Tips oss: | Send e-post

Nyheter

Publisert 31.08.2017

  32 prosent elbil-andel – MDG vil ha 100

  Erlend Kristensen, 2. kandidat på stortingslista til Miljøpartiet de grønne i Rogaland, meiner at i staden for å krangla om snylting, burde alle på Finnøy kjøpa seg elbil. No utfordrar han heile Finnøy til å bli 100 prosent elektriske før samanslåinga med Stavanger.

  Finnøy er framleis den kommunen i landet som har høgast elbil-del per innbyggjar. I mars i år var det 87 elbilar per 1000 innbyggjar, og ifylgje ei statistikk gjort av Norsk Elbilforening tidlegare i sommar, viste det at 20 prosent av befolkninga hadde kjøpt seg elbil.

  Per juni 2017 var det totalt 31,7 prosent av dei 218.400 passeringane så langt i år, gjort av elbil. Då 2. kandidat til Stortingslista for Rogaland for Miljøpartiet de Grønne, Erlend Kristensen var på Tomatfestivalen, reagerte han på usemja mellom innbyggjarane om elbil-politikken.

  - Eg forstår at det framleis er usemjer på øya om at elbilar skal passera gratis gjennom Finnfast, og av nokon oppfattast som snyltarar. I staden for å krangla om dette, burde det heller ha vore ein gladsak, seier han.

  - Ein gladsak?

  - Ja, målet burde vera 100 prosent elbilar. Hadde Finnøy fått til dette, ville det ha blitt ein verdsnyheit, og Finnøy hadde blitt kjent over heile verda. Turistar ville ha besøkt kommunen, og delegasjonar frå inn- og utland ville ha besøkt kommunen for å læra. Tenk, første øy/kommune i verda som er 100 prosent med elektriske bilar. Det ville gitt viktige signaler til resten av verda at dette skiftet er mogleg, og at det fungerer. Folk beheld sin mobilitet, sjølv om dei bur i distrikta og vel elbil, seier Kristensen.

  Staten tar rekninga

  Han meiner at dei som fortsatt ikkje har elbilar, burde ha vurdert og rekna på alt dei tener på å velja elbil, i staden for å klaga på dei som innrettar seg miljøvenleg.

  - MDG ynskjer å styrka prinsippet om at bilar som forureinar betalar, og at dei miljøvenlege blir løna for det, seier han.

  - Kven skal då betala ned tunnelen, om alle køyrer gratis gjennom?

  - Kven som skal betala eller ei blir fastsett ved nasjonale retningslinjer. Eg tenker at det blir heilt feil å straffa ein kommune og innbyggjarane i den kommunen for å innretta seg miljøvenleg, og gjera det politikarane ber om. Difor burde, i tilfelle dette skjer, Staten gripa inn. Med alternativ finansiering direkte frå Staten, og løna Finnøy for innsatsen.

  - Men trur du verkeleg Staten vil ta ei så stor rekning? Kva vil dei få igjen for det?

  - Det grøne skiftet kjem ikkje gratis, og staten må inn og hjelpa til. Dei som framleis vel å køyra fossilt må betala, og turistar må betala. Eg forstår at dette sjølvsagt på eit eller anna vis må betalast ned. Det er det ingen tvil om, men nedbetalinga har jo gått fortare enn føresett, og noko av rekninga vil bli betalt fram mot 2020. Då kan du tenka deg at etter dette får me ei symbolsk nedbetaling, med 10-20 prosent av dagens takst for alle. Eg skal kjempa med nebb og klør for at dei som innrettar seg miljøvenleg skal lønast for det, og at dei som forureinar skal betala meir, seier Kristensen.

  9 erlend kristensen mdg.jpg

  Erlend Kristensen, Miljøpartiet de grønne.

