland-sida av Ombo blir det peika på at kommunesamanslåingsprosessen har endra seg, og at dei trudde at Hjelmeland skulle slå seg saman med Strand. Eit knapt fleirtal i kommunestyret i Hjelmeland valte som kjent å fortsetta som eigen kommune.

  Det blir i tillegg peika på at Rogaland Fylkeskommune no ynskjer dokumentasjon frå Hjelmeland kommune for å kunne starta innlemminga av hjelmelandsdelen i Finnøy, og deretter i Stavanger i 2020.

  «Dette er brot på kva som tidlegare blei lova. Me fekk informasjon om at dette skulle skje samstundes som at Finnøy og Rennesøy skulle inn i Nye Stavanger i 2020. Kommunegrensa burde aldri ha vore diskutert før kommunestrukturen i Ryfylke var på plass», skriv dei i brevet.

  Irritert Halleland

  Ordførar i Finnøy, Henrik Halleland er litt irritert over heile situasjonen.

  - Dette irriterer meg litt. Me hadde ein avtale om at me skulle ta dette valet, ringa innbyggjarane på Ombo og høyra kva dei ville. No hadde det seg slik at dei ville ha vekk grensa, og fleirtalet svara at dei ville til Finnøy og Nye Stavanger. Det blei så sendt vidare til fylkesmannen i Rogaland, og Fylkesmannen anbefala det same som oss. At dei no får til å laga ein sak på det i kommunestyret i Hjelmeland forundrar meg. Det burde aldri ha skjedd, men truleg vil det ikkje føra nokon veg, seier Halleland.

  - Er du irritert på ombobuen eller på den politiske leiinga i Hjelmeland?

  - At ombobuen gjer dette overraskar meg ikkje, og dei har fullt lov til å starta ein diskusjon om det. Men no hadde me avgjort dette med likegyldige vedtak, og det overraskar meg at den politiske leiinga vil ta ei ny runde på dette, seier Halleland.

  Fylkesmannen utsett

  Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa seier dei mottok eit brev frå Finnøy kommune like før jul i fjor, kor det blei opplyst om at Finnøy og Hjelmeland var samde om å gjera ei grensejustering etter inndelingslova, slik at ein del av Ombo blei overført frå Hjelmeland kommune til Finnøy kommune. Fylkesmannen har tidlegare støtta at heile Ombo bør bli ein del av Nye Stavanger, som følgje av kommunestyrevedtaka og innbyggjarhøyringa.

  - Me har nyleg motteke eit brev frå Hjelmeland kommune, kor dei seier at dei skal drøfta dette initiativet, først i formannskapet den 12. september, og så i kommunestyret den 27. september. Difor ber dei om at me set saka på vent inntil vidare. No vel me å venta på dei lokale vedtaka, seier Kleppa.

  - Så de vil ikkje støtta kommunestyrevedtaka som vart gjort i fjor, vidare?

  - No ventar me på at Hjelmeland behandlar denne saka på nytt, så ser me korleis me skal gå vidare. Me har følgt dei lokale vedtaka, og om Finnøy og Hjelmeland blir samde, så tek me nok ikkje noko anna initiativ. Om det blir usemje mellom kommunane må me sjå korleis me skal handtera det, og melda det vidare til departementet, seier fylkesmannen.

  Overraska

  Formannskaps-politikar i Hjelmeland, Gaute Hauge (Ap) er litt overraska over brevet som har kome. Då saka vart behandla i kommunestyret i Hjelmeland i fjor, stemte han for at heile Ombo skulle vera samla, og at dei skulle følga spørjeundersøkinga.

  - Fylkesmannen spente i gong dette, og oppfordra til grensejustering for å samla Ombo. Me høyrte på ombobuen, og trudde me hadde gjort vårt. No er eg interessert i å høyre litt meir om dette brevet, og om dei heilt veit kva dei har skrive under på. Eg meiner framleis det er ein fordel å samla ei slik øy, seier Hauge.

  - Kva er det du vil veta meir om?

