Tips oss: | Send e-post

Nyheter

Publisert 01.02.2017

  Utsett, utsett, utsett…

  No blir det kolonnekøyring i Rennfast heilt til august.

  «Kolonnekøyring i eit halvt år grunna arbeid i Byfjordtunnelen», skreiv me om i april i fjor. Så blei det sagt at det var ferdig til vinteren. No opplyser Statens Vegvesen at arbeidet i E39 Byfjordtunnelen ikkje vil vera ferdig før til påsken. Etter det står vatn- og frostsikringa i Mastrafjordtunnelen for tur.

  Byggeleiar Raymond Helland i Statens vegvesen beklagar at arbeidet har teke lenger tid enn venta.

  - Hovudgrunnen er at Skanska AS har vore nøydd til å skifta dobbelt så mykje av vatn- og frostsikringa som planlagt før prosjektet starta. Me har bomma på tidsfristen som sa at arbeidet skulle vera ferdig til vinteren, og det er berre å beklaga, seier Helland i ei pressemelding.

  Sjølvkritikk

  - Er det ingenting de kunne ha undersøkt på førehand for å ha betre kontroll på kor lang tid jobben i tunnelane kom til å ta?

  - Me kunne ikkje rive ned dei gamle platene og undersøka før me var klar til å montera nye, for då hadde vatnet runne i strie strømmar. Men me tok kanskje for lett på avviklinga av kolonnekøyringa. Spesielt krevjande er det når me spruter betong på tunnelvegane, for då må arbeidet stoppa når trafikken går forbi. Dette har teke mykje tid. Kolonnekøyringa har generelt teke mykje lenger tid enn både me og entreprenøren hadde rekna med, innrømmer byggeleiaren.

  Ifylgje pressemeldinga blir det no arbeidd for fullt i Rennfast. Helland ber alle trafikantar følgja skiltinga, høyra på trafikkdirigentane og ta omsyn.

  - Jo meir effektivt kolonnekøyringa går, jo fortare blir arbeidet i tunnelane ferdig. Kolonnekøyringa er lagt til seine kveldar og nettene fordi berre seks-sju prosent av den totale trafikken då blir råka, seier byggeleiar Helland.

  Mastrafjordtunnelen

  Planen er no at arbeidet i Byfjordtunnelen er ferdig til påske. Kort tid etter startar arbeidet i Mastrafjordtunnelen. Her skal alt vera ferdig til august.

  - Me er sikre på at me har nok tid i Mastrafjordtunnelen. Rivearbeidet her er berre ein fjerdedel av Byfjordtunnelen. Her er det berre aktuelt å setta opp 5000 kvadratmeter vatn- og frostsikring. I Byfjordtunnelen blir det montert 25.000 kvadratmeter, forklarar Helland.

  Nokså sikre

  - De starta på arbeidet våren 2016, og skulle eigentleg vera ferdige hausten 2016. Så blei det utsett til vinteren 2017, og no påske 2017. Skal me tru på denne grensa no?

  - Ja, no er me nokså sikre på at me har treft, seier Helland.

  - Hadde det ikkje vore betre å sett ei lenger tidsfrist på dette arbeidet, og sleppt dette her?

  - Jo, det kan du seia. No har dette blitt litt meir uventa, så me har utsett det. Denne gong håpar me å treffa.

  - Etterpå startar arbeidet med Mastrafjordtunnelen. Kan de vera sikre på at dette berre tek fire månadar, når arbeidet i Byfjortunnelen har teke eitt år?

  - Me har utfordringar der også, og må kartlegga. Men me håpar på å ha treft på tida denne gong, avsluttar han.  

   

  Nyheter

  Publisert 23.03.2017 - 09:53
  Leiteaksjon 51.JPG

  Fortset søket ut dagen

  Søket etter den sakna Stian Husebø fortset også torsdag, men dette er ifylgje administrerande direktør i Bremnes Seashore siste dagen.

   

  » Les heile saka

  Politikk

  Publisert 22.03.2017 - 16:49
  Frå formannskapet Henrik og Odd.JPG

  Må ha betre korrespondanse

  Formannskapet svarer på ei høyring om riksvegferjesambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik med klar tale om at ruta må korrespondera betre med båtane i Finnøysambandet. 

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 21.03.2017 - 08:48
  11DN1126.JPG

  Held fram søket

  Søket etter den sakna Stian Husebø held fram også tysdag.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 20.03.2017 - 10:19
  DSC_0047.JPG

  Politiet trappar ned søket – arbeidsgjevar fortset

  Poltiet vel måndag morgon å trappa ned søket etter den sakna Stian Husebø, men arbeidsgjevaren Bremnes Seashore fortset med store styrkar.

  Bilettekst: Båten som blei funnen ligg no til kai på Judaberg.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 20.03.2017 - 08:56

  Skal me ha bønder i heile landet?

  Øyposten har fått tilgang til NRK sin livestream av landbrukskonferansen «Klimasmart landbruk – Parisavtalen ned på jorda».

