Tips oss: | Send e-post

Nyheter

Publisert 31.08.2017

  32 prosent elbil-andel – MDG vil ha 100

  Erlend Kristensen, 2. kandidat på stortingslista til Miljøpartiet de grønne i Rogaland, meiner at i staden for å krangla om snylting, burde alle på Finnøy kjøpa seg elbil. No utfordrar han heile Finnøy til å bli 100 prosent elektriske før samanslåinga med Stavanger.

  Finnøy er framleis den kommunen i landet som har høgast elbil-del per innbyggjar. I mars i år var det 87 elbilar per 1000 innbyggjar, og ifylgje ei statistikk gjort av Norsk Elbilforening tidlegare i sommar, viste det at 20 prosent av befolkninga hadde kjøpt seg elbil.

  Per juni 2017 var det totalt 31,7 prosent av dei 218.400 passeringane så langt i år, gjort av elbil. Då 2. kandidat til Stortingslista for Rogaland for Miljøpartiet de Grønne, Erlend Kristensen var på Tomatfestivalen, reagerte han på usemja mellom innbyggjarane om elbil-politikken.

  - Eg forstår at det framleis er usemjer på øya om at elbilar skal passera gratis gjennom Finnfast, og av nokon oppfattast som snyltarar. I staden for å krangla om dette, burde det heller ha vore ein gladsak, seier han.

  - Ein gladsak?

  - Ja, målet burde vera 100 prosent elbilar. Hadde Finnøy fått til dette, ville det ha blitt ein verdsnyheit, og Finnøy hadde blitt kjent over heile verda. Turistar ville ha besøkt kommunen, og delegasjonar frå inn- og utland ville ha besøkt kommunen for å læra. Tenk, første øy/kommune i verda som er 100 prosent med elektriske bilar. Det ville gitt viktige signaler til resten av verda at dette skiftet er mogleg, og at det fungerer. Folk beheld sin mobilitet, sjølv om dei bur i distrikta og vel elbil, seier Kristensen.

  Staten tar rekninga

  Han meiner at dei som fortsatt ikkje har elbilar, burde ha vurdert og rekna på alt dei tener på å velja elbil, i staden for å klaga på dei som innrettar seg miljøvenleg.

  - MDG ynskjer å styrka prinsippet om at bilar som forureinar betalar, og at dei miljøvenlege blir løna for det, seier han.

  - Kven skal då betala ned tunnelen, om alle køyrer gratis gjennom?

  - Kven som skal betala eller ei blir fastsett ved nasjonale retningslinjer. Eg tenker at det blir heilt feil å straffa ein kommune og innbyggjarane i den kommunen for å innretta seg miljøvenleg, og gjera det politikarane ber om. Difor burde, i tilfelle dette skjer, Staten gripa inn. Med alternativ finansiering direkte frå Staten, og løna Finnøy for innsatsen.

  - Men trur du verkeleg Staten vil ta ei så stor rekning? Kva vil dei få igjen for det?

  - Det grøne skiftet kjem ikkje gratis, og staten må inn og hjelpa til. Dei som framleis vel å køyra fossilt må betala, og turistar må betala. Eg forstår at dette sjølvsagt på eit eller anna vis må betalast ned. Det er det ingen tvil om, men nedbetalinga har jo gått fortare enn føresett, og noko av rekninga vil bli betalt fram mot 2020. Då kan du tenka deg at etter dette får me ei symbolsk nedbetaling, med 10-20 prosent av dagens takst for alle. Eg skal kjempa med nebb og klør for at dei som innrettar seg miljøvenleg skal lønast for det, og at dei som forureinar skal betala meir, seier Kristensen.

  9 erlend kristensen mdg.jpg

  Erlend Kristensen, Miljøpartiet de grønne.

  - Kommunen må leggja til rette

  Kristensen er heilt klar på at elbil-fordelane i Norge er veldig viktige, og dreg fram Danmark som eit eksempel, kor dei før 2017 har fjerna fordelane med fri eingongsavgift. Der hadde det fram til juni i år berre blitt selt 17 elbilar. Han meiner difor alle må vera med på dugnaden om det grøne skiftet. Også kommunen.

  - Kommunen må leggja til rette slik at alle har tilgang til lading. Det skal ikkje vera slik at dei som bur i eit burettslag, eit sameige eller ei blokk må betala på grunn av manglande lademoglegheiter. Finnøy kommune er her nøydde for å vera aktive pådrivarar, og det vil ikkje kosta all verda. Gevinsten vil vera at dei blir verdas første øykommune som er 100 prosent elektrisk, seier han.

  - I tillegg ville reklameverdien av dette overstige det kommunane hadde brukt på tilrettelegging for 100 prosent elbilar. Enova har stønadsordningar, og MDG ynskjer å bruka ein milliard i året på snøggladarar fram mot 2020, slik at val av elbilar skal bli lettare også i distrikta og dermed fungera som ein fullverdig bil, seier Kristensen.

  - Alle må vera med

  - Men elbilane er jo framleis rimeleg dyre. Kva med ungdommane, som kanskje har 10-15.000 å investera i sin første bil? Vil ikkje det bli veldig urettferdig, at dei som har råd til det får køyra gratis, men dei som ikkje har råd til det må betala?

