Tips oss: | Send e-post

Nyheter

Publisert 31.08.2017

  Set Ombo-justering på vent

  Innbyggjarane på Hjelmeland-sida av Ombo krev omkamp for å bli verande i Hjelmeland kommune. Fylkesmannen set saka på vent.

  Ifylgje innbyggjarundersøkinga som Opinion gjorde for kommunane Finnøy og Hjelmeland i fjor, var 92 prosent av innbyggjarane klar på at dei ynskja å vera del av ein kommune. 73 prosent av innbyggjarane ville at Ombo skulle høyre til Nye Stavanger. Likevel var det 74 prosent av dei 36 spurte innbyggjarane på Hjelmeland-sida, som svara at dei ville høyre til Hjelmeland.

  I tillegg har Ombo bygdaråd tidlegare spelt inn at mange innbyggjarar ikkje har blitt spurt. Både Finnøy og Hjelmeland har vedteke at heile Ombo skal bli ein del av Stavanger, men i eit brev sendt til ordførar i Hjelmeland, Bjørn Laugaland, vil 52 av innbyggjarane på Hjelmeland-sida no ha omkamp.

  Saka vart lagt fram som ei orienteringssak i formannskapet tysdag, og ifylgje Stavanger Aftenblad skal den opp i sin heilskap i formannskapet den 12. september. Då skal rådmannen visa til dei økonomiske konsekvensane av å mista Ombo til Nye Stavanger.

  Endringar

  I brevet frå innbyggjarane på Hjelmeland-sida av Ombo blir det peika på at kommunesamanslåingsprosessen har endra seg, og at dei trudde at Hjelmeland skulle slå seg saman med Strand. Eit knapt fleirtal i kommunestyret i Hjelmeland valte som kjent å fortsetta som eigen kommune.

  Det blir i tillegg peika på at Rogaland Fylkeskommune no ynskjer dokumentasjon frå Hjelmeland kommune for å kunne starta innlemminga av hjelmelandsdelen i Finnøy, og deretter i Stavanger i 2020.

  «Dette er brot på kva som tidlegare blei lova. Me fekk informasjon om at dette skulle skje samstundes som at Finnøy og Rennesøy skulle inn i Nye Stavanger i 2020. Kommunegrensa burde aldri ha vore diskutert før kommunestrukturen i Ryfylke var på plass», skriv dei i brevet.

  Irritert Halleland

  Ordførar i Finnøy, Henrik Halleland er litt irritert over heile situasjonen.

  - Dette irriterer meg litt. Me hadde ein avtale om at me skulle ta dette valet, ringa innbyggjarane på Ombo og høyra kva dei ville. No hadde det seg slik at dei ville ha vekk grensa, og fleirtalet svara at dei ville til Finnøy og Nye Stavanger. Det blei så sendt vidare til fylkesmannen i Rogaland, og Fylkesmannen anbefala det same som oss. At dei no får til å laga ein sak på det i kommunestyret i Hjelmeland forundrar meg. Det burde aldri ha skjedd, men truleg vil det ikkje føra nokon veg, seier Halleland.

  - Er du irritert på ombobuen eller på den politiske leiinga i Hjelmeland?

  - At ombobuen gjer dette overraskar meg ikkje, og dei har fullt lov til å starta ein diskusjon om det. Men no hadde me avgjort dette med likegyldige vedtak, og det overraskar meg at den politiske leiinga vil ta ei ny runde på dette, seier Halleland.

  Fylkesmannen utsett

  Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa seier dei mottok eit brev frå Finnøy kommune like før jul i fjor, kor det blei opplyst om at Finnøy og Hjelmeland var samde om å gjera ei grensejustering etter inndelingslova, slik at ein del av Ombo blei overført frå Hjelmeland kommune til Finnøy kommune. Fylkesmannen har tidlegare støtta at heile Ombo bør bli ein del av Nye Stavanger, som følgje av kommunestyrevedtaka og innbyggjarhøyringa.

  - Me har nyleg motteke eit brev frå Hjelmeland kommune, kor dei seier at dei skal drøfta dette initiativet, først i formannskapet den 12. september, og så i kommunestyret den 27. september. Difor ber dei om at me set saka på vent inntil vidare. No vel me å venta på dei lokale vedtaka, seier Kleppa.

  - Så de vil ikkje støtta kommunestyrevedtaka som vart gjort i fjor, vidare?

  - No ventar me på at Hjelmeland behandlar denne saka på nytt, så ser me korleis me skal gå vidare. Me har følgt dei lokale vedtaka, og om Finnøy og Hjelmeland blir samde, så tek me nok ikkje noko anna initiativ. Om det blir usemje mellom kommunane må me sjå korleis me skal handtera det, og melda det vidare til departementet, seier fylkesmannen.

