Tips oss: | Send e-post

Nyheter

Publisert 31.08.2017

  32 prosent elbil-andel – MDG vil ha 100

  Erlend Kristensen, 2. kandidat på stortingslista til Miljøpartiet de grønne i Rogaland, meiner at i staden for å krangla om snylting, burde alle på Finnøy kjøpa seg elbil. No utfordrar han heile Finnøy til å bli 100 prosent elektriske før samanslåinga med Stavanger.

  Finnøy er framleis den kommunen i landet som har høgast elbil-del per innbyggjar. I mars i år var det 87 elbilar per 1000 innbyggjar, og ifylgje ei statistikk gjort av Norsk Elbilforening tidlegare i sommar, viste det at 20 prosent av befolkninga hadde kjøpt seg elbil.

  Per juni 2017 var det totalt 31,7 prosent av dei 218.400 passeringane så langt i år, gjort av elbil. Då 2. kandidat til Stortingslista for Rogaland for Miljøpartiet de Grønne, Erlend Kristensen var på Tomatfestivalen, reagerte han på usemja mellom innbyggjarane om elbil-politikken.

  - Eg forstår at det framleis er usemjer på øya om at elbilar skal passera gratis gjennom Finnfast, og av nokon oppfattast som snyltarar. I staden for å krangla om dette, burde det heller ha vore ein gladsak, seier han.

  - Ein gladsak?

  - Ja, målet burde vera 100 prosent elbilar. Hadde Finnøy fått til dette, ville det ha blitt ein verdsnyheit, og Finnøy hadde blitt kjent over heile verda. Turistar ville ha besøkt kommunen, og delegasjonar frå inn- og utland ville ha besøkt kommunen for å læra. Tenk, første øy/kommune i verda som er 100 prosent med elektriske bilar. Det ville gitt viktige signaler til resten av verda at dette skiftet er mogleg, og at det fungerer. Folk beheld sin mobilitet, sjølv om dei bur i distrikta og vel elbil, seier Kristensen.

  Staten tar rekninga

  Han meiner at dei som fortsatt ikkje har elbilar, burde ha vurdert og rekna på alt dei tener på å velja elbil, i staden for å klaga på dei som innrettar seg miljøvenleg.

  - MDG ynskjer å styrka prinsippet om at bilar som forureinar betalar, og at dei miljøvenlege blir løna for det, seier han.

  - Kven skal då betala ned tunnelen, om alle køyrer gratis gjennom?

  - Kven som skal betala eller ei blir fastsett ved nasjonale retningslinjer. Eg tenker at det blir heilt feil å straffa ein kommune og innbyggjarane i den kommunen for å innretta seg miljøvenleg, og gjera det politikarane ber om. Difor burde, i tilfelle dette skjer, Staten gripa inn. Med alternativ finansiering direkte frå Staten, og løna Finnøy for innsatsen.

  - Men trur du verkeleg Staten vil ta ei så stor rekning? Kva vil dei få igjen for det?

  - Det grøne skiftet kjem ikkje gratis, og staten må inn og hjelpa til. Dei som framleis vel å køyra fossilt må betala, og turistar må betala. Eg forstår at dette sjølvsagt på eit eller anna vis må betalast ned. Det er det ingen tvil om, men nedbetalinga har jo gått fortare enn føresett, og noko av rekninga vil bli betalt fram mot 2020. Då kan du tenka deg at etter dette får me ei symbolsk nedbetaling, med 10-20 prosent av dagens takst for alle. Eg skal kjempa med nebb og klør for at dei som innrettar seg miljøvenleg skal lønast for det, og at dei som forureinar skal betala meir, seier Kristensen.

  9 erlend kristensen mdg.jpg

  Erlend Kristensen, Miljøpartiet de grønne.