  - Eg meiner til dømes at det er naturleg at Hjelmeland skal slå seg saman med Strand. Kva vil ombobuen om det skjer? Tilbake til nye Stavanger. Eg ynskjer sjølvsagt ombobuen velkomne til Hjelmeland, men eg må vera sikker på at dei veit kva dei har skrive under på, seier han.

   

  Sport

  Publisert 25.09.2017 - 22:44

  Matchvinnar med siste spark på ballen

  Bursdagsbarnet Hans Runar Eike blei matchvinnar for Finnøy borte mot Våganes med aller siste spark på ballen.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 19.09.2017 - 08:37
  søppel COLOURBOX241113073.jpg

  Konkurs kan få konsekvensar

  Avfallselskapet RenoNorden opplyste måndag at dei ville slå seg konkurs med direkte verknad. Det får konsekvensar for avfallshentinga i Finnøy.

  » Les heile saka

  Næring

  Publisert 22.09.2017 - 15:36

  Protestar mot oppdrettsanlegg

  Innbyggjarane på Landa, Nordbø og Vestbø går i eit skriv til kommunen imot utviding av Bremnes Seashore AS sitt oppdrettsanlegg ved Hesbygrunnen.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 18.09.2017 - 08:44
  Per Kristian Vareide 150x173.jpg

  Vareide blir truleg ny rådmann

  Fellesnemnda i Nye Stavanger kommune innstiller på at Stavanger-rådmann Per Kristian Vareide også blir ny rådmann i Nye Stavanger. 

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 14.09.2017 - 13:58
  8 Foto Arne Linndal.JPG

  - Må vera oppmerksame

  Arne Linndal sitt 11 år gamle barnebarn måtte kasta seg i grøfta då ein stor SUV-liknande bil kom i mot han då han var på sykkeltur. – Bilistar er nøydde til å vera oppmerksame på syklistar, seier Arne.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 12.09.2017 - 23:09

  Hjelmeland vil ha tilbake heile Ombo

  Fleirtalet i formannskapet i Hjelmeland har i dag vedteke at dei ynskjer å ta tilbake heile Ombo og innlemma dei som ein del av Hjelmeland.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 14.09.2017 - 13:28
  img_378141.jpg

  Strengare reglar for hummarfisket

  Absolutt alle som skal fiska hummar i år må registrera seg før fisket startar.

  » Les heile saka

  Politikk

  Publisert 11.09.2017 - 22:04

  Høgre valvinnar i Finnøy

  Går opp 4,2 prosentpoeng sidan 2013. Senterpartiet har overteke trona som største parti.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 08.09.2017 - 12:45
  IMG_2144.JPG

  Finnøy er verdensmeister i elbilbruk

  At Norge som nasjon er eit foregangsland i Europa og verda når det gjeld ulike stimulitiltak for å kjøpa elbilar,er ei kjent sak.Men at då Finnøy er den kommunen som er best i verda på å bruka elbilar,har no blitt kjent internasjonalt.I dag,fredag,vitja det velrennomerte og kjente nyheitsbyrået,Reuters, Finnøy for å undersøkja nærmare kva som er grunnen til at så mange av innbyggjarane på dei grøne øyane i Ryfylke er meir miljøbevisste enn folk elles ute i den store verda.

  » Les heile saka

  Politikk

  Publisert 11.09.2017 - 15:48
  11DN2256.JPG

  457 førehandsrøyster i Finnøy

  Politisk sekretær i Finnøy kommune, Marie Urdal melder om rekordmange førehandsrøyster i Finnøy.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 06.09.2017 - 17:28

  Hjelmeland-rådmann vil ha omkamp og behalda kommunen sin del av Ombo

  I eit opprop til Hjelmeland Kommune, ber 52 av innbyggjarane på hjelmelandssida av Ombo at noverande kommunegrense vert som i dag. I sitt framlegg til vedtak i Formannskapet fyrstkomande tysdag, støttar rådmann Wictor Juul innbyggjarinitiativet frå Ombo, og tilrår at formannskapet og kommunestyret opphevar tidlegare vedtak om å bli ein del av Nye Stavanger.  