  Overraska

  Formannskaps-politikar i Hjelmeland, Gaute Hauge (Ap) er litt overraska over brevet som har kome. Då saka vart behandla i kommunestyret i Hjelmeland i fjor, stemte han for at heile Ombo skulle vera samla, og at dei skulle følga spørjeundersøkinga.

  - Fylkesmannen spente i gong dette, og oppfordra til grensejustering for å samla Ombo. Me høyrte på ombobuen, og trudde me hadde gjort vårt. No er eg interessert i å høyre litt meir om dette brevet, og om dei heilt veit kva dei har skrive under på. Eg meiner framleis det er ein fordel å samla ei slik øy, seier Hauge.

  - Kva er det du vil veta meir om?

  - Eg meiner til dømes at det er naturleg at Hjelmeland skal slå seg saman med Strand. Kva vil ombobuen om det skjer? Tilbake til nye Stavanger. Eg ynskjer sjølvsagt ombobuen velkomne til Hjelmeland, men eg må vera sikker på at dei veit kva dei har skrive under på, seier han.

   

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 16.06.2018 - 19:41
  2C9CE30E-2904-4C96-B8D9-8F0D3083F2BC.jpeg

  Finnøy vant toppoppgjøret mot Kvitsøy

  Dei har møtt kvarandre på fotballbanen heilt sidan 1950-og 60 talet,men at dei skulle møtast til toppkamp i 6.divisjon og til å med innta tabelltoppen saman når serien er halvspela,var det vel dei færraste fotballinteresserte Kvitsøy- og  finnøybuar som hadde trudd då sesongen starta.Likevfullt er det nettopp desse to øyalaga som tronar aleine øverst på tabellen når laga no tek sommarferie.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 12.06.2018 - 17:16

  Finnfast kan vera nedbetalt i 2023

  Eit fleirtal i fylkestinget,bestående av partia FrP,Høgre,Ap og Senterpartiet,vedtok i sitt møte i i går,tysdag,at også elbilar skal betala for passering i alle bomstasjonar.Det skal maksimalt betalast halv takst av ordinære diesel- og bensinkjøretøy.Det kan føra til at nedbetalinga av Finnfast kan veta fullført alt i 2023.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 11.06.2018 - 12:43

  Fylkesmannen vil ikkje flytte kommunegrensa på Ombo

  Sjølv om eit solid fleirtal av innbyggjarane på Ombo gjennom folkehøyringar har gitt uttrykk for at dei ynskjer å høyra til i ein kommune,tilrår Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa, at kommunegrensa mellom Hjelmeland og Finnøy blir som i dag.Det bur til saman omlag 240 innbyggjarar på øya.90 av dei høyrer til i Hjelmeland.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 07.06.2018 - 12:02

  Øyposten feirer tomata!

  Det er i dag 90 år sidan den fyrste tomata vart planta på Finnøy!

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 04.06.2018 - 23:38

  Forbod mot slåing av veggrøftene

  Du har kanskje lagt merke til det,og gjerne irritert deg litt over det også;Både graset og ugraset står framleis meterhøgt langs veggrøftene rundt omkring på øyane i Finnøy, men også elles.Det er likevel ein grunn til at vegrøftene ikkje er slegne enno.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 29.05.2018 - 13:06

  Har starta etterforsking på Ombo

  Etterforskinga rundt brannen på Ombo er i full gang.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 29.05.2018 - 12:16
  biltrafikk.JPG

  Kven har vikeplikt?

  I fleire kryss i Finnøy er det ikkje klart nok kven som eigentleg har vikeplikt og forkøyrsrett.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 28.05.2018 - 10:06
  BRANN OMBO mannskap1.jpg

  OPPDATERT: Det brenn framleis på Ombo

  Måndag morgon er det et igjen sett inn helikopter i slukkingsarsarbdeit på Ombo. 

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 27.05.2018 - 23:54

  Brenn framleis

  Då Øyposten reiste frå Ombo sundag kveld klokka 2300 var det framleis flammar å sjå to satder på øya. 