  - Då tenkar eg at kommune eller den lokale sparebanken kunne ha rettleia og forklart dei kva dette verkeleg kostar dei. Om dei kjøpar ein fossilbil til 10.000 kroner, eller ein elbil til 50.000. Kanskje kunne den lokale sparebanken ha bidrege til eit spesiallån. Det er trass alt betre at dei betalar pengane inn til banken i form av renter og avdrag i staden for fossilt drivstoff som berre blir dyrare og dyrare, seier han.

  Han meiner et Finnøy er eit godt eksempel på at incentiv og fordelar for dei som vel miljøvenleg verkar, og at det blir heilt feil å straffa dei som innrettar seg miljøvenleg ved å trekka tilbake fordelane, når anbefalingane blir følgt. No håpar han finnøybuen tek utfordringa.

  - Det hadde vore kult om finnøybuen tok utfordringa om 100 prosent elbilar før samanslåinga med Stavanger i 2020. Frem til då vil det vera fleire og fleire tilgjengelege elbilar, og også eit godt utval i fullt brukbare brukte elbilar i alle prisklassar tilgjengeleg. Eg trur også den nye delingsøkonomien kan hjelpa, når ein skal ekstra langt. Eg har sjølv lånt ein Tesla på ferietur til Sveits, seier han.

  - Veldig interessant

  Ordførar i Finnøy og styreleiar i Finnfast AS, Henrik Halleland syns det er interessante tankar Kristensen kjem med.

  - Eg tykkjer det er litt festlege tankar. Me har heile vegen ynskja at staten skal komma inn og ta dei kostnadane det er for Finnfast med elbilar. Om det køyrer til elbilar igjennom, skal staten betala bompengane for dbilane. Om no han greier å få dette opp på stortingsnivå i partiet sitt er det veldig bra, seier Halleland.

  - Kristensen er inne på at kommunen må komma på banen og sponsa ladestasjonar. Er dette aktuelt?

  - Kommunen skal nok ikkje inn og sponsa elbilar, men Lyse jobbar stadig med utbygging av ladestasjonar, seier Halleland. 

   

  Sport

  Publisert 25.09.2017 - 22:44

  Matchvinnar med siste spark på ballen

  Bursdagsbarnet Hans Runar Eike blei matchvinnar for Finnøy borte mot Våganes med aller siste spark på ballen.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 19.09.2017 - 08:37
  søppel COLOURBOX241113073.jpg

  Konkurs kan få konsekvensar

  Avfallselskapet RenoNorden opplyste måndag at dei ville slå seg konkurs med direkte verknad. Det får konsekvensar for avfallshentinga i Finnøy.

  » Les heile saka

  Næring

  Publisert 22.09.2017 - 15:36

  Protestar mot oppdrettsanlegg

  Innbyggjarane på Landa, Nordbø og Vestbø går i eit skriv til kommunen imot utviding av Bremnes Seashore AS sitt oppdrettsanlegg ved Hesbygrunnen.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 18.09.2017 - 08:44
  Per Kristian Vareide 150x173.jpg

  Vareide blir truleg ny rådmann

  Fellesnemnda i Nye Stavanger kommune innstiller på at Stavanger-rådmann Per Kristian Vareide også blir ny rådmann i Nye Stavanger. 

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 14.09.2017 - 13:58
  8 Foto Arne Linndal.JPG

  - Må vera oppmerksame

  Arne Linndal sitt 11 år gamle barnebarn måtte kasta seg i grøfta då ein stor SUV-liknande bil kom i mot han då han var på sykkeltur. – Bilistar er nøydde til å vera oppmerksame på syklistar, seier Arne.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 12.09.2017 - 23:09

  Hjelmeland vil ha tilbake heile Ombo

  Fleirtalet i formannskapet i Hjelmeland har i dag vedteke at dei ynskjer å ta tilbake heile Ombo og innlemma dei som ein del av Hjelmeland.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 14.09.2017 - 13:28
  img_378141.jpg

  Strengare reglar for hummarfisket

  Absolutt alle som skal fiska hummar i år må registrera seg før fisket startar.

  » Les heile saka

  Politikk

  Publisert 11.09.2017 - 22:04

  Høgre valvinnar i Finnøy

  Går opp 4,2 prosentpoeng sidan 2013. Senterpartiet har overteke trona som største parti.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 08.09.2017 - 12:45
  IMG_2144.JPG

  Finnøy er verdensmeister i elbilbruk

  At Norge som nasjon er eit foregangsland i Europa og verda når det gjeld ulike stimulitiltak for å kjøpa elbilar,er ei kjent sak.Men at då Finnøy er den kommunen som er best i verda på å bruka elbilar,har no blitt kjent internasjonalt.I dag,fredag,vitja det velrennomerte og kjente nyheitsbyrået,Reuters, Finnøy for å undersøkja nærmare kva som er grunnen til at så mange av innbyggjarane på dei grøne øyane i Ryfylke er meir miljøbevisste enn folk elles ute i den store verda.

