Tips oss: | Send e-post

Nyheter

Publisert 12.06.2017

  Graset gror - bøndene fortvilar

  Intense regnskyll og kraftige nedbørsmengder dei siste 8-10 dagane, har gjort sitt til at det som såg ut til å bli både ein tidleg og lovande siloslått no bokstaveleg talt er i ferd med å regna bort.  

  Tekst og foto: Jon Asgaut Flesjå 

  - Ja, dette går på psyken laust sjølv for ein rådgjevar i Norsk Landbruksrådgjeving, seier ein alvorstynga seniorrådgjevar og nestor framfor nokon, når det gjeld kunnskapar om grasdyrking og siloslått her i landet, Ragnvald Gramstad på Særheim. Men han er likevel rask med å leggja til, at det er i slike situasjonar og utfordrande tider me må vera lure og stålsetja oss litt for å ta dei rette vala. 
   
                                                     - Det er to slåttar til 

  - Då handlar det om å bevisttgjera bøndene på at det trass alt er to slåttar til her i Rogaland som skal i hus, før dyra vert sett på bås til hausten. For sjølv om det er mykje «tre og ved» i det snart meterhøge graset som skal leggjast i silo, så må ein prøva å ordna seg slik at det er dette foret ein kan gi til  storfè og kyr som ikkje mjølkar der det er mogeleg, så får ein heller ordna seg slik at slått nummer to og tre med gras som vonleg har høgare næringsverdi, blir lagra slik at det er dette ein skal gi til mjølkekyrne i høg produksjon. Då kan ein i alle tilfelle redusera kraftforrekninga noko, slår Gramstad fast  og vel på den måten å likevel sjå positivt på det heile. For sjølv om det er mang ein bonde i dag som står og sparkar i låvedøra og knyter neven mot striregnet som fell dag ut og dag inn, påpeikar rådgjevar Gramstad at det også har vore utfordrande slåttevêr før også. -Eg hugsar godt både sommaren 1979 og 1986 som var like elendige, så me må ikkje gløyma heilt at det har vore svært utfordrande tider også før. 

  - Men når både 2. slåtten i juli/august i fjor også regna bort og me opplever det same alt no i år, så er det vel eit teikn på at det er noko heilt spesielt som skjer? 

  - Vel, det kan du nok kanskje seia, men eg vil ikkje konkludera heilt enno om at dette er eit resultat av dei klimaendringane som mange seier me er midt oppe i. For som sagt, dette har også skjedd før.

                                                                   Dyrt for bonden 


  - Men sjølv om det no skulle bli opplett nokre dagar, så er det vel ikkje slik utan vidare berre for bonden å setja seg i den store traktoren sin og dura på med store avlessarvogner på slep på ei både vassmetta og vassjuk jord? 

  - Nei, det er eigentleg ei viktig problemstilling du reiser her.  For det er eit faktum at skadane både på dreneringssystemet og ei sterk pakking av jorda i nesete omgang kan redusera avlingne karftig på grunn av det me kallar jordpakking. I det perspektivet må ein sjølvsagt ta omsyn til kva jordtype ein har og korleis forholda er på dei enkelte ekrene, eller «tjelvene» som me seier her på Jæren. 
  Men når kvaliteten på grovfôret er dårleg og bøndene må spe på med kraftfôr, blir vel det ein betydeleg meirkostnad for bøndene om produksjonen skal haldast oppe? 

  - Ja, utan tvil, svarar Gramnstad, men er snar med å leggja til det som han innleia samtalen med. Nemleg at her må kvar enkelt bonde vera smart og tilpassa seg situasjonen så godt dei kan etter dei anbefalingar som eg har kome med. Men, ja, eg skjønar svært godt den fortvilelsen blant bøndene på både Jæren og i Ryfylke over å ikkje få gjort unna den viktige slåtten til rett tid. Difor er eg redd det kan bli store kraftfôrrekningar å finna i postkassen utover vinteren når eit uvanleg dårleg silofôr skal kompenserast med proteinrikt og dyrt kraftfôr, slår grovfôreksperten på Særheim fast til slutt.   

   

  Politikk

  Publisert 16.08.2017 - 13:47
  IMG_18921.jpg

  KrF-leiinga til Finnøy

  KrF-toppane i Rogaland skal til Finnøy onsdag 23. august. Der skal dei blant anna møte bondelaga. 

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 15.08.2017 - 17:14
  COLOURBOX22650118.JPG

  Vil samkøyra nytt regelverk

  Kommunen ynskjer eit felles regelverk i forhold til vasskuter for alle kommunar med sjøareal i Ryfylkebassenget.

  » Les heile saka

  Portrettet

  Publisert 15.08.2017 - 17:17
  Enistan 1.JPG

  Fann familien igjen etter 19 år

  Enistan Sandrasegaram flykta heilt åleine frå krigsherjingane i Sri Lanka som ni-åring. Han trudde lenge heile familien var døde. Heilt til det ein dag ringte på døra.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 13.08.2017 - 09:34

  Pipebrann på Kyrkjøy

  Rogaland brann og redning meldte sundag morgon om ein pipebrann på Norheim på Kyrkjøy i Sjernarøyane.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 09.08.2017 - 13:44
  Erna Solberg 2.jpg

  Erna Solberg til Finnøy

  Statsministeren deltek under årets Tomatfestival den 19. august.