  - Kommunen må leggja til rette

  Kristensen er heilt klar på at elbil-fordelane i Norge er veldig viktige, og dreg fram Danmark som eit eksempel, kor dei før 2017 har fjerna fordelane med fri eingongsavgift. Der hadde det fram til juni i år berre blitt selt 17 elbilar. Han meiner difor alle må vera med på dugnaden om det grøne skiftet. Også kommunen.

  - Kommunen må leggja til rette slik at alle har tilgang til lading. Det skal ikkje vera slik at dei som bur i eit burettslag, eit sameige eller ei blokk må betala på grunn av manglande lademoglegheiter. Finnøy kommune er her nøydde for å vera aktive pådrivarar, og det vil ikkje kosta all verda. Gevinsten vil vera at dei blir verdas første øykommune som er 100 prosent elektrisk, seier han.

  - I tillegg ville reklameverdien av dette overstige det kommunane hadde brukt på tilrettelegging for 100 prosent elbilar. Enova har stønadsordningar, og MDG ynskjer å bruka ein milliard i året på snøggladarar fram mot 2020, slik at val av elbilar skal bli lettare også i distrikta og dermed fungera som ein fullverdig bil, seier Kristensen.

  - Alle må vera med

  - Men elbilane er jo framleis rimeleg dyre. Kva med ungdommane, som kanskje har 10-15.000 å investera i sin første bil? Vil ikkje det bli veldig urettferdig, at dei som har råd til det får køyra gratis, men dei som ikkje har råd til det må betala?

  - Då tenkar eg at kommune eller den lokale sparebanken kunne ha rettleia og forklart dei kva dette verkeleg kostar dei. Om dei kjøpar ein fossilbil til 10.000 kroner, eller ein elbil til 50.000. Kanskje kunne den lokale sparebanken ha bidrege til eit spesiallån. Det er trass alt betre at dei betalar pengane inn til banken i form av renter og avdrag i staden for fossilt drivstoff som berre blir dyrare og dyrare, seier han.

  Han meiner et Finnøy er eit godt eksempel på at incentiv og fordelar for dei som vel miljøvenleg verkar, og at det blir heilt feil å straffa dei som innrettar seg miljøvenleg ved å trekka tilbake fordelane, når anbefalingane blir følgt. No håpar han finnøybuen tek utfordringa.

  - Det hadde vore kult om finnøybuen tok utfordringa om 100 prosent elbilar før samanslåinga med Stavanger i 2020. Frem til då vil det vera fleire og fleire tilgjengelege elbilar, og også eit godt utval i fullt brukbare brukte elbilar i alle prisklassar tilgjengeleg. Eg trur også den nye delingsøkonomien kan hjelpa, når ein skal ekstra langt. Eg har sjølv lånt ein Tesla på ferietur til Sveits, seier han.

  - Veldig interessant

  Ordførar i Finnøy og styreleiar i Finnfast AS, Henrik Halleland syns det er interessante tankar Kristensen kjem med.

  - Eg tykkjer det er litt festlege tankar. Me har heile vegen ynskja at staten skal komma inn og ta dei kostnadane det er for Finnfast med elbilar. Om det køyrer til elbilar igjennom, skal staten betala bompengane for dbilane. Om no han greier å få dette opp på stortingsnivå i partiet sitt er det veldig bra, seier Halleland.

  - Kristensen er inne på at kommunen må komma på banen og sponsa ladestasjonar. Er dette aktuelt?

  - Kommunen skal nok ikkje inn og sponsa elbilar, men Lyse jobbar stadig med utbygging av ladestasjonar, seier Halleland. 

   

  Nyheter

  Publisert 23.11.2017 - 12:09
  10 Butikken på Fogn1.jpg

  Meir enn berre ein butikk

  Helsekost for sjela, sjukdomsførebygging, sosial møteplass, folkehelse og eldreomsorg er nokre av orda som blir brukt om butikken på Fogn. Takka vera glasstova på utsida kan butikken smykka seg med desse fine titlane.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 20.11.2017 - 22:46

  Føler seg totalt oversett i fiberutbygginga

  -Eg lurer jo på om Fisterøyane framleis er ein del av Finnøy kommune,seier ei oppglødd byredame,Gunhild Flatebø,på ironisk vis.For medan det står å lesa i lokalavisa at heile kommunen no skal få tilgong til fiber for internettilkobling,har ikkje innbyggjarane på Bokn-Byre og Måløy høyrt eit einaste pip om at noko slikt var under planlegging elles rundt omkring på dei ikkje landfaste øyane i kommunen.

