Tips oss: | Send e-post

Nyheter

Publisert 15.02.2017

  Rekordoverskot i kommunen

  Førebels rekneskap for Finnøy kommune syner eit netto driftsresultat på rett i underkant av 11 millionar.

  Driftsresultatet er på 10 948 101 kroner, noko som er lik 3,84 prosent av samla driftsinntekter. Det er høgt over budsjettert netto driftsresultat, som er på 0,41 prosent. Etter avsetningar har Finnøy kommune eit rekneskapsmessig mindreforbruk på 12 844 944 kroner, mot budsjettert 3 162 342 kroner.

  Ifylgje ei pressemelding skal årsaka til dette i all hovudsak vera meirinntekter på frie inntekter i kombinasjon med refusjonar og tilskot utover det som er budsjettert.

  Frie inntekter (skatt og rammetilskot) i 2016 er på om lag 197 millionar kroner, vel 3,3 millionar kroner over regulert budsjett. I regulert budsjett la ein til grunn lokal skattevekst på 3 prosent, og skattevekst i landet på 7,4 prosent. Lokal skattevekst i Finnøy i 2016 vart på 8 prosent, heile fem prosent over. Skatteveksten i landet vart på 9,8 prosent.

  Sjølv med betydeleg lokal skattevekst, vil Finnøy kommune i liten grad via inntektsutjamninga få reduksjon i rammetilskot. Den høge skatteveksten for landet, i kombinasjon med at Finnøy ligg om lag 2 prosent under skatteveksten for landet, gjer at Finnøy får behalda så stor del av veksten i frie inntekter.

  Finnøy kommune nytta om lag 6 millionar kroner mindre på drift i avdelingane/einingane enn det som vart lagt til grunn i budsjett.

  Fellestenester kjem samla ut med eit meirforbruk på om lag 2,2 millionar kroner. Bak dette talet ligg fellestenestar, politikk men òg ymse. I pressemeldinga skriv kommunen at budsjettverknad av nedbemanning i administrasjon, som seinare er vedteke at ikkje skulle følgjast opp, kjem til uttrykk her.  Blant anna dom frå Stavanger Tingrett i 2016 der oppseiing av arbeidstakar vart kjent ugyldig har påført kommunen saksomkostningar/erstatning. I det vesentlege finn ein kostnader til IKT for heile organisasjonen under fellestenester.

  Oppvekst har eit mindreforbruk på om lag 1,2 millionar kroner. I hovudsak er dette knytt til refusjonar/tilskot meir enn budsjettert.

  Helse og omsorg har eit samla mindreforbruk på seks millionar. Dette på grunn av store uvisse knytt til drift av NAV, barnevern og flyktningar.

  Plan og forvaltning visar eit samla mindreforbruk på om lag 1,1 millionar kroner.

  Finnøy kommune har investert om lag 32,4 millioner kroner i 2016, og har realisert eigedom for om lag 14,8 millioner kroner. Langsiktig gjeld er per årsskifte 232,5 millionar. Dette utgjer ei gjeldsgrad på 81,62 prosent.

  Førebels rekneskap for 2016 vert sendt revisjon og skal opp i formannskap og kommunestyret i april

   

   

  Kultur

  Publisert 24.04.2017 - 16:31
  Ava Leana Enoksen4.jpg

  Første gullrutenominasjon til Nord-Hidle

  Ava Leana Enoksen frå Nord-Hidle er nominert til «Årets deltaker» under årets Gullruten på Tv2.

  » Les heile saka

  Sport

  Publisert 20.04.2017 - 19:24
  påskegolf31.jpg

  Golf blant grastuster og saueskit

  Det finst ingen golfbanar på Finnøy, men kvar påske spelar likevel ein gjeng finnøybuar om heider, ære og eit fylt påskeegg.  

  » Les heile saka

  Kultur

  Publisert 20.04.2017 - 19:13
  Fisterdag.jpg

  Lagar eigen Fisterdag

  Fister bygdaråd vil ha meir fart i bygda Fister. No arrangerer dei ein storstilt Fisterdag. 

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 20.04.2017 - 19:10
  finnfast1210.jpg

  Traktorar køyrer gratis i Finnfast

  Midt oppe i all diskusjon og frustrasjon over utsiktene for dyrare takstar for vanlege bilar og lastebilar i Finnfast, er det ei gruppe som ikkje betaler, traktorane. 