  (Foto: Høyre)

   

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 07.08.2017 - 17:46

  Bil i autovernet

  Ein bil har køyrt i autovernet like etter tunnelen på Ladstein. Det er truleg ingen personskade.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 04.08.2017 - 12:39
  IMG_5006.JPG

  På 13. plass i Landskytterstevnet

  Finnøy skyttarlag gjorde seg bemerka under Landskytterstevnet i Førde denne veka. Bodvar Øvrevik tok blant anna ein knallsterk 13. plass.

  (Foto: Kirsten Elin Bergsvik)

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 31.07.2017 - 09:00

  Kraftig nedgang i arbeidsløysa

  Gladnyheit i Finnøy: Berre 1,5 prosent er arbeidslause.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 27.07.2017 - 16:54

  Bråstopp i Dana Cup for finnøyjentene

  Etter å ha levert svært gode prestasjonar, og kvalifiser seg for både A- og B-sluttspelet onsdag kveld,blei det bråstopp alt i første kvalifiseringsrunde i A-sluttspelet for Jenter 14.Her var det Vidar som blei for sterke og vann 2-0.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 27.07.2017 - 10:29
  11DN1908.JPG

  Gigant-yacht ved Judaberg

  "Lili", ein 180 fot stor Yacht som blei levert frå verftet så seint som i juli, er på jomfrutur i Norge. I går og i dag ligg den ved Finnøy.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 14.07.2017 - 10:22

  Får hydrogenferje

  Statens Vegvesen utlyste i går ein ny såkalla utviklingskontrakt for hydrogendriven ferje på strekninga Hjelmeland-Ombo-Nesvik på Riksveg 13.Ei slik ferje vil redusere CO2 utsleppet frå dagens diseldrivne ferjer med heile 4000 tonn i året.Vegdirektør,Terje Gustavsen,seier at Norge er leiande i verda når det gjeld omlegginga til det grøne maritime skifte,og nye 11 ferjekontaktar vil bli lyst ut om kort tid,med krav om vera såkalla hydrogendrivne.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 08.07.2017 - 18:58

  Strålande Boknafest

  Mykje øyfolk trassa solglimta og tok turen på årets Boknadag.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 07.07.2017 - 15:16

  Spelemidlar til nytt skyttarhus

  Finnøy Skyttarlag er eit godt steg nærmare realiseringa av det nye skyttarhuset og ny innandørs skytebane på Kvame.Under tildelinga av spelemidlar for 2017,som nyleg vart gjort kjent,får skytterlaget i første omgang ei løyving på 986 000kr til det nye skyttarhuset.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 29.06.2017 - 04:59

  Ferie i Øyposten

  For å klare å gjennomføre sommarferien for våre tilsette,vil det ikkje bli gitt ut papiravis dei tre neste vekene frå måndag av.Nettavisa vil berre delvis vera oppdatert.

  Me ynskjer alle våre lesarar ein fin sommar.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 20.06.2017 - 09:55

  Trafikkulukke i Rennfast

  Ein person er flydd til Stavanger Universitetssjukehus med luftambulansen

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 19.06.2017 - 16:05

  Desse blir med i fellesnemda

  Den 21. august vert ein historisk dag for politikarane både i Finnøy, Rennesøy og Stavanger.I sambamnd med den offisielel konstutueringa av Fellesnemda for Nye Stavanger, er det nemleg tillyst eit felles kommunestyremøte for dei tre kommunane.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 14.06.2017 - 09:55
  Sigrid1.jpeg

  Ferje på grunn ved Skipavik

  Ferje M/F Sigrid gjekk på grunn ved Skipavik på Ombo i morges.

  (Foto: Pressefoto)

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 11.06.2017 - 22:49
  DSC_0038.JPG

  Endeleg klart for gang og sykkelsti?

  Realiseringa av den mykje omtala gang og sykkelstien mellom Ladstein og Judaberg,langs Fv.519,er komen eit betydelig steg vidare mot realisering.I desse dagar blir nemleg ein 55 sider stor plan med detaljregulering av den første strekninga på 1,2 km mellom rundkøyringa og Vikekleiva lagt ut til offentleg ettersyn.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 12.06.2017 - 15:27
  DSC_00383.JPG

  Graset gror - bøndene fortvilar

  Intense regnskyll og kraftige nedbørsmengder dei siste 8-10 dagane, har gjort sitt til at det som såg ut til å bli både ein tidleg og lovande siloslått no bokstaveleg talt er i ferd med å regna bort.  

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 11.06.2017 - 22:22

  Moderat auke i skatteinngangen

  Etter dei første fem månadane i år,ligg kommunen sin skatteinngang på ein moderat auke på 0,9% i forhold til same periode for 2016.Dette er likevel i tråd med budsjettet for same periode i innverande år, opplyser kemneren i Stavanger som er ansvarleg for skatteinnkrevinga i sju av kommunane på Nord Jæren og Ytre Ryfylke

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 09.06.2017 - 15:02
  Årets Friluftsråd 2017 Ryfylke 9juni.jpg

  Årets friluftsråd!

  Ryfylke Friluftsråd er kåra til Årets Friluftsråd 2017 for arbeidet med marin forsøpling.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 08.06.2017 - 15:25

  382.000 m2 jordbruksareal har forsvunne

  Mellom 2004 og 2015 forsvann 382 dekar jordbruksareal i Finnøy kommune. Det utgjer eit gjennomsnitt på 35 dekar årleg.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 07.06.2017 - 14:53
  Rygjabø dagen derpå (foto Tor Øyvind Skeiseid.JPG

  Rygjabø kan koma «heim»

  Rogaland fylkeskommune går i forhandlingar med Finnøy kommune om kjøp av eigedommen på Rygjabø.

  (Foto: Tor Øyvind Skeiseid)

  » Les heile saka