  » Les heile saka

  Næring

  Publisert 23.11.2017 - 10:41
  DSC_02741.JPG

  Fiskeriministeren opnar Rogaland Havbrukspark

  No har Ryfylke Rensefisk flytta inn i flotte nye lokalar på Talgje, og i løpet av desember kjem sjølvaste fiskeriministeren for å offisielt opna lokalane. No satsar eigarane på at ennå fleire bedrifter følg på etter kvart.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 17.11.2017 - 14:17
  Fiber Fogn.JPG

  Endeleg fiber i heile Finnøy

  I løpet av november skal, ifylgje rådmannen, kommunen signera avtalen med utbyggjarane. Det betyr at fiberen, for langt dei fleste i kommunen, er innan rekkevidde

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 16.11.2017 - 18:42
  Jon Arne 1.jpg

  Pilt-Ola-prisen til Jon Arne Helgøy

  Hurtigbåtkaptein, bonde og fruktdyrkar Jon Arne Helgøy er tidenes første vinnar av Pilt-Ola-prisen.

  (Foto: Kristofer Ryde, Negative)

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 14.11.2017 - 12:55

  (Nesten) slutt på salt i Finnøy

  Ei rekke fylkesvegar med låg trafikk blir frå denne vinteren ikkje salta.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 13.11.2017 - 14:29
  Bålkos.JPG

  Kan bli kåra til Norges finaste julatre

  Anna Mæland frå Finnøy til NM-finale i juletre.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 12.11.2017 - 17:18

  Stopp i flyktningmottaket

  Etter å ha busett over 50 flyktningar dei tre siste åra,vil det ikkje vera behov for at Finnøy skal ta imot nokon flyktningar i 2018.Det er IMDI som melder dette i eit brev som er sendt kommunen.Bakgrunnen er at det på nasjonalt plan er eit langt mindre behov for å busetja flyktningar i kommunane i dag,enn kva tilfellet har vore dei siste åra.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 10.11.2017 - 15:13
  SAM_24823.JPG

  Lokale bønder søkjer erstatning

  Den våte og uvanleg regnfulle sommaren har ført til store avlingstap hjå husdyrbøndene i Finnøy. Ein rask oversikt viser, at meir enn 20 husdyrbønder i kommunen har søkt styresmaktene om erstatning for avlingstap på grunn av uvanleg små avlingar med dårleg fôrkvalitet

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 09.11.2017 - 11:12

  Brann i Rygerdoktoren

  Sør-Vest politidistrikt melder på Twitter at det har oppstått brann i ambulansebåten Rygerdoktoren. 

  » Les heile saka

  Samferdsle

  Publisert 09.11.2017 - 10:43
  12 Ny båt Rødne 3D.jpg

  På matsafari i Ryfylke?

  L. Rødne & Sønner, Ryfylkekokken og Ryfylke Livsgnist går saman om eit samarbeid for å visa fram mat, kultur og natur i Ryfylke. – Utruleg spanande, seier Tor Øyvind Skeiseid i Ryfylke Livsgnist. Sjå videopresentasjon av den nye båten nederst i saka

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 09.11.2017 - 10:33

  Gir 2,5 millionar til nytt kyrkjeleg fellesråd

  Nye Stavanger kommune har motteke søknad om omstillingsmidlar til samanslåing av dei kyrkjelege fellesråd i dei tre kommunane Finnøy, Rennesøy og Stavanger. Den ynskjer dei å delvis løyva.