  - Kommunen må leggja til rette

  Kristensen er heilt klar på at elbil-fordelane i Norge er veldig viktige, og dreg fram Danmark som eit eksempel, kor dei før 2017 har fjerna fordelane med fri eingongsavgift. Der hadde det fram til juni i år berre blitt selt 17 elbilar. Han meiner difor alle må vera med på dugnaden om det grøne skiftet. Også kommunen.

  - Kommunen må leggja til rette slik at alle har tilgang til lading. Det skal ikkje vera slik at dei som bur i eit burettslag, eit sameige eller ei blokk må betala på grunn av manglande lademoglegheiter. Finnøy kommune er her nøydde for å vera aktive pådrivarar, og det vil ikkje kosta all verda. Gevinsten vil vera at dei blir verdas første øykommune som er 100 prosent elektrisk, seier han.

  - I tillegg ville reklameverdien av dette overstige det kommunane hadde brukt på tilrettelegging for 100 prosent elbilar. Enova har stønadsordningar, og MDG ynskjer å bruka ein milliard i året på snøggladarar fram mot 2020, slik at val av elbilar skal bli lettare også i distrikta og dermed fungera som ein fullverdig bil, seier Kristensen.

  - Alle må vera med

  - Men elbilane er jo framleis rimeleg dyre. Kva med ungdommane, som kanskje har 10-15.000 å investera i sin første bil? Vil ikkje det bli veldig urettferdig, at dei som har råd til det får køyra gratis, men dei som ikkje har råd til det må betala?

  - Då tenkar eg at kommune eller den lokale sparebanken kunne ha rettleia og forklart dei kva dette verkeleg kostar dei. Om dei kjøpar ein fossilbil til 10.000 kroner, eller ein elbil til 50.000. Kanskje kunne den lokale sparebanken ha bidrege til eit spesiallån. Det er trass alt betre at dei betalar pengane inn til banken i form av renter og avdrag i staden for fossilt drivstoff som berre blir dyrare og dyrare, seier han.

  Han meiner et Finnøy er eit godt eksempel på at incentiv og fordelar for dei som vel miljøvenleg verkar, og at det blir heilt feil å straffa dei som innrettar seg miljøvenleg ved å trekka tilbake fordelane, når anbefalingane blir følgt. No håpar han finnøybuen tek utfordringa.

  - Det hadde vore kult om finnøybuen tok utfordringa om 100 prosent elbilar før samanslåinga med Stavanger i 2020. Frem til då vil det vera fleire og fleire tilgjengelege elbilar, og også eit godt utval i fullt brukbare brukte elbilar i alle prisklassar tilgjengeleg. Eg trur også den nye delingsøkonomien kan hjelpa, når ein skal ekstra langt. Eg har sjølv lånt ein Tesla på ferietur til Sveits, seier han.

  - Veldig interessant

  Ordførar i Finnøy og styreleiar i Finnfast AS, Henrik Halleland syns det er interessante tankar Kristensen kjem med.

  - Eg tykkjer det er litt festlege tankar. Me har heile vegen ynskja at staten skal komma inn og ta dei kostnadane det er for Finnfast med elbilar. Om det køyrer til elbilar igjennom, skal staten betala bompengane for dbilane. Om no han greier å få dette opp på stortingsnivå i partiet sitt er det veldig bra, seier Halleland.

  - Kristensen er inne på at kommunen må komma på banen og sponsa ladestasjonar. Er dette aktuelt?

  - Kommunen skal nok ikkje inn og sponsa elbilar, men Lyse jobbar stadig med utbygging av ladestasjonar, seier Halleland. 