  » Les heile saka

  Politikk

  Publisert 11.09.2017 - 15:48
  11DN2256.JPG

  457 førehandsrøyster i Finnøy

  Politisk sekretær i Finnøy kommune, Marie Urdal melder om rekordmange førehandsrøyster i Finnøy.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 06.09.2017 - 17:28

  Hjelmeland-rådmann vil ha omkamp og behalda kommunen sin del av Ombo

  I eit opprop til Hjelmeland Kommune, ber 52 av innbyggjarane på hjelmelandssida av Ombo at noverande kommunegrense vert som i dag. I sitt framlegg til vedtak i Formannskapet fyrstkomande tysdag, støttar rådmann Wictor Juul innbyggjarinitiativet frå Ombo, og tilrår at formannskapet og kommunestyret opphevar tidlegare vedtak om å bli ein del av Nye Stavanger.  

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 07.09.2017 - 19:26

  Fiberbrotet er fiksa

  Grunna brot i ein fiberkabel var 80 prosent av Telenor sine kundar utan nett i eit døgn. No er feilen utbetra.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 04.09.2017 - 13:58
  SAM_2083.JPG

  Tidlegare Gjennestad-elevar har halde saman i 55 år

  At der er tradisjon for tidlegare internatskulelevar å møtast i samband med både 10- og 25-års jubileum etter avslutta skulegong, er ei kjent sak. Men at ei større gruppe tidlegare elevar frå Gjenenstad Gartnerskule jamleg har hatt samkomer, og møtt kvarandre i heile 55 år, høyrer nok til det meir skjeldne.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 01.09.2017 - 13:23

  Trafikkontroll i Sjernarøy

  Ein bil blei avskilta og ein førar vart anmelt for å køyra utan gyldig førarkort,då lensmannsetaten i Ryfylkeøyane politidistrikt gjennomførte ein trafikkontroll i Sjernarøy torsdag kveld.Bilen som vart avskilta mangla innbetaling av årsavgift og hadde ikkje gjennomført den periodiske kjørekomtrollen.Det er førstebetjent Torstein Tørresdal som opplyser dette til ØP-nett .

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 01.09.2017 - 12:25
  NAV Finnøy3.JPG

  Arbeidsløysa aukar i august

  Ifylgje nye tal frå NAV er det heile 28 prosent færre arbeidslause i august i år i forhold til same tid i fjor. Likevel har arbeidsløysa auka med 44 prosent sidan juli.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 31.08.2017 - 12:35
  6 Bilete Ombo.JPG

  Set Ombo-justering på vent

  Innbyggjarane på Hjelmeland-sida av Ombo krev omkamp for å bli verande i Hjelmeland kommune. Fylkesmannen set saka på vent.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 31.08.2017 - 08:25
  9 Bilde elbil1.JPG

  32 prosent elbil-andel – MDG vil ha 100

  Erlend Kristensen, 2. kandidat på stortingslista til Miljøpartiet de grønne i Rogaland, meiner at i staden for å krangla om snylting, burde alle på Finnøy kjøpa seg elbil. No utfordrar han heile Finnøy til å bli 100 prosent elektriske før samanslåinga med Stavanger.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 24.08.2017 - 11:47
  SAM_2040.JPG

  Stor trafikkontroll:Finnøybuen er flink til å sikre borna sine

  Politiet i Finnøy gejnnomførte onsdag og torsdag morgon to større trafikkontrollar ved sentraslkulen og barnehagen på Judaberg. - Det resulterte mellom anna til inndraging av eitt førarkort og ei avskilting av kjøretøy.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 28.08.2017 - 17:30
  Fellesnemnda.JPG

  Desse skal styre Nye Stavanger fram til 2020

  Det låg eit historisk sus over tradisjonsrike Utsyn Misjonssenter og heile øysamfunnet vårt, då det første møte i den såkalla Fellesnemda for Nye Stavanger hadde sitt første møte måndag ettermiddag.

  » Les heile saka

  Kultur

  Publisert 23.08.2017 - 23:10

  Får storfint besøk frå Flekkerøy

  Hesby og Fogn kyrkje får storfint besøk frå Flekkerøy når Flekkerøyguttene held konsert laurdag og sundag.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 23.08.2017 - 17:59

  To forenkla førelegg

  Som Øyposten tidlegare har annonsert hadde Ryfylkeøyane lensmannsdistrikt kontroll på Finnøy i dag.

  » Les heile saka

  Politikk

  Publisert 21.08.2017 - 21:04
  11DN2199.JPG

  Sanner: - Ein veldig spanande kommune

  Det blei ingen store overraskingar då det første felles kommunestyremøtet mellom Finnøy, Rennesøy og Stavanger blei halde hjå Fylkesmannen i Rogaland i dag, måndag. Men kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner tok turen innom.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 21.08.2017 - 13:20
  Politihuset grieg 2_.jpg

  Varslar fleire kontrollar

  Ryfylkeøyane lensmannsdistrikt varslar fleire politikontrollar ved Finnøy sentralskule og barnehagane på Finnøy i veka som kjem.

  » Les heile saka