  » Les heile saka

  Næring

  Publisert 06.11.2017 - 13:49
  4 Oppdrett.JPG

  Fryktar at oppdrettsavgifta kan ryka

  Kystkommunane fryktar at dei kan tapa mange millionar dersom KrF og Venstre ikkje pressar regjeringa til å gjennomføra Stortinget sitt vedtak om ei eksportavgift på oppdrettslaks. Dei meiner KrFs Steinar Reiten sit med nøkkelen.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 08.11.2017 - 20:20

  Teken for cannabis

  Ein person i midten av tjueåra er mellom 8. september og dags dato teken av politiet for innehav eller oppbevaring av cannabis.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 03.11.2017 - 10:23
  SAM_2455.JPG

  Stor etterspurnad etter brukte elbilar

  Den nye bomringen rundt Oslo og innføringa av rushtidsavgift, har ført til ein heilt ekstrordinær stor etterspurnad etter brukte elbilar. Dei har som kjent fritak for ei slik rushtidsavgift. Det er NRK P1 som melde dette i dag

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 03.11.2017 - 10:05
  DSC_0158 (1)2.JPG

  Kr.F vil gi mjølkebønder 450 millionar til omstilling

  I samband med den førsetåande behandlinga av statsbudsjettet, så vil Kr.F føreslå å oppretta eit statleg omstillingsfond på 450 millionar kroner. Midlane skal primært gå til mjølkeprodusentar med budskapar frå 15-30 kyr som vil leggja om til produksjon av storfêkjøt. I Finnøy er storparten av mjølkebruka innanfor denne storleiken.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 02.11.2017 - 17:17

  Løyver pengar til nytt klubbhus på Leikvoll

  Rådmann,Helene M.Ohm, har teke dei politiske signala,og er i samband med budsjettet raus med løyvingane til investeringane i kultur og idrett.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 30.10.2017 - 15:33
  Hurtigbåt (5).JPG

  Føreslår dyrare hurtigbåtar

  I fylkesrådmannen sitt forslag til budsjett for 2018 til 2021 blir båtrutene beskrevne som ikkje bærekraftige. Han føreslår samstundes å auka billettprisen med tre prosent i 2018.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 02.11.2017 - 08:54
  sam_245234.jpg

  Rådmannen sit på 26 millionar i «skjulte reserver»

  Rådmannen har klart å spara opp heile 26 millionar på dei sju åra ho har vore rådmann i Finnøy. Likevel innrømmer ho at det ville ha vore vanskeleg å fortsett som eigen kommune. Les om budsjettframlegginga onsdag, her.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 27.10.2017 - 12:25

  Ombobu på inntektstoppen i Finnøy

  Det er advokat og bonde, ombobuen Erling Ueland, som tronar øverst på både inntekst- og formuetoppen i Finnøy, med ei inntekt på 19, 6 millionar og 56,8 millionar kroner i formue for inntekstsåret 2016. 

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 27.10.2017 - 10:01
  Kyllingbilete.jpg

  Innfører nye trivselstiltak for kyllingane

  Bruken av det mykje omtala og kontroverisielle, narasin tilsetjingsstoffet i kyllingfôret, er fasa ut i kyllingbesetningane. Innan utgangen av 2018, skal også alle produsentane som leverer kyllingane sine til slakterisamvirket Prior og Nortura, gjennomføre fleire ulike  tiltak for å auka dyrehelsa og trivselen  i dei mange broilerhusa. Ein stor del av dei er å finna i Finnøy.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 20.10.2017 - 08:51
  SAM_0263.JPG

  Rådmann Ohm sluttar av

  Rådmann i Finnøy,Helen M. Ohm, har fått tilbod om stilling som direktør for oppvekst og utdanning i Stavanger kommune, gjeldane frå 01.01.2018.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 23.10.2017 - 11:54
  dsc_5744-pasqina.jpg

  184.000 til UNICEF

  Finnøybuen ga totalt 184.148 kroner til UNICEF. Det gir om lag 57 kroner per innbyggjar.

  » Les heile saka