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 07.09.2017 - 19:26

  Fiberbrotet er fiksa

  Grunna brot i ein fiberkabel var 80 prosent av Telenor sine kundar utan nett i eit døgn. No er feilen utbetra.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 04.09.2017 - 13:58
  SAM_2083.JPG

  Tidlegare Gjennestad-elevar har halde saman i 55 år

  At der er tradisjon for tidlegare internatskulelevar å møtast i samband med både 10- og 25-års jubileum etter avslutta skulegong, er ei kjent sak. Men at ei større gruppe tidlegare elevar frå Gjenenstad Gartnerskule jamleg har hatt samkomer, og møtt kvarandre i heile 55 år, høyrer nok til det meir skjeldne.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 01.09.2017 - 13:23

  Trafikkontroll i Sjernarøy

  Ein bil blei avskilta og ein førar vart anmelt for å køyra utan gyldig førarkort,då lensmannsetaten i Ryfylkeøyane politidistrikt gjennomførte ein trafikkontroll i Sjernarøy torsdag kveld.Bilen som vart avskilta mangla innbetaling av årsavgift og hadde ikkje gjennomført den periodiske kjørekomtrollen.Det er førstebetjent Torstein Tørresdal som opplyser dette til ØP-nett .

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 01.09.2017 - 12:25
  NAV Finnøy3.JPG

  Arbeidsløysa aukar i august

  Ifylgje nye tal frå NAV er det heile 28 prosent færre arbeidslause i august i år i forhold til same tid i fjor. Likevel har arbeidsløysa auka med 44 prosent sidan juli.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 31.08.2017 - 12:35
  6 Bilete Ombo.JPG

  Set Ombo-justering på vent

  Innbyggjarane på Hjelmeland-sida av Ombo krev omkamp for å bli verande i Hjelmeland kommune. Fylkesmannen set saka på vent.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 31.08.2017 - 08:25
  9 Bilde elbil1.JPG

  32 prosent elbil-andel – MDG vil ha 100

  Erlend Kristensen, 2. kandidat på stortingslista til Miljøpartiet de grønne i Rogaland, meiner at i staden for å krangla om snylting, burde alle på Finnøy kjøpa seg elbil. No utfordrar han heile Finnøy til å bli 100 prosent elektriske før samanslåinga med Stavanger.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 24.08.2017 - 11:47
  SAM_2040.JPG

  Stor trafikkontroll:Finnøybuen er flink til å sikre borna sine

  Politiet i Finnøy gejnnomførte onsdag og torsdag morgon to større trafikkontrollar ved sentraslkulen og barnehagen på Judaberg. - Det resulterte mellom anna til inndraging av eitt førarkort og ei avskilting av kjøretøy.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 28.08.2017 - 17:30
  Fellesnemnda.JPG

  Desse skal styre Nye Stavanger fram til 2020

  Det låg eit historisk sus over tradisjonsrike Utsyn Misjonssenter og heile øysamfunnet vårt, då det første møte i den såkalla Fellesnemda for Nye Stavanger hadde sitt første møte måndag ettermiddag.

  » Les heile saka

  Kultur

  Publisert 23.08.2017 - 23:10

  Får storfint besøk frå Flekkerøy

  Hesby og Fogn kyrkje får storfint besøk frå Flekkerøy når Flekkerøyguttene held konsert laurdag og sundag.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 23.08.2017 - 17:59

  To forenkla førelegg

  Som Øyposten tidlegare har annonsert hadde Ryfylkeøyane lensmannsdistrikt kontroll på Finnøy i dag.

  » Les heile saka

  Politikk

  Publisert 21.08.2017 - 21:04
  11DN2199.JPG

  Sanner: - Ein veldig spanande kommune

  Det blei ingen store overraskingar då det første felles kommunestyremøtet mellom Finnøy, Rennesøy og Stavanger blei halde hjå Fylkesmannen i Rogaland i dag, måndag. Men kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner tok turen innom.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 21.08.2017 - 13:20
  Politihuset grieg 2_.jpg

  Varslar fleire kontrollar

  Ryfylkeøyane lensmannsdistrikt varslar fleire politikontrollar ved Finnøy sentralskule og barnehagane på Finnøy i veka som kjem.

  » Les heile saka