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 27.05.2018 - 18:37

  Brannen blussar stadig opp

  Folk på Ombo førebur seg no på evakuering

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 27.05.2018 - 17:33
  9601C16C-B410-4E8D-89C6-3A44853E8030.jpeg

  Store ressursar er sett inn i skogbrannen på Ombo

  Både Sivilforsvaret,lokalt brannvesen og tre helikopter er sett inn  i arbeidet med å slukke skogbrannene like nordaust for Eidsund på Ombo.Over 1000 mål skog og kratt er brunne ned.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 24.05.2018 - 10:53
  finnøy fotball.JPG

  Fotballfest på heimebane

  24. juni lagar Finnøy IL og Øyposten fotballturnering på Leikvoll.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 23.05.2018 - 13:34
  ungar.JPG

  Fleire i Finnøy

  Fersk befolkningsstatistikk viser vekst i folketalet i Finnøy.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 17.05.2018 - 16:02
  SAM_2908.JPG

  Stor oppslutnad om 17. maifeiringa på Finnøy

  Bilkortesje rundt øya om morgonen, kransenedlegging ved bautaen over eidsvollmannen Asgaut Regelstad, og påfylgjande gudsteneste i Hesby Kyrkje etterpå. Det var hovedmenyen på 17.maiprogrammet på Finnøy i føremiddag. Kl.12.30 hadde nærmare 1000 menneske samla seg i fleibrukshallen, der 7. klasse og foreldre som 17. maikomite sytte for eit variert og flott program.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 17.05.2018 - 08:58
  8FF8438F-99A3-4D33-A01B-35801CC9CF5F.jpeg

  70 år i bilkortesje rundt Finnøy 17. Mai

  Like visst som den noko spesielle bilkortesjen rundt Finnøy som starten på 17.maifeiringa har funne stad i 70 år,like visst har superveteranen på pluss 90,Sigmund Landa,vore å finna i framsete.I dag var det yngstesonen Arne, som hadde teke plassen bak rattet i den gamle raude Ford stasjonsvogna hans.Men sjølvsagt måtte far Sigmund sitja ved sida av,å få med seg sin 70.bilkortesje rundt «perlå i Ryfylke»,på denne utruleg vakre 17. Mai morgonen.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 15.05.2018 - 14:51
  17mai1112.jpg

  17.mai-bilete

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 09.05.2018 - 13:59

  Liv laga for idrettslaget?

  Skal Sjernarøy Idrettslag bestå eller forgå?

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 09.05.2018 - 13:03

  Forsinka Øyposten

  Grunna ein feil hjå Posten på Forus kjem ikkje Øyposten ut til Finnøy i dag. Avisa vil vera på plass på Finnøy på fredag. Me beklagar dette og jobbar for at dette ikkje skal skje igjen. Last ned PDF utgåva i linken under.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 07.05.2018 - 23:24

  Ny solid heimesiger til Finnøy

  Finnøy vann ein fullt fortent siger då dei banka Hundvåg 2,3-0, i seriekampen på Leikvoll i kveld. Etter ein noko rufsete og lite velspela 1. omgnag, der Finnøy tok leiinga like før laga gjekk til pause, var det eit heilt nytt heimelag som kom på banen i 2.omgang. Dei to bytta trenar Flesjå-Johansen gjorde i pausen, slo også positivt ut. Og sigeren var ikkje eit mål for stor etter spel og sjansar, og slik kampen utarta seg. Dermed står Finnøy med 6 poeng etter tre spelte kampar. Ein jury kåra,Tomasz Cieslikowski, til dagens finnøyspelar.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 04.05.2018 - 15:28

  Målar ferdig Rennfast-no står Finnfast for tur

  Arbeidet med å måla tunnelveggane i Rennfast kvite vert ferdigstilt i løpet av komande helg, opplyser Statens vegvesen. Deretter vil det same målararbeidet bli gjennomført i Finnfast. Medan arbeidet i Finnfast vert gjennomført, vil det bli gjennomført kontinuerleg kolonnekøyring.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 04.05.2018 - 14:25
  Plastinnsamliong.JPG

  500 søppelsekker rivne bort

  Øyposten har vore ein sentral aktør som koordinator og marknadsføringskanal i den store ryddeaksjonen, som har funne stad rundt omkring i øykommunen vår dei siste dagane.I løpet av ettermiddagen i går vart også dei siste av totalt 500 plastsekker til aksjonen delt ut frå vårt kontor på Judaberg.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 04.05.2018 - 09:17
  Bendik.jpg

  Aktiv organisasjonsmann tek over leiarvervet i FIL

  Han var eigentleg tiltenkt rolla som aktivitetsleiar for breiddesatsinga i Finnøy Idrettslag. Men for å få den endelege styrekabalen til å gå opp på det ekstraordinere årsmøte torsdag kveld, rykka Bendik Hegglund opp til nyvalt leiar i laget, og får no avlastning som aktivitetsleiar. 

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 03.05.2018 - 14:15

  «Det er viktig å plukka plast»

  Elevane på Finnøy er ikkje i tvil om at det er viktig å bidra til eit reinare nærmiljø.

  » Les heile saka