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 20.04.2017 - 19:04
  Heile Rogaland rydder3.JPG

  Plass til fleire

  Torsdag 27. april planlegg NRK Rogaland og fleire andre medier i Rogaland ei satsing som kallast «Hele Rogaland rydder». Førebels er nokre lag og familiar frå Finnøy med, men det er plass til fleire.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 20.04.2017 - 10:00
  Leiteaksjon (3).JPG

  Blir etterforska for falsk alarm

  37-åringen som forsvann og utløyste ein storstilt leiteaksjon kan få erstatningskrav mot seg – sjølv om politiet henlegg saka.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 17.04.2017 - 19:36
  Leiteaksjon (1).jpg

  Kan få erstatningsansvar

  37-åringen som forsvann frå Finnøy laurdag 18. mars er funnen igjen i live på Måløy i Sogn og Fjordane. No kan mannen bli halden økonomisk ansvarleg for heile redningsaksjonen.

  (Foto: Jon Ingemundsen)

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 16.04.2017 - 10:00

  Bil i fjellvegg

  Nødetatane rykka ut til Finnøy i dag tidleg etter ei melding om at ein bil hadde køyrt i ein fjellvegg.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 12.04.2017 - 09:22
  Heile Rogaland rydder.JPG

  Heile Rogaland ryddar

  Torsdag 27. april planlegg NRK Rogaland ei satsing som kalla «Hele Rogaland rydder». Øyposten er med som samarbeidspartnar.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 11.04.2017 - 09:25
  11DN0223.JPG

  Mistanke om tomatmøll på Jæren

  Mattilsynet ber tomatprodusentane undersøka sitt eige gartneri nøye.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 10.04.2017 - 14:19

  Utgjer 37 prosent av landarealet

  Jordbruksareala i Finnøy kommune utgjer 38 154 dekar, og heile 37 prosent av kommunens landareal.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 07.04.2017 - 12:32
  Jan Eivind Christensen.JPG

  Har fått livet tilbake

  186 kilo har blitt til 96. Ein fedmeoperasjon har gitt Jan Eivind Christensen (26) livet tilbake. 

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 06.04.2017 - 14:05
  DSC_0022.JPG

  Stortinget skrotar store delar av jordbruksmeldinga

  Opposisjonen og støttepartia vender tommelen ned for store delar av jordbruksmeldinga som legg føringar for jordbrukspolitikken og jordnruksoppgjerda i åra framover. Dette kom tydeleg fram då næringskomiteen i dag la fram si innstilling. 

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 06.04.2017 - 15:20
  SAM_1154.JPG

  Forenkling fører til fordyring i Finnfast

  » Les heile saka

  Kyrkje

  Publisert 05.04.2017 - 18:44
  sdfsdfsdf.jpg

  Tor Egil Eriksen ny sokneprest

  Tor Egil Eriksen (57) er tilbudt stillinga som sokneprest i Hesby sokn på Finnøy. Han er i dag sokneprest i Rossabø og Utsira.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 04.04.2017 - 14:52
  11DN0361.JPG

  Har fått stadutviklingsmidlar

  Finnøy kommune har fått stadutviklingsmidlar frå fylkeskommunen, og no går startskotet for å setta i gong med utvikling av Judaberg sentrum. I morgon, onsdag, er det frukostmøte.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 03.04.2017 - 10:32

  Byfjordtunnelen open igjen

  Var stengd på grunn av ei blikkplate i vegbanen i nordgåande retning. 

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 31.03.2017 - 14:50

  Færre arbeidslause

  For fjerde månaden på rad går arbeidsløysa i Finnøy ned.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 31.03.2017 - 07:47

  Korrigering

  I saka om Partiet de Kristne i førre nummer av Øyposten kunne det tolkast slik at Tor Arne Gard var medlem i partiet. Det stemmer ikkje. 

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 30.03.2017 - 15:46
  tour.png

  Ny folkefest på Fogn

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 29.03.2017 - 11:51

  Godt overskot for Hjelmeland Sparebank

  Hjelmeland Sparebank går med eit årsresultat på 28,4 millionar før skatt i 2016. Det er ein auke på 4,4 millionar frå året før.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 29.03.2017 - 09:07

  Nortura vil slakte høner igjen

  Slakterisamvirke Nortura vil starte opp igjen slaktinga av høns.I første omgang er det berre tale om eit avgrensa volum på 10000 høns.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 28.03.2017 - 14:01
  Asbjørn Drengsitg.JPG

  Stor begeistring for havbrukspark

  Asbjørn Drenstig i Rogaland Havbrukspark var tysdag og presenterte for eit begeistra kommunalutval i Stavanger kommune. – Eit utruleg viktig prosjekt, meinte Christian Wedler (FrP).

  » Les heile saka