   

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 16.06.2018 - 19:41
  2C9CE30E-2904-4C96-B8D9-8F0D3083F2BC.jpeg

  Finnøy vant toppoppgjøret mot Kvitsøy

  Dei har møtt kvarandre på fotballbanen heilt sidan 1950-og 60 talet,men at dei skulle møtast til toppkamp i 6.divisjon og til å med innta tabelltoppen saman når serien er halvspela,var det vel dei færraste fotballinteresserte Kvitsøy- og  finnøybuar som hadde trudd då sesongen starta.Likevfullt er det nettopp desse to øyalaga som tronar aleine øverst på tabellen når laga no tek sommarferie.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 12.06.2018 - 17:16

  Finnfast kan vera nedbetalt i 2023

  Eit fleirtal i fylkestinget,bestående av partia FrP,Høgre,Ap og Senterpartiet,vedtok i sitt møte i i går,tysdag,at også elbilar skal betala for passering i alle bomstasjonar.Det skal maksimalt betalast halv takst av ordinære diesel- og bensinkjøretøy.Det kan føra til at nedbetalinga av Finnfast kan veta fullført alt i 2023.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 11.06.2018 - 12:43

  Fylkesmannen vil ikkje flytte kommunegrensa på Ombo

  Sjølv om eit solid fleirtal av innbyggjarane på Ombo gjennom folkehøyringar har gitt uttrykk for at dei ynskjer å høyra til i ein kommune,tilrår Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa, at kommunegrensa mellom Hjelmeland og Finnøy blir som i dag.Det bur til saman omlag 240 innbyggjarar på øya.90 av dei høyrer til i Hjelmeland.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 07.06.2018 - 12:02

  Øyposten feirer tomata!

  Det er i dag 90 år sidan den fyrste tomata vart planta på Finnøy!

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 04.06.2018 - 23:38

  Forbod mot slåing av veggrøftene

  Du har kanskje lagt merke til det,og gjerne irritert deg litt over det også;Både graset og ugraset står framleis meterhøgt langs veggrøftene rundt omkring på øyane i Finnøy, men også elles.Det er likevel ein grunn til at vegrøftene ikkje er slegne enno.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 29.05.2018 - 13:06

  Har starta etterforsking på Ombo

  Etterforskinga rundt brannen på Ombo er i full gang.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 29.05.2018 - 12:16
  biltrafikk.JPG

  Kven har vikeplikt?

  I fleire kryss i Finnøy er det ikkje klart nok kven som eigentleg har vikeplikt og forkøyrsrett.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 28.05.2018 - 10:06
  BRANN OMBO mannskap1.jpg

  OPPDATERT: Det brenn framleis på Ombo

  Måndag morgon er det et igjen sett inn helikopter i slukkingsarsarbdeit på Ombo. 

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 27.05.2018 - 23:54

  Brenn framleis

  Då Øyposten reiste frå Ombo sundag kveld klokka 2300 var det framleis flammar å sjå to satder på øya. 

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 27.05.2018 - 18:37

  Brannen blussar stadig opp

  Folk på Ombo førebur seg no på evakuering

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 27.05.2018 - 17:33
  9601C16C-B410-4E8D-89C6-3A44853E8030.jpeg

  Store ressursar er sett inn i skogbrannen på Ombo

  Både Sivilforsvaret,lokalt brannvesen og tre helikopter er sett inn  i arbeidet med å slukke skogbrannene like nordaust for Eidsund på Ombo.Over 1000 mål skog og kratt er brunne ned.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 24.05.2018 - 10:53
  finnøy fotball.JPG

  Fotballfest på heimebane

  24. juni lagar Finnøy IL og Øyposten fotballturnering på Leikvoll.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 23.05.2018 - 13:34
  ungar.JPG

  Fleire i Finnøy

  Fersk befolkningsstatistikk viser vekst i folketalet i Finnøy.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 17.05.2018 - 16:02
  SAM_2908.JPG