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 19.03.2017 - 17:18
  IMG_41981.JPG

  Offentleggjer namnet - avsluttar søket for dagen

  Det er 37 år gamle Stian Husebø frå Nord-Talgje i Sjernarøyane som er sakna etter at ein tom arbeidsbåt ved Finnøy blei funnen laurdag føremiddag.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 18.03.2017 - 19:18
  SAM_1117.JPG

  Fortset leitinga på land

  Søket etter den sakna personen fortset i morgontimane sundag.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 18.03.2017 - 14:05

  Massivt søk etter sakna person

  Ein båt vart  funnen tom med motoren i gong like nord for Lauvsnes, mellom Finnøy og Halsnøy ved 11.30 tida i dag føremiddag. Ein person skal ha befunne seg ombord.Eit massivt søk vert no gjennomført i området både nordaust og vest for Finnøy.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 17.03.2017 - 10:52
  DSC_0133.JPG

  Største nydyrkinga på 40 år

  Av Jon Asgaut Flesjå

  Ikkje sidan 1970-talet har det blitt nydyrka meir jord her i landet enn kva tilfellet var i 2016. I fylgje ferske tal frå SSB,(Statistisk sentralbyrå) , så blei det nydyrka heile 21479 dekar jord i 2016.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 16.03.2017 - 11:54

  Sak som kan bli misforstått

  I saka om nye Byggmix skriv me eit litt utydeleg spørsmål. Det er no retta i saka som ligg på oyposten sine nettsider.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 16.03.2017 - 11:51
  Alt_1_Illustrasjon 3.jpg

  Dette blir nye Byggmix

  Med eit solid overskot på snautt 1,4 millionar kroner etter skatt og med ein sterk eigenkapital, legg Coop Finnøy fram ein visjon om å laga Judaberg om til eit 3600 kvadratmeter næringslokale.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 16.03.2017 - 10:40

  Norpost er konkurs

  Norpost leverer Stavanger Aftenblad i Finnøy på laurdagar.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 15.03.2017 - 18:12
  Gjeldande kolonnetider Mastrafjordtunnelen mars 2017, gjeldande.jpg

  No står Mastrafjordtunnelen for tur

  Arbeidet i E39 Byfjordtunnelen blir ferdig torsdag 16. mars. Torsdag kveld starter vatn- og frostsikringa av Mastrafjordtunnelen.

   

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 13.03.2017 - 15:44

  Vil ha landbruksdirektoratet

  Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa og fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal sender eit felles brev med argumenter om kvifor Landbruksdirektoratet bør leggjast til Rogaland.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 10.03.2017 - 10:13
  Jon Arne Helgøy7.JPG

  Reiselivsprisen til Jon Arne Helgøy

  Jon Arne Helgøy og Helgøy skyssbåt As er tildelt Rogaland Fylkeskommune sin reiselivspris for 2017

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 12.03.2017 - 17:59
  image154.jpeg

  Ryfylkekokken er Årets Kjøkkensjef

  Vår lokale Ryfylkekokken, Frode Selvåg, vart i helga kåra til Årets kjøkkensjef under Norske Kokkemester Landsforbund sitt årsmøte i Sandefjord i helga.

  Øyposten gratulerer og kjem tilbake til meir om saka seinare.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 09.03.2017 - 14:54
  tegninger nytt idrettshus (utvendig) (1)_side_1032.jpg

  Kan stå klart i 2018

  Ein spent Erling Bleie ser fram til det nye idrettshuset som kan stå klart i 2018 og fortel oss kva vi har i vente. Han legg stor vekt på at det er den unge generasjonen som kjem til å bruka dette bygget mest framover, og bør difor komma med forslag om kva bygget treng.

   

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 08.03.2017 - 13:55

  Ingen ledigheitskroner til Finnøy

  Finnøy kommune, er mellom dei få kommunane i Rogaland, som ikkje får pengar til sysselsettingstiltak frå den såkalla ledigheitspakken som regjeringa har tildelt kommunar i Rogaland med høge ledigheitstal.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 08.03.2017 - 19:30
  nr 52.JPG

  Stor stas på nyopning av Byggmakker Ladstein

  Mange finnøybuar trassa snøen og møtte opp på nyopninga av butikken til BM på Steinnesvåg

  » Les heile saka

  Næring

  Publisert 06.03.2017 - 13:34

  Nok ein Norgesrekord

  Ann og Konrad Norheim har sett nok ein Norgesrekord i mjølkeyting. Denne gong har buskapen deira ei gjennomsnittsyting på heile 14 143 kilo.

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 07.03.2017 - 11:10
  DSC_1016.JPG

  Opplagsnedgong for Øyposten

  Øyposten mistar 41 nye abonnentar frå 2015 til 2016, og har no 1340 abonnentar totalt.

  » Les heile saka

  DETTE ER ROTMAPPEN FOR MODULEN NYHETER FOR KUNDE ØYPOSTEN

  Publisert 03.03.2017 - 14:59
  Øyposten 10 årsidan.jpg

  Øyposten for 10 år sidan: Ønskjer ikkje oppdrettsanlegg

  Øyposten har rota i arkivet. Denne gongen er det ei sak som stod på trykk i nummer 9 2007, som handlar om protest mot eit planlagd oppdrettsanlegg utanfor Finnøy. 

  » Les heile saka

  Nyheter

  Publisert 03.03.2017 - 15:18
  rolf kant politimann.JPG

  Har fått inn to våpen

  Frå 1. mars til 31. mai kan ein levera inn ulovlege skytevåpen til politiet utan å risikera straff for ulovleg våpenbesittelse i eit såkalla våpenamnesti. Ryfylkeøyane lensmannskontor har allereie fått inn to våpen.

  » Les heile saka