  Stor oppslutnad om 17. maifeiringa på Finnøy

  Bilkortesje rundt øya om morgonen, kransenedlegging ved bautaen over eidsvollmannen Asgaut Regelstad, og påfylgjande gudsteneste i Hesby Kyrkje etterpå. Det var hovedmenyen på 17.maiprogrammet på Finnøy i føremiddag. Kl.12.30 hadde nærmare 1000 menneske samla seg i fleibrukshallen, der 7. klasse og foreldre som 17. maikomite sytte for eit variert og flott program.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 17.05.2018 - 08:58
  8FF8438F-99A3-4D33-A01B-35801CC9CF5F.jpeg

  70 år i bilkortesje rundt Finnøy 17. Mai

  Like visst som den noko spesielle bilkortesjen rundt Finnøy som starten på 17.maifeiringa har funne stad i 70 år,like visst har superveteranen på pluss 90,Sigmund Landa,vore å finna i framsete.I dag var det yngstesonen Arne, som hadde teke plassen bak rattet i den gamle raude Ford stasjonsvogna hans.Men sjølvsagt måtte far Sigmund sitja ved sida av,å få med seg sin 70.bilkortesje rundt «perlå i Ryfylke»,på denne utruleg vakre 17. Mai morgonen.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 15.05.2018 - 14:51
  17mai1112.jpg

  17.mai-bilete

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 09.05.2018 - 13:59

  Liv laga for idrettslaget?

  Skal Sjernarøy Idrettslag bestå eller forgå?

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 09.05.2018 - 13:03

  Forsinka Øyposten

  Grunna ein feil hjå Posten på Forus kjem ikkje Øyposten ut til Finnøy i dag. Avisa vil vera på plass på Finnøy på fredag. Me beklagar dette og jobbar for at dette ikkje skal skje igjen. Last ned PDF utgåva i linken under.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 07.05.2018 - 23:24

  Ny solid heimesiger til Finnøy

  Finnøy vann ein fullt fortent siger då dei banka Hundvåg 2,3-0, i seriekampen på Leikvoll i kveld. Etter ein noko rufsete og lite velspela 1. omgnag, der Finnøy tok leiinga like før laga gjekk til pause, var det eit heilt nytt heimelag som kom på banen i 2.omgang. Dei to bytta trenar Flesjå-Johansen gjorde i pausen, slo også positivt ut. Og sigeren var ikkje eit mål for stor etter spel og sjansar, og slik kampen utarta seg. Dermed står Finnøy med 6 poeng etter tre spelte kampar. Ein jury kåra,Tomasz Cieslikowski, til dagens finnøyspelar.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 04.05.2018 - 15:28

  Målar ferdig Rennfast-no står Finnfast for tur

  Arbeidet med å måla tunnelveggane i Rennfast kvite vert ferdigstilt i løpet av komande helg, opplyser Statens vegvesen. Deretter vil det same målararbeidet bli gjennomført i Finnfast. Medan arbeidet i Finnfast vert gjennomført, vil det bli gjennomført kontinuerleg kolonnekøyring.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 04.05.2018 - 14:25
  Plastinnsamliong.JPG

  500 søppelsekker rivne bort

  Øyposten har vore ein sentral aktør som koordinator og marknadsføringskanal i den store ryddeaksjonen, som har funne stad rundt omkring i øykommunen vår dei siste dagane.I løpet av ettermiddagen i går vart også dei siste av totalt 500 plastsekker til aksjonen delt ut frå vårt kontor på Judaberg.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 04.05.2018 - 09:17
  Bendik.jpg

  Aktiv organisasjonsmann tek over leiarvervet i FIL

  Han var eigentleg tiltenkt rolla som aktivitetsleiar for breiddesatsinga i Finnøy Idrettslag. Men for å få den endelege styrekabalen til å gå opp på det ekstraordinere årsmøte torsdag kveld, rykka Bendik Hegglund opp til nyvalt leiar i laget, og får no avlastning som aktivitetsleiar. 

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 03.05.2018 - 14:15

  «Det er viktig å plukka plast»

  Elevane på Finnøy er ikkje i tvil om at det er viktig å bidra til eit reinare nærmiljø.

  » Les heile saka